DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


MOŽE LI ŠUMA ZAUSTAVITI BUJICE I POPLAVE


Nedavna poplava i bujica u Šibeniku i Trogiru upozorila je kako nestankom šume, bilo
daje uništena požarom ili prenamjenom u urbani prostor, kamenolom, trajne nasade i dr.,
u budućnosti možemo očekivati sve više sličnih katastrofa.


Šumarska je struka još u 19. stoljeću spoznala značenje šume u prostoru Sredozemlja te
započela pošumljavati u Senjskoj dragi. U prostoru u kojemu je osnovana šuma prestale
su poplave i bujice, ublaženi su udari bure, pojavili se izvori pitke vode, a krajolik se
odjenuo u oku ugodno zeleno ruho. Već tada se dobro znalo kako je golema korist koju
okolišu pruža šuma.


Nedavno je u Zagrebu održan međunarodni znanstveni skup o značenju šume u sprječavanju
erozije te o vodozaštitnoj ulozi šume. Održano je 26 referata u kojima je sudjelovalo
56 autora i koautora. Skup je održan pod pokroviteljstvom našega Ministrastva u
organizaciji dvije IUFRO grupe, Akademije šumarskih znanosti, šumarskih fakulteta u
Zagrebu i Brnu te u suorganizaciji Hrvatskih šuma, Hrvatskoga šumarskoga društva,
Šumarskoga instituta Jastrebarsko i Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u
Splitu. Na skupu su održali referate znanstvenici iz Hrvatske, Češke i Slovačke, i u više
referata je naglašena protuerozijska i protupopolavna uloga šume, iz kojih se može
zaključiti kako šuma u svojoj površini zaustavlja kišu koja neprekidno pada do
količine od 100 mm, a djelomično i do 150 mm (Kantor) te kako šikara bjelograbića
zaustavlja 98,8 % oborina (Topić i dr.). Naglašeno je kako se 45 % površine šuma u
Hrvatskoj nalazi na površinama koje su jako ugrožene erozijom (Pernar, N. i dr.), a
što se zasigurno odnosi na sve šume našega Sredozemlja.


Iz svega što znamo kao šumarska znanost i struka, može se zaključiti kako Šibenik i
Trogir ne bi bili poplavljeni da su izgorjele šumske površine bile pošumljene uz vođenje
smišljene politike odgovarajuće struke za sprječavanje erozije i bujica, kojoj i šumarstvo
plaća doprinos, te uz velike financijske teškoće njeguje te šume.


Šumarstvo već više od 100 godina čini sve što može kako bi održalo sadašnju šumu i
uzgojnim je postupcima pretvorilo u šumu sjemenjaču hrasta crnike u Eumediteranu i
hrasta medunca u Submediteranu, koje bi optimalno pružale sve ekološke, socijalne i ekološko-
socijalne funkcije šume. U posljednje vrijeme gubi se u požarima sve više šuma koje
se ne obnavljaju, što zasigurno vodi u česte katastrofe.


U nadi kako će glas struke i razuma ipak prevladati, svim čitateljima "Šumarskoga
lista " u ime Upravnoga odbora Hrvatskoga šumarskoga društva, koji predstavlja Savjet
časopisa, zatim predsjednika akademika Slavka Matica, tehničkoga urednika Hranislava
Jakovca, dipl. ing. i u svoje osobno želim čestit Božić te uspješnu i u privatnom
životu sretnu 2005. godinu.


Prof. dr. se. Branimir Prpić


Naslovna stranica - Front page:


Polako, sunce pobjeđuje. Šetalište Golubinjak, Park šuma Golubinjak,


Šumariju Lokvs, Goraki kotar.


Slowly, the sun shines through. The Golubinjak trail, Golubinjak Park Forest,


Lokve Forest Office, Gorski Kotar.


(Foto: B. Grgurić)


Naklada 1780 primjeraka