DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 130     <-- 130 -->        PDF

EKSKURZIJE


POSJET BAVARSKIM ŠUMARIMA
od 28. rujna do 2. listopada 2004.


Hrvatsko šumarsko društvo, Ogranak Vinkovci,
okuplja 290 članova s područja Vukovarsko-srijemske
županije i provodi brojne aktivnosti. U radu naglasak
se ponajprije stavlja na struku, pa se redovito organiziraju
stručna predavanja, a često i ekskurzije, zanimljive
zbog stručnog, ali i turističkog gledišta. Na jednoj
takvoj, vrlo uspješnoj ekskurziji, članovi društva bili
su od 28. rujna do 2. listopada. Riječ je o posjetu bavarskim
šumarima u oganizaciji Bavarskog šumarskog
društva, tijekom kojega su se hrvatski šumari upoznali
s aktualnostima bavarskog šumarstva.


Naše odredište bilo je mjesto Kelheim, koje se nalazi
100 kilometara sjeveroistočno od Miinchena, a domaćini
su se pobrinuli za raznolik program ispunjem
brojnim sadržajima. Jedan od njih bio je i posjet šumariji
Ebersberg te upoznavanje s gospodarenjem smrekom.
Riječ je o prije 100 do 150 godina podignutim kulturama
smreke, dakle umjetno uzgojenim šumama, u koje
bavarski šumari sada unose listače (bukvu), budući da


monokulture nisu poželjne zbog toga što lakše oboljevaju.
Isto tako slabo zakorovljena smreka podložna je vjetroizvalama,
koje su tamo česta pojava. Posebna tema
bio je i utjecaj divljači na šume, kao jedan od problema s
kojima se susreću bavarski šumari. Jednako zanimljivo
bilo je i tijekom posjeta Šumarskom muzeju Ebersberg.,
mjestu koje je manje klasičan muzej s eksponatima, a
više škola, odnosno svojevrstan edukacijski centar za
upoznavanje sa šumarstvom učenika osnovnih i srednjih
škola. Između ostaloga, posebnu pozornost u muzeju
pobuđuje, vjerojatno najveća na svijetu, maketa iglice
smreke, dužine šest metara, sa svim vidljivim sastavnim
dijelovima.


Naši su se šumari, naravno, upoznali i sa samom šumarijom
Kelheim, na čijem je području locirana i Bavarska
škola za izobrazbu privatnih šumoposjednika
Goldberg. U Bavarskoj je, ovisno o pojedinim dijelovima,
45 do 52 posto šume u privatnom vlasništvu i interes
je šumarske struke da šumoposjednici steknu obra