DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 127     <-- 127 -->        PDF

Slika 5. Prodaja struje


obližnju kemijsku industriju. Do nedavno su isporučivali
i vrelu vodu za grijanje grada Kazincbarcika.


U Termoenergani imaju 10 kotlova nazivne snage od
100 tona pare na sat. Od 10 kotlova danas radi 7 kotlova,
a tri su preuređena 2003. godine za loženje na biomasu
umjesto na ugljen lignit. Jedan kotao na biomasu
koristi piljevinu (izgaranje u vrtložnom sloju), a dva
kotla sječku (izgaranje u fluidiziranom sloju). Kotlovi
proizvode paru temperature 490 - 500 °C, tlaka 70 bara,
koja pokreće ukupno 6 turbina, od kojih su tri kondenzacijske
(proizvode samo električnu energiju) snage 32
MWe. Svaki kotao ima termički kapacitet oko 80 MW.


Kao osnovno gorivo koristi se domaći ugljen lignit,
relativno loše kvalitete i gorive vrijednosti 9-10 MJ/kg,
dok je kalorična vrijednost ogrjeva atro 11-12 MJ/kg.
Ukupna efikasnost postrojenja je 25 %, a cijena isporučene
električne energije je 18,50 forinti/kWh 1 kn = 33
forinte). Cijena električne energije određena je 10 godišnjim
ugovorom sa državom. Termoenergana radi ci-


IZLOŽBE


jelu godinu, uz isključenje samo pojedinih kotlova radi
remonta i manjih kvarova.


Zbog velikih potreba za biomasom, u konačnici će
trebati čak 400.000 tona bomase godišnje, Termoenergana
ima velikih problema s opskrbom.


Danas Termoenergana kupuje šumsku biomasu:


70.000 tona od Eszakerdo d.d. Miškolc, drugih šumarskih
sve do Budimpešte (u krugu do 200 km), i iz Slovačke.
Osim toga nabavlja 30.000 tona biomase iz drvne
industrije (piljevina) 15-20.000 tona iz poljoprivrede
kao ljuske suncokreta, a u pregovorima su i sa susjednim
šumarskim poduzećima Ukrajine i Rumunjske.
Uskoro počinju i s podizanjem energetskih kultura i
plantaža na kojima planiraju dobivati 180.000 tona
biomase godišnje.


Prodana toplina iz elektrane naplaćuje se 1.000 forinti/
GJ i predaje u obliku pare temperature 380 °C 390
°C i tlaka 29 bara, za kemijsku industriju.


Investitor u Termoenerganu je američka tvrtka
Applied Energy Services (AES), koja je i 100 % vlasnik.
AES ima oko 100 energana širom svijeta. U
Termoenergani je 160 zaposlenih. Nova postrojenja na
biomasu financirana su s 55 % kredita banke, 20 % od
prodaje C02 kapaciteta Nizozemskoj, a ostatak od 25
% je bio leasing strojeva (iverača) iz Italije.


Prema Koyoto protokolu Mađarska ima obvezu
smanjenja emisije C02 za 5 - 6 % u razdoblju 2008. 2012.
godine u odnosu na baznu 1986. godinu.


U prilogu su i slike postrojenja i skladišta ogrjevnog
drveta u Termoenergani (slike 2. i 3.), te upravne
zgrade Eszakerdo d.d. u Miškolcu (slika 1.) s generalnim
direktorom Janos Cserepom.


Mr. se. Josip Dundović, mr. sp. Krešimir Žagar


JESEN U LICI - 6. TRADICIONALNA IZLOŽBA


U gospićkoj gradskoj športskoj dvorani održana je


9. listopada tradicionalna izložba "Jesen u Lici" u organizaciji
Ličko-Senjske županije i Centra za razvoj
poduzetništva.
Cilj organizatora je predstaviti javnosti proizvodne
potencijale malih gospodarstava i poduzetnika, te svih
onih koji proizvode prehrambene, uporabne i ukrasne
proizvode, čuvajući tradiciju ličkoga kraja. Mnogobrojni
posjetitelji imali su priliku vidjeti bogatstvo i
raznolikost tradicijskih proizvoda ovog područja.


Izloženi su prehrambeni proizvodi, stare sorte voća,
proizvodi od vune, gline i drveta, umjetnički radovi,
knjige i promidžbeni materijal te izlošci lova i ribolova.


Na štandu Uprave šuma - Podružnica Gospić, uz
predstavljene stručne publikacije i promidžbeni materijal
pozornost djece privukao je preparirani vuk iz šumarije
Otočac.


U segmentu prerade drveta interesantna je izložba
starih alata za obradu drveta koju je izložila obrtnička
radionica "Majstorina" iz Otočca, bogati asortiman