DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 126     <-- 126 -->        PDF

Eszakerdo d.d. Miskolc je jedno od 19 šumskih dioničkih
društava, koje gospodari sa 108 000 ha državnih
šuma na području županije Borsod - Abauj - Zemplen.
Šumovitost županije je 26 %. Veći dio šuma leži u sjevernom
dijelu sredogorja, a svega 7 700 ha u nizinskom
području. Dvije trećine drvne zalihe čine domaće
vrste: bukva 22 %, hrast kitnjak 20 % i cer 20 %.


Slika 2. Direkcija


Područja djelatnosti Eszakerdo d.d. su uzgajanje
šume, zaštita prirode i okoliša, proizvodnja drvnih sortimenata,
lovstvo, turizam, pilanarstvo, izrada parketa
i ljepljenih masivnih ploča te servis vozila i strojeva,
gradnja i održavanje šumskih i javnih cesta i mostova,
prijevoz tereta u javnom prometu, proizvodnja namještaja,
opreme za vrtove i dječja igrališta,


Državi plaćaju najamninu za šume od oko 1 mil.
kuna godišnje!


Eszakerdo d.d. organizirano je u 14 šumarija, 2 pilane,
pogon za izradu elemenata, parketa i ljepljenih
masivnih ploča, mehanička radionica za popravak
strojeva i vozila, stanica za tehnički pregled te šumska
željeznica.


Glavna djelatnost Eszakerdo d.d. je gospodarenje
šumama. Prosječno godišnje umjetno pošumljavaju oko
500 ha, podižu oko 600 ha novih šuma i oko 6 000 ha
njega proredom.


Godišnje proizvede 240 000 m3 drvnih sortimenata.
80 % proizvodnje plasiraju na tržište. Oko 40 000 m3
trupaca propile i prerade u vlastitim pogonima za preradu
drva. Od 160 000 m3 prostornog drva (ogrjeva i
celuloznog drva) prodaju 70.000 tona ogrjevnog drveta
godišnje putem 10-godišnjeg ugovora Termoenergani
AES Borsodi Energetikai Kft, Kazincbarcika. Potrebe
Termoenergane su oko 250.000 tona ogrjevnog drveta
godišnje. Tennoenergana preuzima ogrjevno drvo
dužine od 1 - 6 m i max. promjera do 60 cm po cijeni
od 44-50 €/tona atro na prosječnoj daljini prijevoza
od 40 km; 60-70 % ogrjevnog drveta čini cer, hrast te


manjim dijelom bukva. 60 % ogrjevnog drva do termoenergane
prevozi se željeznicom. Zbog konfiguracije
šumskog terena ne isplati se iverati drvo u šumi,
već se to radi u termoenergani. Prodajne cijene od
44 €/toni atro po 10 godišnjem ugovoru, odnosno
50 €/toni atro van 10 godišnjeg ugovora pokrivaju
troškove proizvodnje d.d. Cijene se korigiraju dogovorom
godišnje ovisno o inflaciji, prosječnoj cijeni ogrjevnog
drveta i gorive vrijednosti šumske biomase.
Inicijativu za prodaju viška ogrjevnog drveta Termoenergani
dalo je Eszakerdo d.d. još prije tri godine. Zamjenom
ugljena lignita kao goriva sa šumskom biomasom
smanjila se emisija C02 u Mađarskoj, a prodajom
emisije C02 Nizozemskoj osigurana su dijelom i financijska
sredstva. Iz tih sredstava financira se i razvoj
Termoenergane.


Slika 3. Skladište ogrjevnog drveta


Slika 4. Iveranje


Termoenerganu AES Borsadi Energetikai Kft. u
Kazincbarcika, gdje nas je primio direktor projekta Dr.
Istvan Av e d (u daljnjem tekstu Tennoenergana).


Kapacitet Termoenergane je 170 MWe električne
energije i 30 MWt toplinske energije u obliku pare za