DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 125     <-- 125 -->        PDF

kojima do srca dopire ekumenska poruka i dobra namjera
kojom je ovo djelo inspirirano.


Slika 3. Svečanu misu u povodu Svetog Eustahija i početka obnove
crkve na brdu Krban ponad Trogira predvodi msgn. dr.
Marin Barišić, nadbiskup splitsko-makarski


U knjizi se opširno elaborira autorova ideja i inicijativa
za obnovom razrušene crkve Svetog Eustahija
na brdu Krban iznad Trogira, koja je sagrađena 1348.
godine u vrijeme haranja kuge na ovim prostorima.
Stoga je u to ime sutradan, na sam spomendan ovog
sveca, nadbiskup splitsko-makarski i splitski metropolit
msgn. dr. se. Marin Barišić , služio je pred više
stotina vjernika hodočasnika i u koncelebraciji više
svećenika, na ostacima srušene crkve na teško dostupnom
vrhu brda Krbana, svetu misu u čast Svetog
Eustahija i time ujedno najavio početak obnove ovog
vrijednog povijesnog zdanja hrvatske crkvene, kulturne
i duhovne baštine. Na ovaj svečani način i simbolično
je bio obilježen početak lovne sezone, koja je
svoj vrhunac dosegla 4. studenog na dan Svetog
Huberta.


mr. se. Tihomir Florijančić
Poljoprivredni fakultet u Osijeku


MEĐUNARODNA SURADNJA


POSJET MAĐARSKIM ŠUMARIMA I TERMOENERGANI NA BIOMASU


Djelatnici Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, mr. se. Josip
Dundović , dipl. ing. šum. - savjetnik direktora,
Direkcija, mr. sp. Krešimir Žagar, dipl. ing. šum. -rukovoditelj
Proizvodnog odjela UŠP Našice, Šandor
K e c e 1 i, dipl. ing. šum. - stručni suradnik za uzgajanje
šuma UŠP Našice, te predstavnici tvrtke OKIT d.d. Zagreb
dr. se. Nikola Čup in i Boris Njavro, dipl. ing.
str. posjetili su dana 23. i 24. 8. 2004. g. Sjevernomađarsko
šumarsko trgovačko društvo ESZAKERDO d.d. u
Miškolcu i Termoenerganu EAS Borsodi Energetika i
Kft. u Kazincbarcika u Mađarskoj.


Svrha putovanja bilo je upoznavanje s radom nove
Termoenergane na šumsku biomasu AES Borsodi
Energetikai Kft. u Kazincbarcika i Sjevernomađarskog
šumarskog trgovačkog društva ESZAKERDO d.d. u


Slika 1. Nova lovačka kuća


Miškolcu, te organizacije šumarstva u Mađarskoj i


proizvodnji šumske biomase kao energenta. nas je primio generalni direktor Janos Cserep , dipl.


Prvi dan, 23. kolovoza 2004. godine ing. šum. sa suradnicima.


Nagy Jozsef stručni suradnik za mehanizaciju Mađarska ima 1,9 mil. ha šuma. Od toga su 60 %
upoznao nas je o organizaciji Sjevernomađarskog šumdržavne
i 40 % privatne šume.
skog trgovačkog društva ESZAKERDO d.d. Miškolc.


Ulaskom Mađarske 1. svibnja 2004. godine u EU


Drugi dan, 24. kolovoza 2004. godine potiče se i stimulira pošumljavanje šuma privatnih šu-


Sa Nagy Jozsef posjetili smo: Direkciju Sjevernomovlasnika,
kao i pošumljavanje oranica koje su bile
mađarskog trgovačkog društva ESZAKERDO d.d. u obrađivane najmanje zadnjih 5 godina. Cilj EU je smaMiškolcu
(u daljnjem tekstu ESZAKERDO d.d.), gdje njenje oraničnih površina za 20 %!