DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 121     <-- 121 -->        PDF

Često se unose štetnici iz porodice Cermbycidae,
od kojih Chlorophorus napada sjemenke u češerima i
blokira njihov razvoj, a kornjaš Anoplophora glabripennisje
od 1996. g. nadalje uništio tisuće stabala u 14
američkih država (od New Yorka do Kalifornije). Insekt
je podrijetlom iz Azije, a unesen je nenamjerno iz
Kine i Hong Konga. Protiv njega je organiziran pravi
križarski rat. Kornjaš se 2001. g. pojavio u Velikoj Britaniji
i Austriji kod Salzburga. U Italiju je unesen srodnik
Anoplophora malasiaca, štetnik u rasadnicima na
platani, bukvi i javoru.


U cilju suprotstavljanja širenja štetnih organizama i
radi jedinstvenosti kontrole i zaštitnih mjera, FAO je
objavio instrukcije za dezinsekciju ambalaže u međunarodnom
prometu (standard ISPM - 15), po kojem
oznaka IPPC/FAO jamči valjanost fitosanitarnog tretmana.
Ove standarde FAO-a prihvatit će EU tijekom
ove godine, dok već sada mnoge države EU zahtijevaju
od zemalja izvoznica ovakve tretmane.


Uobičajeni način tretiranja ambalaže je visokom
temperaturom ili (i) zadimljavanjem smrtonosnim insekticidom.
Certifikat o izvršenom tretmanu (u Italiji)
izdaje Fitosanitarna služba ministarstva, a on prati robu
do carinjenja.


Važno je da certifikacija za ambalažu od drveta
bude prihvaćena od svih, jer će srušiti sve trgovačke
barijere i olakšati slobodnu razmjenu roba.


Giacomo Grassi:Dalije svijet sve zeleniji ili ne?
Postoji dilema: da lije knjiga "Skeptični ambijentalista",
autora B. Lomborg-a jedno od najvećih dijela o
pitanjima okoliša ili primjer znanstvene obmane. Uglavnom
knjiga je izazvala velike polemike. Autor je nakon
čitanja knjige američkog autora Simona, koji je optuživao
ambijentaliste da prenaglašavaju probleme planete,
bio razljućen i htio dokazati suprotno. No, nakon dugog
proučavanja, daje za pravo Simonu i potvrđuje: "Zemlja
nije u opasnosti". Knjiga je prevedena na mnoge jezike i


izazvala je različite reakcije, jer su argumenti na kojima
autor zasniva svoje tvrdnje vrlo nesigurni.


Provjerom izvora najvažnije teme, a to je rasprostranjenost
šuma, došlo se do važnih podataka koji bi
mogli dati odgovor na pitanje - tko ima pravo?


Smanjenje šumskih površina oduvijek je bio glavni
argument ambijentalista. Lomborg tvrdi da se u posljednjih
50 godina površina šuma nije smanjila, već
lagano povećala. Uvidom u stranice i tablice "Global
Forest Resource Assessment 2000" (FAO, 2001 - Internet),
vidljivo je daje u razdoblju od 1990. do 2000.


g. površina šuma smanjena za preko 146 milijuna ha,
uglavnom u tropskim krajevima, što je djelomično
kompenzirano s 52 milijuna ha pošumljenih površina u
umjerenim zonama. Gubitak od 94 milijuna ha na
svjetskoj razini tijekom 10 godina ekvivalent je površini
od tri puta površina Italije. U prethodnom desetljeću
taj je gubitak još veći.
"U posljednjih 8000 godina površina šuma je smanjena
za jedva 20 %" - kaže Lomborg, koji je za svoju
tezu proizvoljno odabrao podatke. Naime po podacima
FAO-a (2001) površina šuma prije 8000 godina pokrivala
je 50 % kopnene površine zemlje, nasuprot 30 %
sadašnje površine šuma, a to umanjenje nije 20 % već
40 %. Glede toga, kaže autor G. Grassi, Lomborg je
zaslijepljen vlastitim optimizmom i vidi ono što želi
vidjeti.


Može se zaključiti da se smanjenje površine šuma
na globalnoj razini nastavlja, te da povećanje površina
u umjerenim zonama ne može kompenzirati uništavanje
šuma u tropskim područjima, jer je bitna razlika u
kvaliteti i mogućnosti obavljanja određenih funkcija.
Postoje, doduše, naznake da se u izvjesnom smislu
okoliš poboljšava zahvaljujući povećanoj osjetljivosti
prema ekološkim problemima, ali bi bilo pogrešno
Lomborgovu knjigu upotrebljavati da se dokaže daje
obrana prostora samo kočnica ekonomskom razvoju.


Frane Grospić


ENCIKLOPEDIJA LOVSTVA (ENCIKLOPEDIA POLOVNICTVA)


Jaroslav Cerveny, Pavel Hell, Jaroslav Slamečka i kolektiv


Kapitalno djelo iz područja lovstva ugledalo je ove
godine svjetlo dana u Republici Slovačkoj. Iz tiska je
izašla velika ilustrirana i bogato opremljena Enciklopedija
lovstva (Enciklopedia polovnictva).


Knjiga velikog formata djelo je sedmorice autora
tekstova, četiri ilustratora i 55 autora fotografija.


Opseg knjige je 592 stranice, tiskane na kvalitetnom
papiru, pisane na slovačkom jeziku i ilustrirane s
oko 1500 fotografija u boji.


Enciklopedija je izdana u nakladništvu Ottovo nakladatelstvi
- cesty, Praha, kojemu je ovo 998. publikacija.


Radi uvida u vrijednost, bogati i raznoliki sadržaj
knjige, uz priložene ilustracije dajemo kratki pregled
sadržaja Enciklopedije.


Predgovor djelu napisao je dr. Yves Lecocq, generalni
sekretar FACE.


Cjelokupni sadržaj podijeljen je na 13 poglavlja, a
svako poglavlje ima niz podpoglavlja u kojima se detaljno
i svestrano obrađuje tematska cjelina. Zbog
obimnosti djela prikazani su samo naslovi, a već se po
njima vidi njihov sadržaj.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Poglavlja, podpoglavlja i opseg stranica "Enciklopedije
lovstva":


1. Povjesni pregled lovstva, potpoglavlja: Od lova k
lovstvu, Lov u starom vijeku, Povijest lova i zaštite
divljači, Povijest lovačkih dvoraca, Lovačka tradicija,
Povijest zaštite prirode u Slovačkoj, Pregled
lovačkih i zaštitarskih organizacija, Lovstvo i
umjetnost, 45 stranica.
2. Legislativa (Zakonski propisi), potpoglavlja: Aktualna
lovačka legislativa u Slovačkoj, Legislativa
Europske unije, 14 stranica.
3. Lovstvo i zaštita prirode, 5 stranica.
4. Divljač u staništu, potpoglavlja: Stanište i divljač,
Razvoj staništa, Utjecaj naseljavanja na prirodu i
staništa, Aktualne značajke staništa, Prirodna staništa,
22 stranice.
5. Biologija pernate divljači, potpoglavlja: Koje su
karakteristike pernate divljači, Sistematika i opis
pernate divljači, 147 stranica.
6. Biologija dlakave divljači, potpoglavlja: Koje su
karakteristike dlakave divljači, Sistematika i opis
dlakave divljači (sisavaca), 98 stranica.
7. Tragovi divljači,
potpoglavlja: Noge i tragovi,
Ostali tragovi pernate divljači, Ostali tragovi dlakave
divljači, 36 stranica.
8. Genetika divljači, potpoglavlja: Što je genetika,
Genetika i lovno gospodarenje, Introdukcija, reintrodukcija
i križanje, 10 stranica.
9. Ishrana divljači, 6 stranica.
10. Bolesti divljači, potpoglavlja: Bolesti pernate divljači,
Bolesti dlakave divljači, 17 stranica.
11. Značaj divljači u ekosustavu, potpoglavlja: Prirodni
odnosi u ekosustavu, Utjecaj sredine na divljač,
Utjecaj divljači na sredinu, 16 stranica.
12. Divljač i čovjek, potpoglavlja: Krivolov, Zaštita
divljači, Lov divljači, Lovačke trofeje, Lovna kinologija,
Sokolarstvo, Lovačka hipologija, Intenzivni
uzgoj divljači, Istraživanje divljači, 116 stranica.
13. Lovačko oružje, potpoglavlja: Puške, Streljivo,
Lovačka optika, Balistika, Praktično gađanje, 23
stranice.
Literatura, 2 stranice.
Registar, 17 stranica.


Na temelju preglednog sadržaja Enciklopedije i opsega
poglavlja može se vidjeti sveobuhvatnost i opsežnost
ove stručne publikacije.