DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 119     <-- 119 -->        PDF

"rudimenti" (najviše devastiran nakon 1945. g.) dok je
sam dvorac "nakon što je obitelj Bombelles istjerana,
prepušten propadanju i danas je pusta ruševina".


Šumarnik grof Marko Bombelles Mladi, iako krhka
zdravlja, obnašao je brojne društvene i kulturne dužnosti,
a nije se klonio ni političke angažiranosti. Poznato
je tako daje 28. kolovoza 1896. izabran za predsjednika
Hrvatskoga šumarskog društva, a dvije godine kasnije
bio je i prvi medu jednakima pri svečanostima oko
otvorenja Šumarskog doma i Šumarskog muzeja u Zagrebu.
Na toj dužnosti austrijski kralj dodijelio mu je
titulu i dostojanstvo "pravog tajnog savjetnika" te na
taj način, čitamo u knjizi Davora Martića, posredno
"odlikovao i podigao ugled i važnost Šumarskog društva".
Usko povezan s austrijskim prijestolonasljednikom
Franjom Ferdinandom, njihova nastojanja idu za
tim da Austro-Ugarsku pretvore u federativnu državu u
kojoj bi i Hrvatska bila jedna od članica.


Kako nam prostor ne dozvoljava da pobliže prikažemo
ostala zanimljiva poglavlja knjige, zadržat ćemo
se samo ukratko na onom posvećenom već spomenutom
Paulu Wittmannu i uzgoju fazana. Taj ugledni šumarski
i lovni stručnjak, kojega je grof Marko Bombelles
Stariji zaposlio na svom imanju još 1871. g., punih
40 godina radi na, za ono vrijeme, pionirskim po


duhvatima: umjetnom uzgoju fazana i gaterskom uzgoju
srneće i jelenske divljači. Na temelju stečenih iskustava
u "fazaneriji" Bombelles Wittman će napisati i
u Beču izdati odličnu knjigu "Der Fasan seine Jagd und
Hege", čiji integralni tekst u prijevodu na hrvatski jezik
sadrži knjiga "Bombelles - grofovska lovišta Varaždinske
županije".


Davor Martić dipl. iur, dugogodišnji je novinar i
urednik Dalmatinske redakcije dnevnika "Slobodna
Dalmacija". Početkom 2003. prelazi u redakciju časopisa
za lovce, ljubitelje pasa i prirode "Dobra kob", čiji
je osnivač i glavni urednik već pune tri godine. Baveći
se proučavanjem povijesti hrvatskog lovstva, lovačkih
običaja i etike, do sada je uz knjigu "Bombelles", objavio
četiri knjige: "Lov u kamenu" (2001), "Jadranski
otoci morski gateri" (2001). "Njegov lov prepelica"
(2003) i "Lovište Marjan" (2004).


Na predstavljanju knjige o obitelji Bombelles u Varaždinu
iznesene su brojne pohvale autoru. Mi ćemo se
složiti s ocjenom jednog od recenzenata, da ova knjiga
predstavlja značajan povijesni dokument, svojevrsnu
kroniku o obitelji Bombelles u Hrvatskoj, a još više o
začecima i razvoju hrvatskog lovstva, u čemu je autor
potpuno uspio.


Alojzije Frković


ALBERI E TERRITORIO


(novo izdanje časopisa Monti e bosehi)


Iz broja 9 - rujan 2004. godine izdvajamo:


Giacomo G r a s s i: I stabla mogu zagađivati


Iako su stabla smatrana jednim od glavnih sredstava
borbe protiv zagađenja, novija istraživanja navode da u
izvjesnim okolnostima stabla mogu zagađivati. Odavno
je poznato da biljke mogu izlučivati širok spektar
ugljikovodika, poznatih kao "složeni organski spojevi".
Na planetarnoj razini prirodna emisija ovih spojeva
nadmašuje onu antropološkog podrijetla. Produkcija
ovih spojeva ovisi o temperaturi, insolaciji i vrsti
vegetacije. Listače izlučuju izoprene, a četinjače terpene.
Ove supstance (osobito izopren) u kontaktu s dušičnim
oksidima (koji su produkt prometa i industrije)
iniciraju seriju lančanih kemijskih reakcija koje doprinose
zagađenju i povećanju površinskog ozona koji je
štetan za zdravlje djece, starijih osoba i asmatičara. Po
nekim autorima biljke sudjeluju sa 6 do 10 % u zagađenju
i sa 5 do 25 % u površinskom ozonu.


Iz iznijetog proizlazi da bi bilo poželjno stabla u gradovima
skresati ili ukloniti, ali to u stvarnosti nije baš
lako izvedivo. Potrebna su još mnoga istraživanja kako
bi se ustanovilo koje vrste i u kojem razdoblju godine
izlučuju veće količine zagađujućih tvari i što na to utje


če. U međuvremenu bilo bi važno, kaže autor, da se ne
zlouporabe ove informacije i ne posijeku stabla u gradovima
pod izgovorom da će se poboljšati kvaliteta zraka.


Laura Russo (FAO): Opasnost od štakora! cvjetaju
bambusi


Institucije koje se bave očuvanjem najvažnijih vrsta
bambusa (INBAR i UNEP - WCMC) objavile su informacije
o stanju ovih ugroženih vrsta.


Postoje mnoge vrste bambusa (pripadaju porodici
Graminaceae): drvenaste, zeljaste i penjačice. Drvenastih
bambusa ima u svijetu oko 1200 vrsta, od kojih
polovici prijeti izumiranje. Drvenasti bambusi formiraju
šumske formacije u Aziji, Africi i Latinskoj Americi
(Amazonija i Ande).


Milijuni osoba upotrebljavaju bambus za prehranu,
za proizvodnju namještaja i razne konstrukcije. Proizvodi
od bambusa imaju procijenjenu vrijednost od preko
dvije milijarde dolara godišnje. U prirodnim staništima
drvenastih bambusa glavni razlog nestajanja leži
u ciklusu cvjetanja bambusa, nakon kojega slijedi uginuće
biljaka. Jedinke određenih vrsta bambusa cvjetaju
zajedno svakih deset do sto godina i zatim ugibaju. Uz
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 120     <-- 120 -->        PDF

Drvenasti bambus


ekonomske štete ovo odumiranje kompletnih formacija
ima i velike ekološke posljedice. Mnoge vrste rijetkih
životinja, kao na primjer velika panda, ovise isključivo
o bambusu i njihovo preživljavanje bez bambusa
nije moguće.


U novije vrijeme u Indiji se poduzimaju mjere
opreza radi prijetnje pojave velikog broja štakora koji
se pojavljuju nakon cvjetanja i fruktifikacije bambusa.


Istodobna pojava sjemenki milijuna stabala već
povijesno uzrokuje masovnu populaciju ovih glodavaca,
koji zatim naprave pustoš u poljima u potrazi za
hranom.


U Ministarstvu okoliša i šuma Indije smatraju da će
više od 10 milijuna ha bambusa uskoro biti u zajedničkoj
cvatnji, zatim fruktifikaciji i uginuću.


Renato B r u g n o 1 a: Rizici širenja "stranih vrsta"
Promet i širenje stranih biljnih vrsta često čini probleme
u području fitosanitarnih jamstava. U sustavu
međunarodne kooperacije za fitosanitarnu zaštitu djeluje
sporazum IPPC (Internacional Plant Protection
Convention), čiji je cilj suprotstavljanje eventualnim
opasnostima, kao i preventivne radnje. Često puta pojedine
države poduzimaju mjere ograničenja komercijalne
razmjene s raznim zemljama zbog bojazni unošenja
raznih štetnih organizama. Opasnost unošenja štetnih
organizama samo marginalno pogađa poljoprivredne
kulture, dok su šumske vrste i ukrasne biljke ugrožene.
Štetnici životinjskog i biljnog podrijetla strane
provenijencije, svake godine prouzrokuju velike štete
na ekološkim i biološkim resursima zemalja u koje se
unose. Teško je ustanoviti ukupnu ekonomsku štetu,
ali istraživanja sveučilišta u Kaliforniji (Berkeley) procjenjuju
godišnju štetu u SAD na iznos od 140 milijardi
dolara, a preventivni troškovi za suzbijanje tog fenomena
u idućem razdoblju će se povećati. Stotine
vrsta insekata i drugih organizama kao što su biljke,
gljive i bakterije, prenose se iz jedne zemlje u drugu i
prouzrokuju ozbiljne štete u novom okružju.


Prikrivenost ili bolje rećeno nenamjernost, obilježavaju
ove migracijske tokove. Jedna institucija iz
SAD-a izvršila je klasifikaciju načina unošenja štetnih


Odrasli mužjak kornjaša Anoplophora glabripennis


organizama te sistematizaciju najopasnijih od njih, s
ciljem smanjenja njihovog nesmotrenog unošenja.


Razni su načini unošenja štetnih vrsta: slučajnim
transportom, prijevozom biljaka i životinja radi raznih
manifestacija i izložaba, u ambalaži od drveta, ilegalnoj
trgovini biljkama i životinjama i slično.


Oko 70 % međunarodnog prometa obavlja se u ambalaži
od drveta, to su: palete, gajbe, sanduci, platforme
za terete. Svi oni predstavljaju, kako kaže autor,
"Trojanske konje", jer u svojoj strukturi mogu imati
razne uzročnike koji su sposobni napasti i uništiti šume,
gradsko zelenilo i druge nasade. U Italiji je ova
opasnost još veća jer se uvozi oko 80% drva za preradu.
Ovom treba dodati i sve ostale oblike razmjene,
tako daje popis "rizičnih vektora" vrlo velik.


Oštećenja pod korom