DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 116     <-- 116 -->        PDF

Tako proizvedena visokokvalitetna drvna masa
imat će u budućnosti osigurano tržište, i za očekivati je
da će se takva roba sve više tražiti, a to znači da će i cijena
rasti.


Na tim poslovima može se uposliti određeni broj
radnika, čime se postiže opći cilj većeg zapošljavanja.


Dodatna je korist u zaštiti od požara, jer se odstranjivanjem
donjih grana olakšava pristup gasiteljima u
sastojinu, a ujedno znatno sprječava kod četinjača podizanje
prizemnog požara u krošnje, gdje je vatra opasnija,
jer se naglo razbuktava, širi i teže se gasi.


Dugoročnost isplativosti kod orezivanja istovjetna
je s dugoročnosti prihoda od pošumljavanja i drugih
uzgojnih radova u šumarstvu i ne bi smjela imati utjecaj
na odluke o pristupu tom poslu, ne samo za Hrvatske
šume d.o.o., već i u privatnim šumama kod obitelji
koje razmišljaju dugoročno o osiguranju povećanih
prihoda svojem pokoljenju.


Literatura:


Franz-Werner Hillgarte r 1987: Chance zur VVertastung
nuetzen. Forstzeitung 1
Mr. se. Tomislav Heski, dipl. ing.


OTVOREN "KRASNARSKI PARK", JEDINSTVENI
PRIRODNI OBJEKT NA VELEBITU


Na inicijativu prof. dr. Milana Glavaša započeli su
radovi 2003. godine na uređenju "Krasnarskog parka" u


g. j . Nadžak bilo, 103 a odsjeku u Krasnu, u neposrednom
zaleđu zaselka Glavaši, koji su rezultirali njegovim
svečanim otvaranjem 17. 7. 2004. g. Na tom području
nalazi se panjača ilirske brdske bukove šume s mrtvom
koprivom (Lamio orvale -Fagetum sylvaticae Ht. 1938)
na 0.7 ha površine. Početne radove njege šuma obavila
je prošle jeseni Šumarija Krasno, a zatim su dvije veće
grupe apsolvenata Šumarskog fakulteta u dva navrata,
đaci Šumarske škole iz Otočca te mnogi mještani Krasna,
zajedno sa svim članovima obitelji prof. dr. Milana
Glavaša, uklonili grane i uredili cijelu površinu Parka.
Staze je projektirao Dalibor To m 1 j an o v i ć, dipl. ing.
šumarstva, a materijal za posipanje staza donirala je
Šumarija Otočac. Inventarizaciju je obavio mr. se.
Željko Galić, koji je zabilježio 1200 kom. stabalaca
iznad 5 cm prsnoga promjera i 742 kom. stabalaca ispod
2 cm prsnoga promjera. Drvenaste vrste determinirala je
doc. dr. se. Marilena Idžojtić, a biljke prizemnog rašća
prof. dr. se. Josip Franjić. Ukupno je registrirano 35
drvenastih vrsta i 100 vrsta prizemnog rašća. Istraživanje
geološke podloge Velebita koje je obuhvatilo i
"Krasnarski park" obavio je mr. se. Z e b e c. U središnjem
dijelu Parka postavljenje veliki drveni stol s klupama,
a na više ostalih mjesta pokretni panjevi. Drvodjelska
škola iz Zagreba i članovi obitelji prof. dr. Milana
Glavaša izradili su i ispisali etikete. Za cjelokupno
uređenje Parka bilo je potrebno više od 100 radnih dana.
Mnoga domaća poduzeća i pojedinci osigurali su hranu
i osvježavajuća pića za sudionike pri uređenju Parka.


Cjelokupni radovi obavljeni su pod rukovodstvom
prof. dr. Milana Glavaša. Organizacija svečanog otvaranja
bila je povjerena Hrvatskom šumarskom društvu,
ogranak Senj. Bio je to u pravom smislu veliki događaj
za Krasno, na svakom koraku osjećala se svečana
atmosfera. Oko 200 sudionika svojom je nazočnošću,
iskazalo zahvalnost prof. dr. Milanu Glavašu na promicanju
novih kvalitetnih prirodnih vrijednosti Velebita,
koji ujedno znače veliki doprinos razvoju Krasna.
Uvod u svečanost bio je ispunjen nastupom domaće
skupine "Čuvarice ognjišta", koja se po prvi put pred-


Slika . "Čuvarice ognjišta" u živopisnim narodnim
nošnjama Krasna Slika 2. Pozdravne riječi Jurice Tomljanovića, dipl. ing. šum.
710