DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 113     <-- 113 -->        PDF

Vrbek, B., I. Pilaš, T. Dubravac: Praćenje kvalitete
vode u šumi hrasta lužnjaka i običnog graba protočnim
lizimetrima u tlu -Monitoring water quality in the


forest of pedunculate oak and common hornbeam with
lysimeters in the soil.


Prpić, B., P. Jurjević, H. Jakovac: Procjena vrijednosti
protuerozijske i vodozaštitne uloge šume


Assessing the values of anti-erosive and water-protective
role of a forest


Pilaš, I., T. Gojmerac, B. Vrbek, T. Dubravac:
Unaprijedenje monitoringa podzemnih voda u nizinskim
šumskim ekosustavima Hrvatske korištenjem
GlS-a i gcostatistike-Enhancements in the groundwater
monitoring system in lowland forest ecosystems of
Croatia by using of´GIS and geostatistics.


Janeček, M.: Upotreba metode CN-krivulja kod
procjene utjecaja šuma na površinsko otjecanje -Using
the method ofCN-curves to assess the effects of the forest
on surface runoff.


Tikvić, I., Z. Seletković, Ž. Zečić, D. Puntarić,
D. Ugarković: Utjecaj brdskih šumskih ekosustava
na kvalitetu vode u vodotocima - The impact of
montane forest ecosystems on the quality of water in
stream/lows.


Kovar, P: Procjena rizika kod ekstremnih ekoloških
stanja -Risk assessment of extreme hydrological
situations.


Tikvić, I., Z. Seletković, N. Magdić, V. Sojat:
Stanje i odnosi oborinskih voda u šumskim ekosustavima
Nacionalnog parka Plitvička jezera -Condition and
relations of precipitation waters in forest ecosystems of
Plitvice Lakes National Park


Jaloviar, P.: Raspodjela sitnog korijenja u čistoj
sastojini obične smreke u stadiju letvika -Fine root
distribution in a pure norway spruce pole-stage stand


18,00- Rasprava i zaključci, voditelji prof. dr.
Emil Klimo i akademik Slavko Matić.


Discussion and conclusions, run by Professor Emil
Klimo, DSc and Academician Slavko Matić.


Na kraju su predloženi članovi Povjerenstva koji će
pripremiti Zaključke s ovoga skupa.


H. Jakovac
8. KONFERENCIJA GENERALNIH DIREKTORA
SREDNJOEUROPSKIH DRŽAVNIH ŠUMA
Sukladno izjavi donesenoj 27. lipnja 2003. u Hradec
Kralove, Češka, 8. se konferenija generalnih direktora
srednjoeuropskih državnih šuma održala od 18. do


21. listopada 2004. g. u Krakovu, Poljska. Na konferenciji
su sudjelovali predstavnici Austrije, Bjelorusije,
Hrvatske, Češke, Litve, Njemačke, Poljske, Rumunjske
i Slovačke. Hrvatsku su predstavljali: mr. se.
Darko B e u k, direktor Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb,
Slika 1. Sudionici konferencije


mr. se. Josip Dundović , savjetnik direktora i Ana
J u r i č i ć, prof, predstojnica Ureda direktora.


Na konferenciji su prezentirane sljedeće teme:


1.
Gospodarsko-pravni sustav šumarstva u srednjoeuropskim
zemljama, uključujući financijska gledišta
i prognoze organizacijskih promjena;
2.
Aktualno stanje na tržištu drva;
3.
Provedba programa Natura 2000 u državnim šumama.
Nakon rasprave donesena je sljedeća


Zajednička izjava
Pod 1) Razmijenjene su informacije o pravnim i
gospodarskim rješenjima i načelima financiranja državnih
šumarskih organizacija u pojedinim zemljama,
u kontekstu povijesnog razvoja, zadataka i predviđenih
smjerova promjena. Načelo multifunkcionalnostiodrživosti šuma nedjeljiv je dio temelja funkcioniranja
šumarstva kao grane gospodarstva. Udio financiranja
iz državnog proračuna raste paralelno s društvenim
očekivanjima od šumarstva. Sudionici konferencije
predstavili su tri osnovna modela funkcioniranja državnih
šumarskih poduzeća: