DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 108     <-- 108 -->        PDF

OBLJETNICE


VRIJEDNOST SUSMELOVIH ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA
ZA UREĐIVANJE JELOVIH ŠUMA
U povodu 90-godišnjice života emeritusa profesora dr. Lucia Susmela,
redovitoga člana Šumarske akademije u Firenci


Emeritus profesor dr. Lučio S u s m e 1, redoviti član
Šumarske akademije u Firenci dobro je poznat šumarima
u Hrvatskoj i u svijetu. Mnogo puta je citirano njegovo
ime u svjetskim i hrvatskim šumarskim časopisima,
a njegovo ime našlo se i u Šumarskoj encikolopediji
(Zagreb, 1987., str. 300).


Rado se sjećamo prof Susmela u Hrvatskoj, a posebice
za posjeta Gorskom kotaru kojega jako voli i gdje


UVOD -


Francuski šumari A. Schaeffer,
A. Gazin, A. D´Alverny
objavljuju već 1930. glasovito djelo
Sapinieres (´jelici´) u knjizi na 96
stranica, koju je na engleski preveo


M. L. Anderson pod naslovom Silver
fir stands 1957., a na japanski
Shinishi Osumi 1960.
Autori djela Sapinieres opisali su
i obradili neke konstante, odnosno
uvjete koje treba zadovoljiti kako bi
se postigao cilj kontrolne metode:
potrajnost sastojine i maksimalni prihod.
Glavne tri stalnice ili tri uvjeta
su: optimalni obrast, optimalni priljev
stabala u sastojinu i optimalna
struktura broja stabala u sastojini.


Obrast sastojine prvi je uvjet njezine potrajnosti.
Obično se izražava temeljnicom u m2/ha ili drvnim volumenom
u m3/ha. Autori djela Sapinieres smatraju da
je za trajno pomlađivanje jele optimalni obrast, izražen
drvnim volumenom u silvama po jednom hektaru, deset
puta veći od najviših stabala u metrima. Na primjer,
optimalni je obrast 300 silva po jednom hektaru u jelovoj
sastojini, u kojoj je najveća visina stabala 30 metara.
To se odnosi na srednju drvnu zalihu. Da se dobije
drvni volumen prije sječe, treba drvnoj zalihi dodati
jednu desetinu uz pretpostavku da je intenzitet sječe
20 %, što znači da će drvna zaliha oscilirati ± 10 %
srednje vrijednosti.


Donosimo o tome originalni citat: "La densite compatible
avec la regeneration continue, exprimee en sylves
a 1´hectare, est decuple de la hauteur totale en
metres des arbres les plus hauts; par exemple 300 sylves
si la hauteur maxima observee est 30 metres.


ima mnogo prijatelja i štovatelja, zbog svojih velebnih
i korisnih istraživanja u jelovim šumama diljem Europe,
pa tako i Gorskoga kotara.


Ovaj članak skromni je izraz velikog štovanja prema
znanstveniku, humanistu, ekologu-šumaru, esteti,
umjetniku, slikaru i velikom čovjeku Luciu Susmelu.


Introduction


Cela s´entend du materiel moyen.
Pour se rapporter au materiel final, il
suffit d´ajouter 1/10: car en supposant
que Pintensite habituelle de la
coupe est de 1/5 du volume, elle fait
osciller le materiel de 1/10 en plus et
en moins du chiffre moyen" (Schaeffer,
D´Alverny, Gazin 1930: 63).


U engleskoj verziji, tj. u Andersonovu
prijevodu taj citat glasi: "The
density compatible with continuous
regeneration, expressed in sylves per
hectare, is ten times the total height
in metres of the tallest tress; for
example 300 sylves if the maximum
observed height is 30 metres.


This refers to the average growing-stock. In order to
relate it to the final growing stock, it is sufficient to add
1/10th: for, assuming that the usual intensity of the
felling is one of 1/5* of the volume, that makes the
growing-stock fluctuate from 1/10* above to 1/10*
below the mean figure" (Anderson 1957: 35 i 36).


Priljev stabala u sastojinu (prinova ili pomlađivanje)
drugi je uvjet potrajnosti sastojine. Ako se u sastojini
godišnje siječe 7 stabala po jednom hektaru, onda
također godišnji priljev stabala treba biti isto toliki. S
obzirom na to daje vrijeme prijelaza stabala iz jednoga
debljinskoga stupnja u drugi različito i obično dulje od
jedne godine, jasno je da u tanjim debljinskim stupnjevima
treba biti veći broj stabala. Na primjer, ako je vrijeme
prijelaza stabala iz debljinskoga stupnja (15) u
debljinski stupanj (20) dugo 12 godina, onda u debljinskome
stupnju (20) treba biti 12 x 7 = 84 stabla. U optimalnim
uvjetima godišnji priljev stabala iznosi 7 komada
ili 3 m3 po jednom hektaru.