DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 107     <-- 107 -->        PDF

ZAŠTITA PRIRODE


ZUTOKLJUNI LABUD (Cygnus cygnus L.)


Ptice zimovalice su one vrste ptica koje kod nas dolaze
u kasnu jesen ili zimu. Tu se hrane, a napuštaju nas
u kasnu zimu ili proljeće. U kategoriju povremenih ptica
zimovalica u Hrvatskoj pripada i žutokljuni labud.


Po veličini i izgledu sličan je crvenokljunom labudu.
Težina iznosi 9-11 kilograma. Prosječna dužina tijela
iznosi 155 cm, s prosječnim rasponom krila od 220 cm.
U izgledu osnovna razlika je u kljunu i držanju. Kljun
kod žutokljunog labuda je na osnovi žute boje, koja se
proteže prema crnom dijelu kljuna pod oštrim kutom.
Tijekom plivanja i boravka na vodi vrat drži izrazito uspravno,
dok je vrat u crvenokljunog labuda savinut. Perje
odraslih jedinki je bijele boje. Mladunci su sivlji, odnosno
manje smeđi nego u crvenokljunog labuda. Gnijezdi
se na krajnjem sjeveru Europe (Island, sjever
Švedske, Finske i Rusije) u svibnju i lipnju. Nese 4-6
bjelkastih jaja. Na jajima sjedi ženka 35-40 dana. Mužjak
tada boravi u blizini gnijezda te se odmah pridružuje


ženki u skrbi oko mladunaca. Od početka XX. stoljeća
pa do osamdesetih godina, pod antropogenim utjecajem
u Europi zabilježeno je opadanje brojnosti i povlačenje
ove vrste prema krajnjem sjevernom dijelu areala. Zaštitom
gnjezdilišta od osamdesetih godina počinje mu lagano
rasti brojnost.


U Republici Hrvatskoj se iz istih razloga povremeno
viđaju jedinke žutokljunog labuda na zimovanju, na
što ukazuje i podatak o nijednoj prstenovanoj jedinki
ove vrste u Hrvatskoj, te nijednim nalazom ove ptice
prstenovane izvan Hrvatske od 1910 godine, prema
praćenju Zavoda za ornitologiju HAZU.


Žutokljuni labud zaštićena je vrsta u Republici Hrvatskoj.


Tekst i fotografije:
Krunoslav Arač, dipl. ing. šum.


Slika 1. Žutokljunog labuda medu crvenokljunim la


budovima prepoznajemo iz daljine po us


pravnom držanju vrata, a iz blizine po kljunu.


Slika 2. Žutokljuni labud za zimovanja na Šoderici
kod Koprivnice