DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 99     <-- 99 -->        PDF

OSVRT I MIŠLJENJE O OKONČANOM IZDAVAČKOM PODUHVATU


HRVATSKI ŠUMARSKI ŽIVOTOPISNI LEKSIKON


L) Republici Hrvatskoj se nalazi približno 1.650.
dio svjetskih ili 83. dio europskih šuma. Stoga su hrvatske
šume i hrvatsko šumarstvo najvažniji Hrvatskoj,
od manjeg su značaja Europi, a gotovo su beznačajne
za svijet. Kako je udio u površini samo jedan od
kriterija Europi i svijetu će hrvatske šume i/ili hrvatsko
šumarstvo biti od veće važnosti ako u njima mogu pronaći
one vrijednosti koje u vlastitim šumama ne nalaze
(Vondra: Procjena održivosti samofmanciranja šumarstva
u Hrvatskoj, 1996).


Pretežiti dio šuma u Hrvatskoj, u kojima se stručno
gospodarilo minulih 100 do 150 godina, ispunjavaju
kriterije biološke raznolikosti, vitalnosti, sposobnosti
obnavljanja i održive proizvodnosti.


.. "Hrvatske šume " d.o.o. stekle su pravo na prestižni
FSC certifikat za gospodarenje šumama. Prema definiciji,
"FSC akreditirana certifikacija znači da se šumom
gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i
ekonomskim standardima. " Ovim je činom okrunjen
višegodišnji vrijedan rad mnogih ljudi u ovoj organizaciji
koji su uložili veliki trud kako bi se ovaj dugotrajan
proces doveo do završnice. FSC certifikat predstavlja
veliku čast kojim se međunarodno priznaje da
je način gospodarenja šumama "Hrvatskih šuma" u
skladu sa strogim kriterijima, to je priznanje hrvatskoj
šumarskoj struci koja već generacijama na odgovoran
način gospodari tim izuzetno značajnim nacionalnim
resursom. Ovime, hrvatsko šumarstvo ulazi u sam vrh
svjetskih trendova, jer s obzirom daje po FSC sustavu
certificirana cjelokupna površina državnih šuma, to u
svjetskim razmjerima predstavlja izuzetan rezultat. "..


(http://www.hrsume.hr/cert/certHR.asp)


Ako je za neku djelatnost važan vremenski slijed
upornog stručnog rada svih generacija stručnjaka i
ostalih zaposlenika tada je šumarstvo za to odličan
primjer. Zaboravom i/ili više manje namjernim manipuliranjem
činjenicama moguće je redizajnirati prošlost
- onu opću i one posebne. Šumarstvo bez organiziranog
ljudskoga rada u prošlosti ne može imati ni sadašnjost
ni predvidivu budućnost. Posjedovanje objektivnih
podataka o profesionalnom djelovanju ljudi
(ljudskih resursa) kroz dovoljno dugo vremena (nekoliko
životnih ciklusa sastojina) bilo bi neprocjenjivo
bogatstvo. Tada bi mnogi odgovori do kojih se danas
tek posredno može doći, bili bi pouzdaniji, neposredni
i brzi. Stoga je okončani projekt HRVATSKI ŠUMARSKI
ŽIVOTOPISNI LEKSIKON (HŠŽL) veliki poduhvat.
O tome će tek svjedočiti buduće generacije. Sadašnja
generacija šumara nije u dovoljnoj mjeri prepoznala
i podržala sve mogućnosti koje je izdavački
projekt omogućavao (nudio). Odustalo se od formira


nja žive baze podataka o šumarima koja bi omogućila
pretraživanja i proizvodnju novih informacija o šumarstvu.
Prikupljeni podaci tijekom ostvarenja projekta
HŠŽL bili su idealna polazna osnova za to ostvarenje.


Valja naglasiti da su dužnosnici "Hrvatskih šuma",
neovisno o osobama u pojedinim razdobljima, prepoznali
značaj projekta. Oni su, usprkos financijskim poteškoćama
u poslovanju poduzeća ostali temeljni novčani
podupirujući oslonac projektu i izdavaču. U velikoj
mjeri zahvaljujući njima projekt je priveden kraju.


Kada se pred kraj drugoga tisućljeća otpočelo s
istraživanjem i prikupljanjem biografskih i bibliografskih
podataka za hrvatske šumare od 1860. do 2000.
godine središnji cilj bio je prikupiti i objaviti na jednome
mjestu i u jednom izdanju životopisne podatke za
sve inženjere šumarstva. Taj je cilj bio ostvaren 2001.
godine objavljivanjem petog sveska životopisnog leksikona.


Josipu Biskupu , voditelju petnaestgodišnjih cjelovitih
socioloških istraživanja u šumarstvu, izdanje 5
sveska HŠŽL nije zatvorilo stvaralački ciklus. Usprkos
dotad učinjenom i ostvarenju središnjeg cilja projekta
kao da je još nešto je nedostajalo.


Dvije godine kasnije (2002) povodom 55 godina
postojanja drvnoindustrijske, odnosno drvnotehnološke
nastave na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
u suradnji nakladika Tutiz leksika d.o.o. i Šumarskog
fakulteta izdana je knjiga HRVATSKI LEKSIKON
DRVNIH TEHNOLOGA. U njoj je prikazano
oko 2.230 životopisa drvnih tehnologa zajedno s više
od 100 životopisa šumarskih diplomiranih inženjera,
znanstvenika i nastavnika koji su utemeljili drvnotehnološku
znanost u Hrvatskoj.


I konačno se 2003. za hrvatsko šumarstvo i hrvatsku
kulturnu baštinu dogodila još jedna značajnost.
Objavljenje i šesti svezak HŠŽL. Taj je svezak, vjerojatno,
nastao kao sinergijska rezultanta korisnika
HŠŽL, mnogih rasprava o njemu (objektivnih i onih
inih) te autorovih (nakladnikovih) promišljanja.


Već objavljenim životopisima šumarskih inženjera i
mnogim nešumarskim stručnjacima koji su radili u šumarstvu
(ukupno njih oko 4.000) valjalo je nešto dodati
i na taj način uobličiti cjelinu. Rukopisom knjige u
kojoj su predstavljeni lugari (čuvari šuma) i šumarski
tehničari zatvara se krug o ljudskim resursima koji
predstavlja nužni uvjet održanja i unapređenja šuma.
Više nitko ozbiljan u svijetu ne spori da je postojanje
djelotvornog i učinkovitog ljudskog resursa preduvjet
održivog razvoja. Stoga je ostvarenje istraživačkog i
izdavačkog projekta o šumarima, svrstalo RH u skup