DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Državna šumska uprava ukazala je na potrebu za
reorganiziranjem rasadničke proizvodnje te uspostavila
prvi rasadnik za ravničarske terene na lokaciji Curno
(BG). Taj rasadnik, koji je uspostavljen još prije 50 godina,
postao je operativni centar šumskog rasadničarstva
za regiju Lombardija.


Rasadnik Curno s tri pomoćna rasadnika (ukupne
površine od 7 ha) treba zamijeniti 17 rasadnika koje je
podigla država 70-ih godina. U rasadniku će se proizvoditi
sadnice za ravnicu i sijati vrste za brdska i planinska
područja koja će se naknadno aklimatizirati u
rasadniku Piazza Brembana (BG) na 600 m n.v. Uz to,
proizvoditi će se sadnice topola i vrba u rasadniku Godiasco
namijenjene za područja ravnica te aklimatizirane
u rasadniku Valdisotto (SO). U svrhu pravilnog
korištenja sadnog materijala izdan je "Vodič za izbor
šumskih biljaka u rasadniku", uz suradnju "Odjela za
znanost i tehnologiju šumskog ambijenta" pri sveučilištu
u Firenci. Genetskoj kvaliteti sadnog materijala i
jamstvu regionalne provenijencije dano je najviše pozornosti.
Provedena su istraživanja na selekciji sjemenskih
baza (oko 200 baza za 70-ak vrsta). Svim tim
gledištima dana je velika važnost kako bi se očuvala
biološka raznolikost u lancu rasadničke proizvodnje.
Iskustvo Lombardije u rasadničkoj proizvodnji i projekat
velikih nizinskih šuma još su u početnoj fazi. Predstoji
razdoblje praćenja kvalitete tehnologije izbora
upotrjebljenih vrsta te odnosa troškova i koristi.


Šumski rasadnik Curno - prije procesa rekonstrukcije


L´ITALIA FORESTALE E MONTANA


(časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima izdanje
talijanske Akademije šumarskih znanosti)


Iz broja 1. siječanj-veljača 2004. g. izdvajamo:


Orazio C i a n c i o, Vittorio G a r f i, Francesco I o vino,
Giuliano Menguzato, Antonino Nico 1 aci:
Panjače kestena u Kalabriji - uzgojne karakteristike,
produktivnost i sortimenti


Kesten (Castanea sativa Mili.) je šumska vrsta koja
svoju veliku rasprostranjenost duguje aktivnosti čovjeka.
U antičko doba zvali su ga "drvo kruha". Davalo je
plodove za prehranu stanovništva, drvo za konstrukcije,
kolje za poljoprivredu, tanin za štavljenje kože i
ogrjevno drvo za kuhanje i grijanje. Ukratko, kestenje
bio esencijalni element ruralnog preživaljavanja, koji
je istovremeno karakterizirao seoski krajolik.


Prva kriza kestena nastupila je u vrijeme renesanse,
razvojem velikih gradova i urbanizacijom seoskog stanovništva,
jer su trebale velike površine za uzgoj žitarica
za prehranu povećanog broja stanovništva.


Razvoj industrije pospješio je napuštanje uzgoja kestena,
a u razdoblju poslije Drugog svijetskog rata taj je
proces nastavljen. Unatoč smanjenja kestena kao drveta
koji daje jestivi plod, kesten je i dalje drvo koje daje
glavno obilježje seoskom ambijentu mnogih regija te
predstavlja sintezu stare i nove kulture. Krajem XIX.
stoljeća šume kestena su stradale od napada Phvtophtora
cambivora-e Buiss., a u prvoj polovici XX. stoljeća
od Cryptonectria parasitica. Ta dva patogena pospješila
su pretvaranje kestenovih sastojina u panjače.


Glavne osobine kestenovih panjača su: velika izbojna
moć, velik prirast, velika uporabna vrijednost
sortimenata te mogućnost prilagodbe sječe u odnosu na
tržišne zahtjeve, bez straha za ugrožavanje kontinuiteta
obnove. Potreba za različitim sortimentima djelovala
je na trajanje turnusa sječe. U mnogim krajevima proizvodnja
sitnih sortimenata kestena za uporabu u poljoprivredi,
voćarstvu i vinogradarstvu postala je važan