DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Diouf-a za financiranje ovog projekta vrijednog 100
miljuna Eura (50 milijuna je već plaćeno) sa ciljem da
se zaustavi daljnje osiromašenje ovih krajeva.


ŠUMSKO RASADNIČARSTVO
Giustino Mezzalira: Rasadničarstvo i očuvanje
biljne raznolikosti


Konferencija UN na temu "Okoliš i razvoj" - održana
u Rio de Janeiro-u 1992. g. naglasila je 3 prioriteta
vezana za očuvanje okoliša: globalne klimatske promjene,
degradacija i osiromašenje teritorija i očuvanje
biološke raznolikosti.


Šumski rasadnički sektor je izravno uključen u 3
konvencije koje su nastale poslije konferencije u Riju:


protokol iz Kvota (1997. g) dao je veliko značenje


akcijama pošumljvanja radi smanjenja koncentraci


je ugljičnog dioksida,


u borbi protiv degradacije terena obnova biljnog


pokrova (drveće i grmlje) od strateške je važnosti,


povećanim pošumljavanjem povoljno se utječe na


povećanje biološke raznolikosti na lokalnoj i regio


nalnoj razini.


Na pragu trećeg milenija uloga koju treba odigrati
šumska rasadničarska proizvodnja je velika, a posebice
u očuvanju biološke raznolikosti. No, u ovom trenutku
može se nažalost zaključiti da stanje rasadnika u Europi
i Italiji ne može jamčiti očuvanje biološke raznolikosti.


Po aktualnim normativima koji su na snazi u Europi,
a koji su nastali pod okriljem Organizacije za trgovinu
i ekonomski razvoj (OCSE), mlade biljke su roba
koja se može slobodno bez ograničenja razmjenjivati i
treba zadovoljiti samo tehničku kvalitetu. Ovakva
predpostavka ne može jamčiti očuvanje biološke raznolikosti,
pogotovo u Italiji gdje 40 godina nakon izdavanja
prvih internacionalnih normativa nije poduzeta
nikakva aktivnost za zaštitu genetskih vrijednosti domaćih
vrsta. Europski i talijanski rasadničarski normativi
trebaju biti kompatibilni s trgovačkim liberalizmom
i očuvanjem biološke raznolikosti. Iz ovoga proizlazi
potreba za stvaranjem modernog sustava rasadnika
koji će imati strateški zadatak očuvanja biološke
raznolikosti, uz istovremenu tržišnu konkurentnost. Na
ovaj će se način za pošumljavanje upotrebljavati kvalitetni
sadni materijal odgovarajućeg porijekla i prihvatljivih
cijena.


Enrico Calvo: Rasadnički normativi na europskoj
i talijanskoj razini


Uporaba rasadničkog materijala neodgovarajućeg
porijekla na velikim površinama namijenjenim pošumljavanju
postala je zabrinjavajuća. Ta je problematika
postala aktualnija uz realizaciju infrastrukture vezane za
ostvarenje više ambijentalnih projekata (projekat 10 velikih
šuma ravnice u Lombardiji, alpsko skijalište Bor


mio 2005, zimska olimpijada Torino 2006, željeznička
pruga "velika brzina" i dr.). U proteklom razdoblju od
1996. g. pa nadalje, na razini EU doneseno je više odredaba
o proizvodnji sadnog materijala i eliminaciji prepreka
u prometu tom robom među članicama Unije.


U prosincu 1999. godine donesena je "direktiva
1999/105/CE" koja se odnosi na komercijalizaciju sadnog
materijala (kojom se stavljaju izvan snage sve prve
odredbe). Ova Direktiva obuhvaća 46 vrsta, od toga 24
četinjače i 22 listače (30 autohtonih, 16 egzotičnih vrsta
i 1 rod Populus). Državama članicama EU ostavlja
se sloboda da primjene manje strože mjere za vrste ili
hibride koji nisu navedeni u popisu.


Direktiva 1999. naglašava važnost zaštite genetskog
nasljeđa u cilju očuvanja stabilnosti šumskih ekosustava.
Ona naglašava daje "potrebno upotrebljavati
sadni materijal visoke kvalitete, odgovarajućeg fenotipskog
i genetičkog profila". Nadalje traži da dobavljači
sadnog materijala budu uvedeni u službeni registar
te da regije obvezno obilježavaju i publiciraju poduzete
mjere. Ova je direktiva 10. 11. 2003. g. modificirana,
što je obznanjeno Dekretom br. 386 objavljenim
u službenom listu br. 23 u siječnju 2004. g., pod
naslovom "provođenje direktive 1999/105/CE". Ovim
Dekretom daje se veća sloboda regijama u istraživačkim
radovima i proširenju broja vrsta koje se stavljaju
pod zaštitu i kontrolu prometa (74 vrste i 3 roda). Očekuje
se da će ove mjere omogućiti talijanskom šumskom
rasadničarstvu "hvatanje koraka" s razvijenim
oblicima rasadničarstva ostalih europskih zemalja.


Paolo Nastasio: Kvaliteta sadnog materijala
za pošumljavanje


Šumski rasadnici Lombardije, a također i ostale Italije,
u poslijeratnom su razdoblju pretrpijeli velike promjene.
Još u 50-im godinama prošloga stoljeća vršena
su pošumljavaja velikih površina, pretežito brdskih i
planinskih, malim brojem vrsta, uglavnom četinjača.
Ove je radove financirala država, a sadni materijal se
proizvodio u mnogobrojnim rasadnicima koji su se nalazili
u prcalpskim i alpskim udolinama, uglavnom u
blizini šumskih radilišta.


U novije vrijeme zbog redukcije sredstava obim pošumljavanja
je opao, a paralelno se javlja veća potražnja
za sadnicama listača, zbog različitih tržišnih i ambijentalnih
zahtjeva. Osim toga smanjila se potreba za
pošumljavajem brdskih zona zbog općeg spontanog
proširenja šume na napuštene poljoprivredne površine.


U međuvremenu su se razvile i usavršile tehnike
proizvodnje sadnog materijala, od sadnica golog korijena
do sadnica u kontejnerima. Za zadovoljenje sve
većih potreba operative vršeni su zahvati na promjeni
strukture i dimenzija šumskih rasadnika. Proizvodnja
se zbog racionalizacije koncentrirala na uže strukture,
provodeći paralelno zatvaranje sekundarnih rasadnika.