DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Mana donosi milijune Eura


Mana je slatki ekstrakt jasena {Fraxinus ornus) za
koju se od prodaje proizvoda po novim podacima dobiva
preko milijun Eura po proizvodnom ciklusu.


Taj se iznos višestruko uveća ako se računa vrijednost
postignuta nakon prerade slastica i njihove komercijalizacije.
Kilogram mane, ovisno o kvaliteti, košta od
15 do 30 Eura, a proizvodi se 150 do 200 kg po hektaru
kultiviranog j asena.


Ovaj cijenjeni slador za sada se proizvodi samo u
općinama Pollina i Castelbuono na Siciliji, na površini
od 210 ha unutar parka Madonie, a nekada (do 1800. g)
se proizvodio i u regijama Campania i Puglia. Najpoznatiji
slatkiši napravljeni od mane su "manetta" i
"turska glava". Proizvod se izvozi u SAD i zemlje sjeverne
Europe. Osim svog slatkog okusa, mana po najnovijim
istraživanjima ima farmaceutsku i kozmetičku
vrijednost. Zbog ovih razloga mnogi sicilijanski poljoprivrednici
odlučili su investirati u nove plantaže jasena
zbog veće proizvodnje mane koju jasen počinje davati
nakon četvrtine životne dobi.


Giacomo Gras si: Apsorpcija ugljika - stabla i
požari


Autor upozorava na činjeicu da jedno stablo koje
gori emitira više ugljika nego ga akumulira šuma koja
raste.


Šumski ekosustavi sadrže 1,5 puta više ugljika
nego ga ima u atmosferi u obliku C02. Sposobnost šume
da akumulira ugljik preko procesa fotosinteze i
tako usporava koncentraciju C02 u atmosferi i učinak
staklenika, postala je jedan od najvažnijih argumenata
znanstvenih rasprava. Mjerenje koncentracije i razmjene
C02 na razini šumskih populacija pomoću tehnike
"eddy covariance" primjenjuje se na mnogo lokacija
u cijelome svijetu. Ta tehnika omogućava kontinuirano
mjerenje razmjene ugljičnog dioksida i vodene
pare između atmosfere i ekosustava.


Šumski požar u kratko vrijeme oslobodi više ugljika
nego ga šuma akumulira desetke godina, zato mjerenja
na razini osnovnih ekosustava daju važne podatke
za shvaćanje funkcioniranja tih procesa. Radi određivanja
bilance ugljika potrebne su godine proučavanja
na širokom planu.


Po dosadašnjim iskustvima mjerenja su pokazivala
različite rezultate zbog niske procjene utjecaja noćne
respiracije, zbog utjecaja prirodnih smetnji na bilancu
ugljika (npr. suša) te antropoloških i drugih utjecaja.


Laura R u s s o : Guma protiv gladi i osiromašenja
Italija financira u nekim afričkim zemljama (Čad,
Kenija, Niger, Senegal, Sudan i Burkina Faso) "Projekt
akacija" u vrijednosti u 3,5 milijuna dolara, u svrhu proizvodnje
gume i smole. Cilj tog razvojnog projekta je


povećanje proizvodnje vrste akacije od koje se dobiva
guma i smola, a namjera je pomoći zemljama koje graniče
sa Saharom, gdje stanovnici ruralnih zona sa semiaridnom
klimom žive na granici egzistencije.


Akacije su među drvećem najrasprostranjenije vrste
aridnih subsaharskih područja jer dobro podnose
sušu, zbog čega imaju važnu ulogu kao barijera protiv
širenja pustinje. Korjenje je vrlo učinkovito u zaštiti od
erozije, pridonose poboljšanju kvalitete tla radi sposobnosti
vezanja dušika, a listovi i plodovi su dobra
stočna hrana u sušnim razdobljima.


Drvo se upotrebljava za ogrijev i razne konstrukcije,
a najvažniji komercijalni proizvod akacije je gumasta
tvar - gummi arabicum, koja ima široku uporabu u
farmaceutskoj industriji (prehrambeni i kozmetički
proizvodi).


Projekat se zasniva na lokalnim resursima, a glavna
radna snaga su žene i djeca koji skupljaju gumu i rade
prvu obradu u krugu obitelji.


Italija je bila jedna od prvih zemalja koja se odazvala
pozivu generalnog direktora FAO-a Jacques


Detalj akacije u Senegalu