DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 94     <-- 94 -->        PDF

ALBERI E TERRITORIO


(Novo izdanje časopisa MONTI E BOSCHI)


Iz broja 4/5 travanj-svibanj 2004. izdvajamo:
Giustino Mezza lira: Talijanski šumski rasadnici
- puno tame, malo svijetla


Ovaj broj časopisa na naslovnoj stranici nosi oznaku
"Šumsko rasadničarstvo" i u njemu je obrađeno više
članaka koji se odnose na ovu problematiku.


Da bi se stvorila dobra šuma (ili jedna poljska živica)
nije dovoljno samo voditi računa o izboru vrste, što je
osnovno ekološko polazište, već treba posvetiti pozornost
i genetskim karakteristikama koje svaka vrsta ima
u sebi, a koje mogu očitovati svoju različitost u promijenjenim
ekološkim uvjetima širokog areala vrste. To su
ekotipovi, zaslužni za očuvanje biološke raznolikosti.


U Italiji je "savjest" za odabir vrste razvijena ne samo
kod tehničkog osoblja, već i kod lokalne administracije
i građana, što se ne može reći u odnosu na odabir
ekotipova.


U praksi je teško kupiti neku vrstu određene provenijencije,
jer se najčešće ne zna porijeklo sjemena (osim
za uži broj vrsta od praktičnog interesa za koje postoje
zakonske odredbe - Direttiva br. 105 od 1999. g).


Za najveći dio stabala i grmlja koji se sade porijeklo
se ne traži. To se odnosi i na vrste pod zaštitom, za koje
također nije zakonska obaveza primjena lokalnih vrsta.


Učinak ovakvog ponašanja je ozbiljan i stvara "genetsko
onečišćenje", jer pogrešna provenijencija uzrokuje
širenje fenomena hibridizacije unutar vrste s gubitkom
obilježja lokalnog ekotipa, što smanjuje biološku
raznolikost.


U vrijeme intenzivnog pošumljavanja potrebno je
obratiti pozornost na važnost rasadnika koji proizvode
sadnice drveća i grmlja lokalnog porijekla.


Stanje u taljanskim rasadnicima je zabrinjavajuće,
osjeća se "nedostatak strategije", što za posljedicu ima
proizvodnju nekvalitetnog sadnog materijala u tehničkom
i genetskom smislu. Sadnice se smatraju naprosto
trgovačkom robom, koja teži maksimalnom profitu,
što otvara vrata masovnom uvozu biljaka iz zemalja
gdje su troškovi proizvodnje niži.


Ipak, u novije vrijeme osjećaju se promjene nakon
pozitivnih akcija grupe BIOFORV, koja okuplja ekipe
istraživača.


Nova europska direktiva 99/105/CE mogla bi biti
prilika da se učini napredak na razini regija uz normative
lokalnog karaktera, kojima je cilj osigurati biološku
raznolikost domaćih vrsta. To se može postići poticanjem
stvaranja modernih i učinkovitih rasadnika koji
će moći opskrbljivati lokalne potrebe odgovarajućim
ckotipovima rasadničkog materijala uz prihvatljive
cijene.


AKTUALNOSTI


Pažnja, Araukarija!


Araukarija je drvo koje je zbog svojih ukrasnih karakteristika
dosta rasprostranjena po parkovima i privatnim
vrtovima. No, posjedovati aruakariju, neke
kaktuse i orhideje može prouzročiti neprilike ako nisu
prijavljeni Uredu državnih šuma (CFS), jer se nalaze
na popisu ugroženih vrsta. Sankcije su visoke (više stotina
Eura), a zakašnjela prijava također predviđa sankcije.
Nepoznavanje propisa ne oslobađa od krivnje.
Glede nedovoljne informiranosti, u Rimu se govori o
vremenskoj odgodi i oprostu kazne.


Ove odredbe vezane su na Vašingtonsku konvenciju
(CITES) o prometu ugroženih biljnih i životinjskih vrsta,
a odnosi se na trgovinu živim i mrtvim jedinkama te
dijelovima i proizvodima tih vrsta, kao i na očuvanje
ugroženog staništa. Odredba je u Italiji stupila na snagu
1980. godine, a aktualno se primjenjuje u više od 130
država. Vašingtonska konvencija povjerena je različitim
ministarstvima (Ministarstvo okoliša, Ministarstvo financija
i prometa s inozemstvom), ali glavne kompetencije
ima Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, koje
ima ovlasti kontrole preko Državne uprave šuma. Da bi
se znalo da li je neka vrsta uključena u konvenciju, potrebno
ju je potražiti na posljednjem ažuriranom popisu
pod znanstvenim imenom u bazi podataka za biljke ili
životinje, ili kontaktirati informativni centar Generalne
direkcije šumskih i vodnih resursa.


Mikoriza - zaštita od insekata


Jedno istraživanje objavljeno u časopisu "Natura",
otkrilo je formu simbiotske suradnje gljiva i stabala.


Na korijenu borovca (Pinus strobus) pronađena je
gljiva koja ubija male insekte, te zatim razmjenjuje dušik
iz njihova tijela za ugljikohidrate koje prima iz biljke.


John Klironomos i Miranda Hart iz sveučilišta
Guelph u Ontariju našli su da manje od 5 % jedinke
jednog posebnog insekta Folsomia Candida može preživjeti
dva tjedna u nazočnosti gljive Laccaria bicolor.


Te gljive koje žive na korijenu stabala paraliziraju
insekte, zaraze ih i zatim lagano probave. Znanstvenici
su očekivali da se insekt hrani gljivom, ali su se uvjerili
daje obrnuto.


Uz uporabu radioaktivnog dušika, istraživači su
pratili kretanje hranjivih tvari iz tijela insekata koje su
preko gljiva prelazile u stablo.


Postoji vjerojatnost da to nije jedinstven slučaj, već
da postoji i niz drugih gljiva sličnih gljivama Laccaria
sp. koje se nalaze na korijenju svih stabala, te je taj oblik
odnosa biljke, gljive i insekata vrlo raširen u prirodi.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Mana donosi milijune Eura


Mana je slatki ekstrakt jasena {Fraxinus ornus) za
koju se od prodaje proizvoda po novim podacima dobiva
preko milijun Eura po proizvodnom ciklusu.


Taj se iznos višestruko uveća ako se računa vrijednost
postignuta nakon prerade slastica i njihove komercijalizacije.
Kilogram mane, ovisno o kvaliteti, košta od
15 do 30 Eura, a proizvodi se 150 do 200 kg po hektaru
kultiviranog j asena.


Ovaj cijenjeni slador za sada se proizvodi samo u
općinama Pollina i Castelbuono na Siciliji, na površini
od 210 ha unutar parka Madonie, a nekada (do 1800. g)
se proizvodio i u regijama Campania i Puglia. Najpoznatiji
slatkiši napravljeni od mane su "manetta" i
"turska glava". Proizvod se izvozi u SAD i zemlje sjeverne
Europe. Osim svog slatkog okusa, mana po najnovijim
istraživanjima ima farmaceutsku i kozmetičku
vrijednost. Zbog ovih razloga mnogi sicilijanski poljoprivrednici
odlučili su investirati u nove plantaže jasena
zbog veće proizvodnje mane koju jasen počinje davati
nakon četvrtine životne dobi.


Giacomo Gras si: Apsorpcija ugljika - stabla i
požari


Autor upozorava na činjeicu da jedno stablo koje
gori emitira više ugljika nego ga akumulira šuma koja
raste.


Šumski ekosustavi sadrže 1,5 puta više ugljika
nego ga ima u atmosferi u obliku C02. Sposobnost šume
da akumulira ugljik preko procesa fotosinteze i
tako usporava koncentraciju C02 u atmosferi i učinak
staklenika, postala je jedan od najvažnijih argumenata
znanstvenih rasprava. Mjerenje koncentracije i razmjene
C02 na razini šumskih populacija pomoću tehnike
"eddy covariance" primjenjuje se na mnogo lokacija
u cijelome svijetu. Ta tehnika omogućava kontinuirano
mjerenje razmjene ugljičnog dioksida i vodene
pare između atmosfere i ekosustava.


Šumski požar u kratko vrijeme oslobodi više ugljika
nego ga šuma akumulira desetke godina, zato mjerenja
na razini osnovnih ekosustava daju važne podatke
za shvaćanje funkcioniranja tih procesa. Radi određivanja
bilance ugljika potrebne su godine proučavanja
na širokom planu.


Po dosadašnjim iskustvima mjerenja su pokazivala
različite rezultate zbog niske procjene utjecaja noćne
respiracije, zbog utjecaja prirodnih smetnji na bilancu
ugljika (npr. suša) te antropoloških i drugih utjecaja.


Laura R u s s o : Guma protiv gladi i osiromašenja
Italija financira u nekim afričkim zemljama (Čad,
Kenija, Niger, Senegal, Sudan i Burkina Faso) "Projekt
akacija" u vrijednosti u 3,5 milijuna dolara, u svrhu proizvodnje
gume i smole. Cilj tog razvojnog projekta je


povećanje proizvodnje vrste akacije od koje se dobiva
guma i smola, a namjera je pomoći zemljama koje graniče
sa Saharom, gdje stanovnici ruralnih zona sa semiaridnom
klimom žive na granici egzistencije.


Akacije su među drvećem najrasprostranjenije vrste
aridnih subsaharskih područja jer dobro podnose
sušu, zbog čega imaju važnu ulogu kao barijera protiv
širenja pustinje. Korjenje je vrlo učinkovito u zaštiti od
erozije, pridonose poboljšanju kvalitete tla radi sposobnosti
vezanja dušika, a listovi i plodovi su dobra
stočna hrana u sušnim razdobljima.


Drvo se upotrebljava za ogrijev i razne konstrukcije,
a najvažniji komercijalni proizvod akacije je gumasta
tvar - gummi arabicum, koja ima široku uporabu u
farmaceutskoj industriji (prehrambeni i kozmetički
proizvodi).


Projekat se zasniva na lokalnim resursima, a glavna
radna snaga su žene i djeca koji skupljaju gumu i rade
prvu obradu u krugu obitelji.


Italija je bila jedna od prvih zemalja koja se odazvala
pozivu generalnog direktora FAO-a Jacques


Detalj akacije u Senegalu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Diouf-a za financiranje ovog projekta vrijednog 100
miljuna Eura (50 milijuna je već plaćeno) sa ciljem da
se zaustavi daljnje osiromašenje ovih krajeva.


ŠUMSKO RASADNIČARSTVO
Giustino Mezzalira: Rasadničarstvo i očuvanje
biljne raznolikosti


Konferencija UN na temu "Okoliš i razvoj" - održana
u Rio de Janeiro-u 1992. g. naglasila je 3 prioriteta
vezana za očuvanje okoliša: globalne klimatske promjene,
degradacija i osiromašenje teritorija i očuvanje
biološke raznolikosti.


Šumski rasadnički sektor je izravno uključen u 3
konvencije koje su nastale poslije konferencije u Riju:


protokol iz Kvota (1997. g) dao je veliko značenje


akcijama pošumljvanja radi smanjenja koncentraci


je ugljičnog dioksida,


u borbi protiv degradacije terena obnova biljnog


pokrova (drveće i grmlje) od strateške je važnosti,


povećanim pošumljavanjem povoljno se utječe na


povećanje biološke raznolikosti na lokalnoj i regio


nalnoj razini.


Na pragu trećeg milenija uloga koju treba odigrati
šumska rasadničarska proizvodnja je velika, a posebice
u očuvanju biološke raznolikosti. No, u ovom trenutku
može se nažalost zaključiti da stanje rasadnika u Europi
i Italiji ne može jamčiti očuvanje biološke raznolikosti.


Po aktualnim normativima koji su na snazi u Europi,
a koji su nastali pod okriljem Organizacije za trgovinu
i ekonomski razvoj (OCSE), mlade biljke su roba
koja se može slobodno bez ograničenja razmjenjivati i
treba zadovoljiti samo tehničku kvalitetu. Ovakva
predpostavka ne može jamčiti očuvanje biološke raznolikosti,
pogotovo u Italiji gdje 40 godina nakon izdavanja
prvih internacionalnih normativa nije poduzeta
nikakva aktivnost za zaštitu genetskih vrijednosti domaćih
vrsta. Europski i talijanski rasadničarski normativi
trebaju biti kompatibilni s trgovačkim liberalizmom
i očuvanjem biološke raznolikosti. Iz ovoga proizlazi
potreba za stvaranjem modernog sustava rasadnika
koji će imati strateški zadatak očuvanja biološke
raznolikosti, uz istovremenu tržišnu konkurentnost. Na
ovaj će se način za pošumljavanje upotrebljavati kvalitetni
sadni materijal odgovarajućeg porijekla i prihvatljivih
cijena.


Enrico Calvo: Rasadnički normativi na europskoj
i talijanskoj razini


Uporaba rasadničkog materijala neodgovarajućeg
porijekla na velikim površinama namijenjenim pošumljavanju
postala je zabrinjavajuća. Ta je problematika
postala aktualnija uz realizaciju infrastrukture vezane za
ostvarenje više ambijentalnih projekata (projekat 10 velikih
šuma ravnice u Lombardiji, alpsko skijalište Bor


mio 2005, zimska olimpijada Torino 2006, željeznička
pruga "velika brzina" i dr.). U proteklom razdoblju od
1996. g. pa nadalje, na razini EU doneseno je više odredaba
o proizvodnji sadnog materijala i eliminaciji prepreka
u prometu tom robom među članicama Unije.


U prosincu 1999. godine donesena je "direktiva
1999/105/CE" koja se odnosi na komercijalizaciju sadnog
materijala (kojom se stavljaju izvan snage sve prve
odredbe). Ova Direktiva obuhvaća 46 vrsta, od toga 24
četinjače i 22 listače (30 autohtonih, 16 egzotičnih vrsta
i 1 rod Populus). Državama članicama EU ostavlja
se sloboda da primjene manje strože mjere za vrste ili
hibride koji nisu navedeni u popisu.


Direktiva 1999. naglašava važnost zaštite genetskog
nasljeđa u cilju očuvanja stabilnosti šumskih ekosustava.
Ona naglašava daje "potrebno upotrebljavati
sadni materijal visoke kvalitete, odgovarajućeg fenotipskog
i genetičkog profila". Nadalje traži da dobavljači
sadnog materijala budu uvedeni u službeni registar
te da regije obvezno obilježavaju i publiciraju poduzete
mjere. Ova je direktiva 10. 11. 2003. g. modificirana,
što je obznanjeno Dekretom br. 386 objavljenim
u službenom listu br. 23 u siječnju 2004. g., pod
naslovom "provođenje direktive 1999/105/CE". Ovim
Dekretom daje se veća sloboda regijama u istraživačkim
radovima i proširenju broja vrsta koje se stavljaju
pod zaštitu i kontrolu prometa (74 vrste i 3 roda). Očekuje
se da će ove mjere omogućiti talijanskom šumskom
rasadničarstvu "hvatanje koraka" s razvijenim
oblicima rasadničarstva ostalih europskih zemalja.


Paolo Nastasio: Kvaliteta sadnog materijala
za pošumljavanje


Šumski rasadnici Lombardije, a također i ostale Italije,
u poslijeratnom su razdoblju pretrpijeli velike promjene.
Još u 50-im godinama prošloga stoljeća vršena
su pošumljavaja velikih površina, pretežito brdskih i
planinskih, malim brojem vrsta, uglavnom četinjača.
Ove je radove financirala država, a sadni materijal se
proizvodio u mnogobrojnim rasadnicima koji su se nalazili
u prcalpskim i alpskim udolinama, uglavnom u
blizini šumskih radilišta.


U novije vrijeme zbog redukcije sredstava obim pošumljavanja
je opao, a paralelno se javlja veća potražnja
za sadnicama listača, zbog različitih tržišnih i ambijentalnih
zahtjeva. Osim toga smanjila se potreba za
pošumljavajem brdskih zona zbog općeg spontanog
proširenja šume na napuštene poljoprivredne površine.


U međuvremenu su se razvile i usavršile tehnike
proizvodnje sadnog materijala, od sadnica golog korijena
do sadnica u kontejnerima. Za zadovoljenje sve
većih potreba operative vršeni su zahvati na promjeni
strukture i dimenzija šumskih rasadnika. Proizvodnja
se zbog racionalizacije koncentrirala na uže strukture,
provodeći paralelno zatvaranje sekundarnih rasadnika.