DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 94     <-- 94 -->        PDF

ALBERI E TERRITORIO


(Novo izdanje časopisa MONTI E BOSCHI)


Iz broja 4/5 travanj-svibanj 2004. izdvajamo:
Giustino Mezza lira: Talijanski šumski rasadnici
- puno tame, malo svijetla


Ovaj broj časopisa na naslovnoj stranici nosi oznaku
"Šumsko rasadničarstvo" i u njemu je obrađeno više
članaka koji se odnose na ovu problematiku.


Da bi se stvorila dobra šuma (ili jedna poljska živica)
nije dovoljno samo voditi računa o izboru vrste, što je
osnovno ekološko polazište, već treba posvetiti pozornost
i genetskim karakteristikama koje svaka vrsta ima
u sebi, a koje mogu očitovati svoju različitost u promijenjenim
ekološkim uvjetima širokog areala vrste. To su
ekotipovi, zaslužni za očuvanje biološke raznolikosti.


U Italiji je "savjest" za odabir vrste razvijena ne samo
kod tehničkog osoblja, već i kod lokalne administracije
i građana, što se ne može reći u odnosu na odabir
ekotipova.


U praksi je teško kupiti neku vrstu određene provenijencije,
jer se najčešće ne zna porijeklo sjemena (osim
za uži broj vrsta od praktičnog interesa za koje postoje
zakonske odredbe - Direttiva br. 105 od 1999. g).


Za najveći dio stabala i grmlja koji se sade porijeklo
se ne traži. To se odnosi i na vrste pod zaštitom, za koje
također nije zakonska obaveza primjena lokalnih vrsta.


Učinak ovakvog ponašanja je ozbiljan i stvara "genetsko
onečišćenje", jer pogrešna provenijencija uzrokuje
širenje fenomena hibridizacije unutar vrste s gubitkom
obilježja lokalnog ekotipa, što smanjuje biološku
raznolikost.


U vrijeme intenzivnog pošumljavanja potrebno je
obratiti pozornost na važnost rasadnika koji proizvode
sadnice drveća i grmlja lokalnog porijekla.


Stanje u taljanskim rasadnicima je zabrinjavajuće,
osjeća se "nedostatak strategije", što za posljedicu ima
proizvodnju nekvalitetnog sadnog materijala u tehničkom
i genetskom smislu. Sadnice se smatraju naprosto
trgovačkom robom, koja teži maksimalnom profitu,
što otvara vrata masovnom uvozu biljaka iz zemalja
gdje su troškovi proizvodnje niži.


Ipak, u novije vrijeme osjećaju se promjene nakon
pozitivnih akcija grupe BIOFORV, koja okuplja ekipe
istraživača.


Nova europska direktiva 99/105/CE mogla bi biti
prilika da se učini napredak na razini regija uz normative
lokalnog karaktera, kojima je cilj osigurati biološku
raznolikost domaćih vrsta. To se može postići poticanjem
stvaranja modernih i učinkovitih rasadnika koji
će moći opskrbljivati lokalne potrebe odgovarajućim
ckotipovima rasadničkog materijala uz prihvatljive
cijene.


AKTUALNOSTI


Pažnja, Araukarija!


Araukarija je drvo koje je zbog svojih ukrasnih karakteristika
dosta rasprostranjena po parkovima i privatnim
vrtovima. No, posjedovati aruakariju, neke
kaktuse i orhideje može prouzročiti neprilike ako nisu
prijavljeni Uredu državnih šuma (CFS), jer se nalaze
na popisu ugroženih vrsta. Sankcije su visoke (više stotina
Eura), a zakašnjela prijava također predviđa sankcije.
Nepoznavanje propisa ne oslobađa od krivnje.
Glede nedovoljne informiranosti, u Rimu se govori o
vremenskoj odgodi i oprostu kazne.


Ove odredbe vezane su na Vašingtonsku konvenciju
(CITES) o prometu ugroženih biljnih i životinjskih vrsta,
a odnosi se na trgovinu živim i mrtvim jedinkama te
dijelovima i proizvodima tih vrsta, kao i na očuvanje
ugroženog staništa. Odredba je u Italiji stupila na snagu
1980. godine, a aktualno se primjenjuje u više od 130
država. Vašingtonska konvencija povjerena je različitim
ministarstvima (Ministarstvo okoliša, Ministarstvo financija
i prometa s inozemstvom), ali glavne kompetencije
ima Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, koje
ima ovlasti kontrole preko Državne uprave šuma. Da bi
se znalo da li je neka vrsta uključena u konvenciju, potrebno
ju je potražiti na posljednjem ažuriranom popisu
pod znanstvenim imenom u bazi podataka za biljke ili
životinje, ili kontaktirati informativni centar Generalne
direkcije šumskih i vodnih resursa.


Mikoriza - zaštita od insekata


Jedno istraživanje objavljeno u časopisu "Natura",
otkrilo je formu simbiotske suradnje gljiva i stabala.


Na korijenu borovca (Pinus strobus) pronađena je
gljiva koja ubija male insekte, te zatim razmjenjuje dušik
iz njihova tijela za ugljikohidrate koje prima iz biljke.


John Klironomos i Miranda Hart iz sveučilišta
Guelph u Ontariju našli su da manje od 5 % jedinke
jednog posebnog insekta Folsomia Candida može preživjeti
dva tjedna u nazočnosti gljive Laccaria bicolor.


Te gljive koje žive na korijenu stabala paraliziraju
insekte, zaraze ih i zatim lagano probave. Znanstvenici
su očekivali da se insekt hrani gljivom, ali su se uvjerili
daje obrnuto.


Uz uporabu radioaktivnog dušika, istraživači su
pratili kretanje hranjivih tvari iz tijela insekata koje su
preko gljiva prelazile u stablo.


Postoji vjerojatnost da to nije jedinstven slučaj, već
da postoji i niz drugih gljiva sličnih gljivama Laccaria
sp. koje se nalaze na korijenju svih stabala, te je taj oblik
odnosa biljke, gljive i insekata vrlo raširen u prirodi.