DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 92     <-- 92 -->        PDF

interesno udruženje drvne i papirne industrije - Croatiadrvo,
Centar za promicanje drvne industrije Zapadne
Hrvatske, Hrvatska konkurentnost - hrvatski drvni
cluster, HGK i marketinške tvrtke koje imaju dovoljno
ljudskog potencijala za ne samo kreiranje, nego održavanje
jednog takvog portala koji bi se morao zasnivati
vjerojatno na profitabilnoj osnovi).


Na taj način omogućilo bi se kreiranje i pristup internoj
burzi drva, strojeva, poslova, zapošljavanja te
forumu gdje bi se mogao dati oglas ili se uključiti u raspravu
o temama vezanim općenito za obradbu drva te
za Pilanarstvo. Također bi se omogućilo i oglašavanje i
reklamiranje proizvoda i usluga iz ovoga područja.


Portal se može posjetiti putem web stranica Šumarskog
fakulteta na adresi
http://www.sumfak.hr/~pilan/


odnosno preko komercijalnih domena:
www.pilanarstvo.com, www.pilanarstvo.org, www.
pilanarstvo.net i www.pilanarstvo.info.


Na kraju ovog kratkog prikaza izrade prve faze eksperimentalnog
pilanarskog web portala, smatramo potrebnim
svestrano pohvaliti mr. se. Josipa Ištvanića za
ovaj izuzetno značajan i za naše prilike pionirski, samoprijegoran
i inventivan rad. Treba naglasiti da je
portal izrađen uz sve druge brojne obveze koje mr. se.
Josip Ištvanić ima kao jedini stalni suradnik u nastavi
iz discipline "Pilanska obrada drva"


KNJIGE I ČASOPISI


Troškovi izrade portala osigurani su iz sredstava
ostvarenih suradnjom s privredom, osobnim radom mr.
se. Josipa Ištvanića u LAP-u (Laboratorij za ispitivanje
ploča). Izrada web portala ponuđena je i kao pilot projekt
Carnet-u, no nije prihvaćena iz razloga nedostatnih
sredstava Carnet-a za takve svrhe predviđenih za ovu
godinu od nadležnog ministarstva. Rad na daljnjoj doradi
portala, kontinuiranom dopunjavanju s najnovijim
saznanjima, istraživanjima i iskustvima s područja Pilanarstva,
sasvim sigurno zaslužuje punu financijsku i
svaku drugu podršku (stalnu stručnu suradnju, opremu
i dr.) i odgovarajućeg ministarstva, strukovnih organizacija
i Zagrebačkog Sveučilišta, a ništa manje i samog
Šumarskog fakulteta u Zagrebu! To je svakako značajan
doprinos na osuvremenjivanju nastave iz mehaničke
obrade drva, odnosno obrade drva uopće ali i za
opću korist drvne industrije, koja je nažalost (uz manje
iznimke) u nedozvoljeno bijednom stanju.


Nadam se da ove zadnje misli neće završiti u smislu
Heineove rezignirane izreke: "... a jedna budala čeka
na odgovor ..."


Prof. dr. sc. Marijan Brežnjak,
prof, emeritus


PRIKAZ KNJIGE "STABLO I OKOLIŠ


Iz tiska je izašla knjiga "Stablo i okoliš" s podnaslovom
"Zrinko tumači život urbanog stabla". Autor
knjige je prof. dr. sc. Claus Mattheck, as njemačkog
originala ju je preveo i obradio dr. se. Želimir Borzan,
redoviti profesor Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu. Knjiga je meko ukoričena, formata
21x15 cm, tiskana u nakladi od 700 primjeraka a izdavači
su trgovačko društvo "Zrinjevac" d.o.o. Zagreb i
Hrvatska udruga za arborikulturu, Zagreb. Sadrži 107
stranica i priloženi CD-ROM s mogućnošću čitanja i
pregledavanja knjige na računalu i za projekciju na
multimedijalnom projektoru. Njemački izvornik koji je
poslužio za prijevod je 3. prošireno izdanje knjige s
naslovom "Stupsi erklärt den Baum" u izdanju For


schungszentrum Karlsruhe GmbH, Karlsruhe, Njemačka.
Svaka stranica je ilustrirana fotografijom i crtežom
koji pojašnjeni tekstom prikazuju reakcije stabla
nabiotske i abiotske čimbenike u urbanoj sredini. Crteže
je izradio autor knjige vrlo imaginativno, vještinom
profesionalnog crtača, tako da dojam kako je knjiga
rađena za djecu, privlači i mlađe naraštaje ovom prije
svega ozbiljnom i stručnom pristupu prikaza životnih
aktivnosti stabla i reakcije na životne uvjete u urbanoj
sredini. Prevoditelj knjige, prof. Borzan je opravdano
za hrvatsko izdanje promijenio ime Stupsi u Zrinko, jer
je tako u duhu našeg jezika pristupačnim naslovom
izbjegao nepotrebna tumačenja i nedoumice oko
upotrebe izvornog imena Stupsi.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Claus Mattheck


Stablo


i okoliš


tumači život urbanog stabla


Sa stručnog gledišta, knjigu trebaju i mogu koristiti
svi koji se bave sadnjom, uzgojem i njegom kako mladih,
tako i starih stabala, uključujući orezivanje krošnje
i saniranje šteta uzrokovanih bolestima i štetama koje
stablima čini čovjek. Korisna je i đacima koji se od malena
trebaju naučiti da su stabla živa bića a ne predmeti s
kojima se smije raditi što i kako se hoće, ali i studentima
šumarstva i biologije koji uče o tome kako treba tretirati
arborikulture i pomoći drveću da svojim biomehaničkim
reakcijama odoli svim nedaćama koje ga snalaze u
za njega neprirodnim uvjetima - u urbanoj sredini. Korisna
je i praktičarima koji se bave tzv. "kirurgijom" drveća,
jer će u knjizi naći saznanja o tome kako protumačiti
pojedine reakcije stabala i ukloniti štetne uzroke
neželjenih posljedica po život stabla.


Autor knjige Claus Mattheck je rođen 1947. godine
u Dresdenu. Promoviranje u teorijskog fizičara 1973,
a habilitirao je iz područja zaštite drveća na Sveučilištu
Karlsruhe 1985, gdje predaje biomchaniku kao izvanredni
profesor. Dobio je nagradu za znanstvena dostignuća
od Udruge industrijskog istraživanja računalne
simulacije biološkog rasta 1991. godine. Književnu nagradu
za djela objavljena iz tehničkih dostignuća primio
je 1992. od Udruge Karl-Theodor-Vogel. Georg-
Winterovu nagradu Europske udruge za biomaterijale
primio je 1993. Od 1997. počasni je član ISA-e Engleske
i Irske. Primio je 1998. godine nagradu za znanost
Berlinsko-Brandenburške akademije znanosti (koju je
osnovala Udruga Gotlieb-Deimler i Karl-Benz). 1998.
prima Chadwick nagradu za istraživanja na njezi drve


ća koju mu dodijeljuje ISA (Međunarodna udruga za
arborikulturu). Objavio je veći broj knjiga na njemačkom
i engleskom jeziku iz biomehanike stabla i od
1992. godine je vrlo traženi stručnjaka za mehaniku i
oštećenja na stablima. Sudionik je brojnih skupova iz
njege stabala.


Prevoditelj knjige, prof. dr. sc. Želimir Borzan je do
sada objavio preko sto znanstvenih i stručnih radova iz
područja šumarske genetike, citogenetike, dcndrologije
i urbanog šumarstva. Autor je knjige "Imenik drveća
i grmlja - latinski, hrvatski, engleski, njemački, sa sinonimima"
u kojoj je dao oko 18.000 imena drveća i
grmlja koje nalazimo u znanstvenoj, stručnoj i popularnoj
literaturi.


Prijevodom knjige "Stablo i okoliš" nastavlja svoju
aktivnost i rad na problematici urbanog šumarstva, kao
doprinos nastavi na Šumarskom fakultetu i praksi koju
provode naše komunalne organizacije za brigu, uređenje
i održavanje okoliša u urbanoj sredini. Organizacijom
triju seminara iz arborikulture održanima na
Brijunima, u suradnji s njemačkim stručnjakom Bodom
Siegertom i Hrvatskom udrugom za arborikulturu,
koje je i suosnivač, doprinosi razvoju urbanošumarske
djelatnosti u nas.


Akademik Dušan Klepac