DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 91     <-- 91 -->        PDF

PILANARSTVO - HRVATSKI EKSPERIMENTALNI
PILANARSKI PORTAL


Asistent iz znanstvene i nastavne discipline "Pilanska
obrada drva" na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, mr. se. Josip I š t v a n i ć,
izradio je u svibnju 2004. godine prvu fazu eksperimentalnog
pilanarskog web portala te ga postavio na
web. To je jedan od prvih takvih projekata izrađenih na
Drvno-tehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta u
Zagrebu.


Cilj toga portala je pomoć u izobrazbi studenata Šumarskoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te općenito
promicanje Pilanarstva kao jedne od najstarijih i s različitih
stajališta najuspješnijih djelatnosti u obradbi
drva u nas. Cilj je također bolje upoznavanje privrednih
subjekata iz ove branše i općenito ostalih zainteresiranih
s metodama i načinima obrazovanja njihovog
budućeg kadra, odnosno upoznavanje njih samih s
određenim znanstvenim i stručnim spoznajama. Naime
već se dulje vrijeme osjećala potreba, osobito u nastavne
svrhe, za kontinuiranim praćenjem informacija o
najnovijim dostignućima iz područja Pilanarstva na
jednom mjestu, što je omogućeno modernim informacijskim
tehnologijama.


Koristeći ovaj portal, sadašnji i budući studenti Pilanarstva
mogu se upoznati s osnovnim pojmovima i
postavkama iz tog područja. Moći će prije početka kao
i tijekom nastave dobiti, odnosno obnoviti, provjeriti i
eventualno nadopuniti potrebna saznanja. Važno je da
će i odgovarajući privredni subjekti te šira zainteresirana
javnost, moći jednostavno i brzo doći do niza informacija
iz područja Pilanarstva. Sigurni smo da će se
korištenjem ovoga portala pokazati prednosti koje pru


r i. BSEEmaam ssa ."resi


i Eli Edit Mliw Favorit« tool« td»´P


i* * * . <& 3) 4


Čili ovog Ini immm u i,-obratiti studenata šumarskoga(aktrltola SvsrućHiata u zznjreim !e opiemlo
pfnwyMBH Pilanarstva kao jedna od najetatlilh i tiaiuspiešnlljh dielalnosll u oBradoi drva


PovM ptanaretvs
Portal ia zamtsllen Kao potpuno volonterski uranak I besplatan medij za sve dobronamjerne korisnike iz
pođrućla PHonaretva Niegova teallzaclls bi se [ispala izvesll u nekoliko reza niskom narednog perioda


Perast pilanarstva u ITH


gtogs neki ImMM u prvo vriieme neće biti u funkciji, a I zasigurno i» Pili određeni" propusta u ažurnosti
Povijest preoraste na ŽF pramlene podataka.


Nasravrv p»n t piogram


a koti kroz razmlenu ptakUrjnih iakuslava mogu pomor i boljitku ove
CtteUlfK´l UuraUnitni


&relatnrci sapetog


Plan te de se preko portala, kade u potpunosti zazivi, omogući svima zainteresiranima slama I obMlivanle
owwnosii vllssli i rptogranta Na taj nscio bi I sami sudjelovali u krelranlu portala uredništvo portala si ipak daje za


pravo da zlonamleme poruke, vilesli I fotograma izbriše I ns Objavi


Pilana * WO


Pmpfctl


imale problema u proizvodnji, vrlo ste uapleeni, prodajete In kupujete opremu, pilsnaku sirovinu, proizvode,
tražite III nudile posao, oiganlzlialp savjumvanje rlrutenjs, posjetu nekom sajmu i telile Istaknuti obavijest
Oovoljna ia samo jedna poruke I svt posjetitelji te le moti vidjeli


sto tako Je planiran I pristup internol buizl pllanskih stroleva, poslova. zapošljavanja te forumu gdje 1)1 se


Stort ifl * 3 El © j | g]w»»w.plHn»rmo » ,. ||fc1PIL».N*RSTVO,h„,


ža informacijska tehnologija u izradi on-line obrazovnih,
informacijskih i drugih relevantnih materijala.


Na portalu se nalazi 9. glavnih izbornika: Šumarski
fakultet, Gdje smo, Naslovnica, Impresum, Pilanarstvo,
Nastava, Literatura, Web linkovi i Foto u pilani.
Izbornici Pilanarstvo, Nastava, Literatura i Web linkovi
imaju i podizbornike. Tako se na glavnom izborniku
Pilanarstvo nalaze podizbornici: povijesni prikaz razvoja
pilanarstva u svijetu i Hrvatskoj, prikaz razvoja
predmeta "Pilanska obrada drva" na Šumarskog fakultetu,
nastavni plan i program, djelatnici dosadašnji i sadašnji,
djelatnosti, pilana - nastavno pokusni objekt,
projekti i kancelarija. Na glavnom izborniku Nastava,
nalaze se podizbornici: školska godina, predavanja,
vježbe, teren, ispit, diplomski, poslijediplomski, zabava
i obavijesti. Primjenom informacijskih tehnologija
učenja na daljinu dati su predlošci sa zadacima i naputcima
za vježbe i terensku nastavu, izradbu diplomskih
radova, magisterija i doktorata iz Pilanarstva, stalno
dostupni na Internetu preko objavljenih web stranica.
Na glavnom izborniku Literatura nalaze se podizborni


ci: knjige, zbornici, radovi, doktorati, magisteriji i diplomski
radovi s bibliografijom naslova. Na glavnom
izborniku Web linkovi nalaze se podizbornici: pilane,
pilanski strojevi, radni alati i pribor, računala i software,
tvornice parketa i ploča, srodni fakulteti, institucije,
srodne škole, časopisi, knjige, sajmovi i priredbe i
trgovina.
Iako je portal namijenjen ponajprije studentima Šumarskog
fakulteta, na njemu se može naći i niz informacija
za učenike drvodjeljskih škola, njihove nastavnike,


djelatnike i vlasnike tvrtki za obradbu
i trgovinu drvom, proizvođače,
zastupnike i korisnike pilanskih
strojeva i alata te ostale šire zainteresirane
javnosti, odnosno sve one
koji kroz razmjenu teorijskih i praktičnih
iskustava mogu pomoći boljitku
ove djelatnosti.


U idućim fazama projekta planirano
je dovršenje portala s predlošcima
sažetaka predavanja, a zatim
povezivanje s portalom drvne
industrije RH, koji bi objedinjavao
sve čimbenike obradbe drva u Republici
Hrvatskoj u koje spada i
područje Pilanarstva, o čemu se
već dugo govori u stručnim krugo


Oglasite svdls prolrzode I
uslugsi


vima koji se bave ovom djelatnošću,
a koji bi nastao suradnjom za


PlOIzvrniilu i lircuiili tu


^J interesiranih privrednih subjekata i


L Irttnwl
;*Ä4E»3>&BB*´"» strukovnih udruženja Gospodarsko