DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 9     <-- 9 -->        PDF

I. Pilaš, A. Seletković: ANALIZA REŽIMA PODZEMNIH VODA NAŠIČK1H NIZINSKIH ŠUMA . Šumarski list br. 7-8, CXXVII1 (2004), 363-374
srednji prosječni vodostaji u vegetaciji i u ekstremslojevi
dobiveni rasterskom algebrom oduzimano
suhoj 2000 god. za piezometre p 0,5 m, pl,5 m, njem prosječnih vegetacijskih vodostaja od vodop2,5
m i p 7,0 m staja u sušnoj 2000.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Results


Iz dijela nivograma mjerenja podzemnih voda pripokazatelja
dan je u tablici 1. Na temelju izračunatih
kazanih na slici 3, može se raspoznati specifičnost njisrednjih
vodostaja u vegetacijskom razdoblju napravhove
dinamike u petogodišnjem razdoblju. Cjelokupan ljeni su interpolirani slojevi vodnog lica za piezometre
prikaz rezultata mjerenja u obliku osnovnih statističkih na svim navedenim dubinama.


Piezometar 3 - Koska


r r-r-t-- oo DC OC ON. ON ON O ON. o o cs ON ON. ON ON ON ON. ON ON ON ON O O cN OS ON o-ON ON a-
ON ON. ON, ON ON. ON O O


2000
2000
2001
2001
2001


o


rt


s
0
-100
-200 -
300 -
400
-500 \
VV_ A
1
fy~\
K
V_^
| u
>
f \
_JL_ _*
_JL^
f^X
\-/ \^
^ M i
1 I 1
^_^P0_
5
Pl_3
P2_8
P7_0
-600
godina
Piezometar 12 Donji
Miholjac
OOOCOOOCOOOsOsOs
Os Cs Os Os OS Os Os Os
Os 0s . Os Os Os Os Os O^ CS)CN-P0
PI
P2
P7
_5
3
8
0


godina
Piezometar 19 Slatina
r-ocooooocoooN . ONO N
ONONONONONONON . ONO N
ONON . ONONONON . ONONO N
P0_5
P1 3
P2 8
P7 0


-600


godina
Slika 3. Nivogrami podzemnih voda za petogodišnje razdoblje (1997-2001)


Fig. 3 Groundwaterlevels in five years period (1997 -2001)