DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 81     <-- 81 -->        PDF

J. Zelić: PRELIMINARNI-; SORTIMENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Quercus frainetto Ten) Šumarski list br. 7-8, CXXV1I1 (2004), 431-443
FUNKCIJE IZJEDNAČENJA POSTOTNIH UDJELA
The functions of equalizing percentages


Drvni sortimenti od 341 modelnog
stabla grupirani su po debljinskim
stupnjevima, kako to pokazuju
Tablice 3. i 4.


Veza između prsnog promjera i
volumena drvnog sortimenta određene
kakvoće (npr. I razred kakvoće)
široka je kako to pokazuje Grafikon
2. Za liniju izjednačenja postotka
trupaca I klase odabrana je
logaritamska funkcija.


Na Grafikonu 2. pokazane su
postotne vrijednosti trupaca I klase
od 30 do 59 cm prsnog promjera.
Od 341 modclnog stabla trupci
kakvoće I izrađeni su od 103 stabla.
Srednji prsni promjer uzorka je
40,3 cm, sa standardnom devijacijom
(o) 7,052. Postotak trupaca
I klase je u rasponu od 17 do 57 %,
a srednji postotak je 28 %, sa standardnom
devijacijom (o) 9,85.
Zbog širokog rasipanja postotnog
udjela trupaca I klase za isti prsni
promjer, koeficijent korelacije (R)
je 0,16 (16%).


Međutim, ako postotke (udjele)
drvnih sortimenata za isti prsni promjer
grupiramo, kako je to učinjeno
u Tablici 4, te se izjednačenje obavi
logaritamskim funkcijama, dobit će
se postotni odnosi koji su prikazani
u Tablici 6 i na Grafikonu 3.


Za grupirane udjele drvnih sortimenata
hrasta sladuna I klase izjednačenih
logaritamskom funkcijom
(Grafikon 4) srednja vrijednost je
15,682 %, minimalna 1,810 %,
maksimalna 33,94 %, standardna
devijacija (o) je 8,903, a koeficijent
korelacije (R) je 0,60.


U 1. stupcu Tablice 6 navedene
su funkcije izjednačenja za sve
drvne Sortimente i otpad po debljinskim
stupnjevima (12,5, 17,5
... 62,5 cm) prsnog promjera, a u
stupcu 2. koeficijenti korelacije
prsnog promjera i postotnog udjela
volumena stabala.


Koliko je važno odabrati primjerenu
funkciju regresije razmatra
V u 1 e t i ć (1999) te između šest


p=-0,119
+ 0,251 log d


0,6


0,5


0.4


0,3


0,2


0,1


26
32 38 44 50 56 62


Prsni promjer -D. b. h. (cm)


Grafikon 2. Izjednačeni (negrupirani) postoci drvnih sortimenata I klase u ukupnom volumenu
stabla hrasta sladuna


Graph 2
The equalised percentages of large wood assortiments I class of total volume
Italian oak (ungrouped)


50
45
40
35
L
30
25
N
t ^
~—~

-~%
^
X
20 ´ s


L
\
*
X
10 20 30 40 50 60 70
Prsni promjer -D. b. h. (cm)


—— I klasa 11 klasa III klasa


T. o. Prost.drvo —— Otpad
Grafikon 3. Izjednačeni postoci drvnih sortimenata i otpada u ukupnom volumenu stabla
hrasta sladuna


Graph 3.
The equalised percentages of large wood assortiments and waste of total volume
Italian oak


ispitivanih funkcija za izjednačenje vrijednosti prsnog promjera, volumena
drvnog sortimenta i dobi sastojine hrasta lužnjaka EGT-a 1I-G-10, preporučuje
izabrati Curtisovu funkciju oblika:


log z = b0 + b1/x + b2ly + bil{x*y) (8)


Grupirani postoci istog sortimenta po debljinskim stupnjevima (od 30
do 59 cm, po 1 cm) pokazuju veću korelaciju, kako to pokazuje za I klasu
hrasta sladuna Grafikon 4 i stupac 2 u Tablici 6.