DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 78     <-- 78 -->        PDF

J. Zclić: PRELIMINARNE SORTIMENTNE TABLICE /,A HRAST SLADUN (Quercus frainelto Ten) Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004). 431-443
Tablica 3. Volumni udjel drvnih sortimenata po debljinskim stupnjevima (hrast sladun, 341 modelno stablo)


Table 3 The volume share of tree assortments by diameter degrees (Italian oak, 341 model trees)


Prsni Trupci Sowlogs
Tanka Prostorno
promjer oblovina drvo I. netto Otpad Ukupno
Breast I II III Thin Stacked X netto Waste Total
height roundwood Wood
diameter
22 0.30 0.83 1.13 0.19 1.32
23 0.46 1.33 1.79 0.34 2.13
24 0.00 0.52 0.52 0.23 0.75
25 1.05 1.21 2.26 0.40 2.66
26 0.61 0.22 2.13 4.11 7.07 1.25 8.32
27 0.51 0.30 1.57 2.55 4.93 0.88 5.81
28 2.22 0.13 2.72 5.41 10.48 1.94 12.42
29 4.75 0.46 3.76 5.76 14.73 2.63 17.36
30 0.21 2.94 0.90 1.70 4.09 9.84 1.75 11.59
31 0.72 7.19 2.33 2.84 7.82 20.90 3.75 24.65
32 1.22 8.62 2.22 2.59 7.60 22.25 4.03 26.28
33 1.75 4.19 1.74 1.81 4.66 14.15 2.52 16.67
34 2.11 6.87 3.24 1.23 8.07 21.52 3.81 25.33
35 2.58 7.49 3.06 0.93 5.67 19.73 3.55 23.28
36 3.67 6.59 2.49 0.74 7.88 21.37 3.82 25.19
37 2.83 6.58 2.96 0.76 5.90 19.03 3.44 22.47
38 1.74 3.59 2.09 0.14 4.37 11.93 2.14 14.07
39 4.39 4.58 2.09 5.59 16.65 2.92 19.57
40 3.40 3.12 2.81 0.26 5.24 14.83 2.66 17.49
41 3.71 4.79 2.90 0.24 5.54 17.18 3.09 20.27
42 0.59 2.92 1.01 0.27 2.83 7.62 1.38 9.00
43 1.85 1.14 3.36 2.73 9.08 1.62 10.70
44 3.09 0.85 2.55 0.24 3.96 10.69 1.92 12.61
45 1.04 1.25 1.10 3.39 0.60 3.99
46 0.75 1.26 1.80 2.91 6.72 1.21 7.93
47 1.26 0.19 2.36 1.77 5.58 1.00 6.58
48 1.84 1.38 3.73 0.17 3.41 10.53 1.89 12.42
49 1.49 0.74 0.40 1.92 4.55 0.81 5.36
50 1.62 0.44 1.36 0.85 4.27 0.77 5.04
51 3.41 2.77 3.33 5.66 15.17 2.73 17.90
54 1.09 1.55 6.37 9.01 1.54 10.55
55 1.76 1.32 0.68 1.36 5.12 0.92 6.04
56 0.73 1.22 2.09 3.24 7.28 1.31 8.59
57 0.73 0.97 1.11 2.81 0.50 3.31
58 0.76 0.93 1.10 0.12 3.10 6.01 1.08 7.09
59 2.99 0.47 1.27 2.49 7.22 1.59 8.81
2 50.47 93.13 58.75 26.03 138.96 367.34 66.21 433.55


Udio otpada u ukupnom volumenu stabla određen Prema K1 e p c u (1963), faktor kore stabla može se
je volumnom analizom dvaju stabala hrasta sladuna, odrediti pomoću formule, Ks -d´/d, a volumni postokako
to prikazuje Tablica 5. tak kore stabla pomoću Mayerove formule za postotni
udjel kore u ukupnom volumenu stabla,


Najveći dio otpada čini kora, koja za stablo 34 cm


A = ((l-1/^ 2))*100.
prsnog promjera i visine 27,6 m, iz odjela 104c, G.j.


Za stablo promjera 34 cm (Tablica 5) izračunat je


"Južna Krndija I" iznosi 11,47 %, a za stablo prsnog pro


faktor kore (Ks) kao kvocjent sume promjera sekcija s
mjera 48 cm i visine 29,2 m iz istog odjela 11,67 %. Po


korom (X d´) i sume promjera sekcija bez kore(Z d) te
stotak kore odnosi se na sekcije deblovine, koja u ukupiznosi
1,07239, a za stablo promjera 48 cm (Tablica 5)


nom volumenu modelnih stabala ima udio 58,67 %. faktor kore iznosi 1,07009.