DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 75     <-- 75 -->        PDF

J. Zclić: PRELIMINARNE S0RT1MENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Quercus frainetto Ten) Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 431-443
|; Quercus frainetto Ten


(» I —


1 i \ 1 / S-ir-^§#\ (


Slika 1. Sastojine hrasta sladuna (Quercusfrainetto Ten) u gospdarskoj jedinici "Južna Krndija I"
Picture I The forest assotiations of Italian oak (´Quercus frainetto Ten) in menagement unit "Južna Krndija 1"


rovima. Mjerna vrpca služila je za mjerenje visine (du- ja i grana ogrjevnog drva. Zadiračem se označavala dužine)
oborenog stabla od tla do vrha. Letva dužine lm i žina sekcije i drvnih sortimenta, a motorna pila služila
s podjelom po lem služila je za mjerenje dužine sekci- je za obaranje, krojenje i obradu stabla.


KOMPJUTORSKA PODRŠKA - Computer backing


Snimljeni podaci na terenu obrađeni su aplikacij- drvnih sortimenata određene su pomoću aplikacijskog
skim programima Excel 97 - SR-1 i Statistica 5.0. Sve programa Statistica 5.0.
funkcije za izjednačavanje postotnih udjela i odnosa


MJERENJE MODELNIH STABALA - Measurement of model trees


Od ukupnog sječivog volumena, 1923 m3, u odsjecima
104c, 120a, 121a, G. j . "Južna Krndija I" odabrano
je 341 modelnih stabala, odnosno bruto volumen
433,55m3. U odjelu 104c snimano je svako četvrto sječivo
stablo, a u odjelima 120a i 121a svako peto sječivo
stablo.


Mjerena su sva stabla iznad taksacijske granice
(10 cm) do maksimalnog prsnog promjera, 59 cm. Prsni
promjer je izmjeren na visini (dužini) 1,30 cm. Visina
panja je u prosjeku 30 cm i na njemu su izmjerena dva
promjera (najduži i najkraći). Sekcije su u pravilu 2 m,
osim u slučajevima nekih nepravilnosti stabla, ili je sekcija
na kraju grana, kada je dužina sekcije 1 m. Mjerenje


sekcija obavljeno je do promjera 7 cm u sredini sekcije,
a za prostorno drvo dužine 1 m na kraju sekcije.


Drvni sortimenti mjereni su s korom, unakrsno na
polovini dužine. Za određivanje kakvoće drvnih sortimenata
korištene su Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja
šuma.


Postotak kore u volumenu oblovine određenen je
volumnom analizom dvaju stabala hrasta sladuna. Postotak
kore izračunat je iz odnosa volumena sekcija s
korom i volumena sekcija bez kore, a faktor kore iz
odnosa sume promjera sekcija bez kore i sume promjera
sekcija s korom.