DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 73     <-- 73 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 7 8, CXXVIII (2004), 431-443


UDK 630* 525 {Quercus frainetto TEN)


PRELIMINARNE SORTIMENTNE TABLICE ZA
HRAST SLADUN {Quercus frainetto Ten)


PRELIMINARY SORTIMENT TABLES FOR ITALIAN
OAK (Quercus Frainetto Ten)


Juraj ZELIĆ*


SAŽETAK: Za područje gospodarskih jedinica "Južna Krndija I" i "Južna
Krndija II", jedinom cjelovitom području raspro stranjenj a hrasta sladuna
(Quercus frainetto Ten.) u Republici Hrvatskoj, izrađene su preliminarne sortimentne
tablice za krupno drvo iznad 7 cm debljine, na bazi 341 modelnih
stabala. Prsni promjer obuhvaćen je u rasponu od 22 do 59 cm, a visina od 15
do 30 m. Mjerenje je obavljeno zimi 2001./2002. godine.


Sortimentne tablice izrađene su na temelju strukture drvnih sortimenata
ostvarene prilikom "primanja" modelnih stabala po Hrvatskim normama
proizvoda u iskorištavanju šuma. U stukturi drvnih sortimenata izrađivana je
pilanska oblovina I., II, III. klase, tanka oblovina (T o.) i prostorno drvo
(Pr. d.).


Otpad (Otp.) je izračunat na temelju volumne analize stabala hrasta
sladuna, pomoću faktora kore i postotnog udjela panjevine te udjelom ostalog
otpada.


Količina drvnih sortimenata po debljinskim stupnjevima prikazana je relativnim
brojevima (postotocima), a svi podaci za pojedinačnu vrstu drvnog
sortimenta izjednačeni su prikladnim logaritamskim funkcijama.


Pilanski trupci I, IL, III. klase:
p,= - 87,357+ 63,426logd,
p „= 70,639-32,047 log d,
p ,,,= - 74,241 + 55,785 log d,


Tanka oblovina:
pTo = 145,953 - 88,129 log d,
prostorno drvo drvo:
pPrd = 93,068-36,91 log d,
Otpad:


Po,p = 13,698+ 0,98 log d,
Ključne r ij e č i: hrast sladun, postotni udjel drvnih sortimenata, deb-
Ijinski stupanj, sortimentne tablice, funkcije za izjednačenje.


UVODNE NAPOMENE - Introduction


Sortimentne tablice za hrast sladun nisu postojale u
hrvatskoj šumarskoj operativi.


* Mr. sc. Juraj Zelić, dipl. ing. šum., Hrvatske šume d.o.o.
UŠP Požega, Milke Trnine 2, 34 000 Požega
Hrast sladun se komercijalno tretirao kao hrast kitnjak
i isporučivao drvnoj industriji za pilansku preradu
i kao Sortiment furnirskog trupca, iako su njegove tehničke
i tehnološke karakteristike različite od kitnjaka.
H or vat (1983) navodi u Šumarskoj enciklopediji (2)
"Hrast sladun upotrebljava se u vodogradnjama, u