DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 71     <-- 71 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ... Šumarski list br. 7-8, CXXVI1I (2004), 413-430
Šafar, J., 1976.: Tehnika uzgajanja, Uzgajanje prirodnih
šuma, Povijest šumarstva Hrvatske
1846-1976. kroz stranice Šumarskog lista:
79-99, Zagreb.


Šafar, J.,: Uzgajanje prirodnih šuma, Povijest šumarstva
Hrvatske: 79-99


Tolić , I., 1995: Proizvodnja šumskog sadnog materijala
u kraškim uvjetima, Šumarski list br. 7-8,
CXIX (1995): 261-266. Zagreb.


Vidaković , M., 1996.: Podizanje klonske sjemenske
plantaže hrasta lužnjaka, Hrast lužnjak u Hrvatskoj,
HAZU i Hrvatske šume: 127-139, Vinkovci
- Zagreb.


Vukotinović , Lj., 1872.: O hrastovih županije Belovarske,
Sjednica matematičko - prirodoslovnoga
razreda jugoslavenske akademije znanosti
i umjetnosti


Cjenik šumskih sadnica i klijanaca, "Hrvatske šume",


J.P. za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima
u Republici Hrvatskoj, p.o. Zagreb, 16.
veljače 2001. godine
Ekološko-gospodarski tipovi šuma, Litostratigrafski
sastav područja Šumskog gospodarstva "Mojica
Birta" Bjelovar, Svezak 1, Šumar. Inst. Jastrebarsko,
Odjel za tipologiju šuma, Zagreb, 1980.


Ekološko-gospodarski tipovi šuma, Klimatske prilike
područja Šumskog gospodarstva "Mojica Birta"
Bjelovar, Svezak 2, Šumar. Inst. Jastrebarsko,
Odjel za tipologiju šuma, Zagreb, 1981.


Ekološko-gospodarski tipovi šuma, Šumske zajednice
područja Šumskog gospodarstva "Mojica Birta"
Bjelovar, Svezak 3, Šumar. Inst. Jastrebarsko,
Odjel za tipologiju šuma, Zagreb, 1983.


Ekološko-gospodarski tipovi šuma, Šumska tla područja
Šumskog gospodarstva "Mojica Birta" Bjelovar,
Svezak 4, Šumar. Inst. Jastrebarsko, Odjel
za tipologiju šuma, Zagreb, 1983.


"Hrvatske šume" p.o. Zagreb, Komisija za rajonizaciju,
1995: Šumski sjemenski rajoni u Hrvatskoj,
Zagreb


Lugarski priručnik, Šumarsko društvo NR Hrvatske,


Zagreb 1953.


Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Čazmanske
nizinske šume", Odjel za uređivanje
šuma Bjelovar, 1994.


Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Dugački
gaj - Jasenova - Drljež", Odjel za uređivanje
šuma Bjelovar, 1995.


Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Česma",
Odjel za uređivanje šuma Bjelovar, 1996.


Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Bolčanski
- Žabljački lug", Odjel za uređivanje
šuma Bjelovar, 1996.


Osnovne tehničke i oborinske prilike na području Hrvatske,
Državni hidrometeorološki zavod, Sektor
za meteorološka istraživanja, Zagreb, listopad
1994.


Pošumljavanje, Šumarska enciklopedija III, 1987.:
14-22, Drugo izdanje, Jugoslavenski leksikografski
zavod "Miroslav Krleža" Zagreb


Rasadnik, Šumarska enciklopedija III, 1987.: 119-130,
Drugo izdanje, Jugoslavenski leksikografski zavod
"Miroslav Krleža" Zagreb


Semenarstvo, Šumarska enciklopedija III, 1987.:
189-196, Drugo izdanje, Jugoslavenski leksikografski
zavod "Miroslav Krleža" Zagreb


Uzgajanje šuma, Šumarska enciklopedija III, 1987.:
562-564, Drugo izdanje, Jugoslavenski leksikografski
zavod "Miroslav Krleža" Zagreb


Tipovi nizinskih šuma sliva Česme i Ilove, Radovi Šumar.
Inst. Jastrebarsko, Zagreb, 1985.


Zakon o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama, NN
br. 68, 12. svibnja 1998.


SUMMARY: Life of every forest stand begins and ends with a seed —
important factor in life of every forest ecosystem. This work surveys quantitative
and qualitative properties of common oak acorn (Quercus robur L.), and
the author wanted to examine if they differ in pedunculate oak stands on beam
from those in valleys, that is, if there are differences in middle aged, older and
old stands. On the area of four Management units of the basin of the Česma
river, on 198 experimental plots (2 x 2m) in 24 pedunculate oak stands, entire
acorn was collected. Its total quantity and the quantity of visibly healthy
acorn was determined as well as its share by 1 hectare, number of seeds in 1
kg, and its dimensions. The Forestry Institute in Jastrebarsko made the analysis
of the collected acorn samples by method of quick germination in a germinaiton
container. Their nursery germination, number of plants at the end of
the first year, as well as their hight, have been observed in the forest nursery