DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 70     <-- 70 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE 1 KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ... Šumarski list br. 7-8. CXXVIII (2004), 413-430
Mikloš , I., 1991: Onečišćenje zraka i urod žira u našim
šumama hrasta lužnjaka, Šumarski list 3-5:
151-161, Zagreb.


Mikloš , I., 1995.: Kemijsko suzbijanje štetnika u sjemenskim
sastojinama hrasta lužnjaka, Šumarski
list: 523-529, Zagreb.


Ocvirek, M., S. Orlić, 1990.: Uskladištenje žira
hrasta lužnjaka, Radovi Šumar. inst. Jastrebarsko
25/2: 311-321, Zagreb.


Ocvirek, M., S. Orlić, 1998.: Uspijevanje kulture
hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) osnovane ljetnom
sadnjom na pašnjačkoj površini, Radovi Šumar,
inst. Jastrebarsko 33/1: 47-58, Jastrebarsko.


Orešković,Ž., V. Roth, R. Maradin, 1993: Proizvodnja
šumskog sadnog materijala u rasadniku
šumarskog instituta, Radovi, Vol. 28, Br. 1-2:
275-287, Jastrebarsko.


Oršanić, M., S. Matić,I. Anić, 1996: Kontejnerska
proizvodnja sadnica hrasta lužnjaka i njen
utjecaj na kvalitetu šumskih kultura, Unapređenje
proizvodnje biomase šumskih ekosustava,
knjiga 1, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
i Šumarski institut Jastrebarsko: 307-312,
Zagreb.


Oršanić, M, S. Matić, I. Anić, 1996.: O izboru
vrsta drveća za obnovu sastojina hrasta lužnjaka
zahvaćenih sušenjem, Zaštita šuma i pridobivaznje
drva, knjiga 2, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu i Šumarski institut Jastrebarsko:
127-134, Zagreb.


Panov , A., 1951.: Sakupljanje i manipulacija sa šumskim
sjemenom, Priručnik, Sarajevo.


Perić , S., 1997.: Njega i obnova u strukturno i ekološki
narušenim zajednicama hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) u Pokupskom bazenu, Magistarski
rad, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet,
Zagreb.


Perić , S., 1999.: Istraživanje sastojina hrasta lužnjaka
u fazi pomlatka u pokupskom bazenu, Radovi
Šumar. inst. Jastrebarsko 33/2: 19-29, Jastrebarsko.


Petračić , A., 1931.: Uzgajanje šuma, II svezak, Podizanje
i pomlađivanje šuma sa uzgojnim oblicima
te njegovanje šuma, Zagreb.


Petračić , A., 1955.: Uzgajanje šuma, Ekološki osnovi,
Zagreb.
Poštenjak , K., 1999.: Četrdeset godina šumskog
sjemenarstva u Hrvatskoj, Radovi Šumar. inst.
Jastrebarsko 34/1: 11-23, Jastrebarsko.


Presečan , M., 1992.: Sušenje šuma hrasta lužnjaka
u svjetlu njihove obnove, Šumarski list, br. 3-5:
151-158, Zagreb.


Prpić , B., 1987.: Ekološka i šumsko-uzgojna problematika
šuma hrasta lužnjaka u Jugoslaviji, Šumarski
list br. 1-2: 41-52, Zagreb.


Prpić , B., 1996.: Propadanje šuma hrasta lužnjaka,
Hrast lužnjak u Hrvatskoj, HAZU i Hrvatske
šume: 273-298, Vinkovci - Zagreb.


Ra u š, Đ., 1990.: Sukcesija šumske vegetacije u bazenu
Spačva u razdoblju 1970. - 1989. god., Šumarski
list br. 7-8: 341-356, Zagreb.


Rauš , Đ., I. Trinajstić, J. Vukelić, J. Medvedović,
1992.: Biljni svijet hrvatskih šuma, Šume u
Hrvatskoj, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu i J.P "Hrvatske šume": 33-78, Zagreb.


Rauš , Đ., 1996.: Šumske zajednice hrasta lužnjaka,
Hrast lužnjak u Hrvatskoj, HAZU i Hrvatske
šume: 27-54, Vinkovci - Zagreb.


Rauš, Đ., S. Matić, B. Prpić, A. Vranković:
Prilog poznavanju biološko - ekoloških svojstava
kasnog hrasta lužnjaka (Quercus robur var.
tardissima Sim.) u bazenu Spačve i Česme, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za
istraživanje u šumarstvu, II Kongres ekologa:
997-009.


Regent , B., 1966: Brza metoda određivanja klijavosti
hrastova žira u klijalici, na podlozi od filter
papira, Poslovno udruženje šumsko privrednih
organizacija, Zagreb.


Regent , B., 1972: Šumsko sjemenarstvo, Zavod za
kontrolu šumskog sjemena u SR Hrvatskoj, Rijeka,
Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija,
Zagreb.


Roth, V, 1999.: Neka svojstva sjemena hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) iz različitih sjemenskih
zona i rajona Hrvatske, Radovi Šumar. inst.
Jastrebarsko 34/2: 53-76, Jastrebarsko.


Rubić , G., 1997.: Obnova sastojina žirom hrasta lužnjaka
na području Uprave šuma Vinkovci, Šumarski
list, br. 9-10: 507-514, Zagreb.


Sablj ak, S., 1990.: Prilog za uvođenje novih metoda
na njezi pomlatka i mladika hrasta lužnjaka, Šumarski
list: 284-288, Zagreb.


Seletković, Z., Z. Katušin, 1992.: Klima Hrvatske,
Šume u Hrvatskoj, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu i J.P. "Hrvatske šume":
13-18, Zagreb.


Seletković , Z., 1996.: Klima lužnjakovih šuma,
Hrast lužnjak u Hrvatskoj, HAZU i Hrvatske
šume: 71-82, Vinkovci - Zagreb.


Starčević , T., 1990.: Prirodna obnova lužnjakovih
sastojina u uvjetima slabog i neredovitog uroda
sjemenom, Glas. šum. pokuse 26: 351-359,
Zagreb.