DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 7     <-- 7 -->        PDF

I. Pilaš, A. Seletković: ANALIZA REŽIMA PODZEMNIH VODA NAŠIČKIH NIZINSKIH ŠUMA Šumarski list br. 7-8, CXXV1II (2004), 363-374
niranost pripadajućih tala kreće se u rasponu od slabe
do umjereno dobre. Za sva navedena tla karakteristični
su tipovi prirodnog vodnog režima i to za pseudoglej
slabo procjedni povremeno zaustavni, za pseudoglej glej
slabo procjedni povremeno zaustavni podzemni,
za hipoglej i amfiglej slabo procjedni odnosno trajnije
zaustavni poplavno visoko podzemni (Mayer 1996).
Iz dominantno zastupljenih tipova tala na istraživanom
području vidljiv je značajan utjecaj prevlaživanja podzemnom
vodom na većem dijelu tih staništa.


Sa gledišta hidrogeološke problematike toga područja
potrebno je spomenuti kako je vodonosni sloj sastavljen
od tri kata koji nisu međusobno povezani, a također
je povećan sadržaj fmoklastičnih sedimenata


II dobni


IhiDl hltapfc Baranin a pdf*J patm DnabiBjn


DDK -J 1
SOK —


11 1
OK


a--w KKK a, L-c


i v dobni


htf kij-nn*. aanphi D ntfntj [*»i Dl "*>»*
31*


1


DX


C*J. KHt. Dn uz E-d In


VI dobni
a hi MM kilnak Ba n p*a a nap*j pran a abtn nj *
0OX
BOX .
MK.
3T4 OJ
. KIK Dn L-G E-BL 1a


(Mayer 1996 prema Miletiću, Babicu i Urumoviću).
Takoder je u odnosu na ostali nizinski dio
Podravine pokrovni sloj ovdje najdeblji i iznosi istočno
od Našica preko 30 m.


Općeniti uvid u raspodjelu drvne zalihe služi kao
pokazatelj strukturnih i ekoloških značajki šuma na istraživanom
području. Za ovu namjenu korištena je javna
baza podataka o šumama (www.hrsumc.hr). a na slici
2 prikazan je odnos prosječne zalihe po hektaru po
dobnim razredima glavnih šumskih vrsta drveća u pripadajućim
gospodarskim jedinicama. Ukupni omjer
drvne zalihe prema dobnim razredima ukazuje na najveću
zastupljenost hrasta lužnjaka u spomenutim gospodarskim
jedinicama. Od ostalih vrsta dominiraju još


III dobni


DhnfuJnnfc. ara Irin Dpatrtjpnan OGnCnnata


ani


on* .


_
«OK -


TBUrn


1


DK

ÖO. tur-Dn L-C G-E4. Sn


V dobni


hmlfetfnpX Borann a potato nan Daüin *
aru


nm.


os


are,.


OK .


Ö-Jd KKK. Dn L-G B-BL ta


LEGENDA:


Cl-Jđ Čađavački lug- Jelas djol
Kl -K Kapelački lug - Karaš
Đn Djurdjenovačke nizinske šume
L-G Lacić - Gložđe
B - BL Budigošće Breza Lugovi
Sn Slatinske nizinske šume


Slika 2. Omjer drvne zalihe po hektaru u dobnim razredima -Fig. 2 Volume of wood/ha in different age classes