DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 69     <-- 69 -->        PDF

S. Cmković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ... Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 413-430
Hren, V.: Uzgoj prirodnih sastojina, Radovi Šumar,
inst. Jastrebarsko 1945-1985: 83-91.


Klepac, D., G. Fabij anić, 1996.: Uređivanje šuma
hrasta lužnjaka, Hrast lužnjak u Hrvatskoj,
HAZU i Hrvatske šume: 257-272, Vinkovci Zagreb.


Komlenović,N., P. Rastovski, 1996: Unapređenje
proizvodnje šumskih sadnica primjenom novih
mineralnih gnojiva i sjetvenih supstrata,
Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava,
knjiga 1, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu i Šumarski institut Jastrebarsko:
295-306, Zagreb.


Krejči, V., B. Vrbek, 1995.: Razdioba oborina u zajednici
hrasta lužnjaka i običnoga graba na području
sliva Česme utjecana starošću i vrstom drveća,
Šumarski listbr. 9-10: 317-322, Zagreb.


Littvay, T., M. Gradečki, K. Poštenjak, D.
P a p e š, 1993: Prikaz programa i prvih rezultata
istraživanja plodonošenja hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) u različitim stupnjevima
oštećenja krošnje, Radovi, Vol. 28, Br. 1-2:
289-297, Jastrebarsko.


Matić , S., 1976.: Tehnika uzgajanja, Sjemenarstvo rasadnička
proizvodnja - kulture i plantaže, Povijest
šumarstva Hrvatske 1846-1976. kroz stranice
Šumarskog lista: 59-77, Zagreb.


Matić , S., 1982: Pošumljavanje novih površina kao
osnovni preduvjet životnih uvjeta i gospodarskog
napretka, Priroda: 148-149, Zagreb.


Matić , S., 1982: Uloga i značenje šumskih rasadnika
pri pošumljavanju novih površina, Priroda:
178-180, Zagreb.


Matić , S., 1993.: Unapređenje proizvodnje biomase
šumskih ekosustava Hrvatske, Glas. šum. pokuse
posebno izdanje 4: 1-6, Zagreb.


Matić, S, B. Prpić, 1983: Pošumljavanje, Zagreb.
Matić, S., 1986.: Sadašnje stanje i povijesni razvoj uzgajanja
šuma u šumarskoj praksi i znanosti Hrvatske,
Šumarski list br. 7-8: 307-312, Zagreb.
Matić , S., 1988: Neki problemi vezani za šumsko
sjeme na području Hrvatske, Šumarski fakultet u
Zagrebu, Katedra za uzgajanje šuma.
Matić , S., 1989.: Uzgojni radovi u prirodnim sastojinama
i mogućnost njihovog normiranja, Šumarski
list br. 1-2: 39-53. Zagreb.
Matić , S., 1990.: Sume i šumarstvo Hrvatske-jučer,
danas, sutra, Glas. Šum. Pokuse 26: 33-53,
Zagreb.
Matić , S., 1992: Šumsko sjemenarstvo, Šume u Hrvatskoj,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
i J.P. "Hrvatske šume": 97-100, Zagreb.


Matić, S., J. Skenderović, 1992.: Uzgajanje šuma,
Šume u Hrvatskoj, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu i J.P. "Hrvatske šume":
81-96, Zagreb.


Matić , S., 1993: Brojnost biljaka i količina sjemena
neophodna za umjetnu obnovu i osnivanje šumskih
kultura, Šumarski fakultet u Zagrebu, katedra
za uzgajanje šuma, Zagreb.


Matić , S., 1993.: Brojnost pomlatka glavne vrste drveća
kao temeljni preduvjet kvalitetne obnove,
podizanja i njege šuma, Glas. šum. pokuse posebno
izdanje 4: 365-380, Zagreb.


Matić , S., 1994.: Prilog poznavanju broja biljaka i
količine sjemena za kvalitetno pomlađivanje i
pošumljavanje, Šumarski list br. 3-4: 71-78.
Zagreb.


Matić , S., 1996: Uzgojni radovi na obnovi i njezi sastojina
hrasta lužnjaka, Hrast lužnjak u Hrvatskoj,
HAZU i Hrvatske šume: 167-212, Vinkovci
- Zagreb.


Matić, S., I. Anić, M. Oršanić, 1996.: Prilog poznavanju
nekih šumsko-uzgojnih svojstava pionirskih
listopadnih vrsta drveća, Unapređenje proizvodnje
biomase šumskih ekosustava, knjiga 1,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski
institut Jastrebarsko: 179-186, Zagreb.


Matić, S.,N. Komlenović,S. Orlić, M. Oršanić
, 1996: Rasadnička proizvodnja hrasta lužnjaka,
Hrast lužnjak u Hrvatskoj, HAZU i Hrvatske
šume: 159-166, Vinkovci - Zagreb.


Matić, S., S. Orlić, M. Harapin, 1996: Sjeme
hrasta lužnjaka kao temeljni uvjet nastanka i
opstanka lužnjakovih šuma, Hrast lužnjak u Hrvatskoj,
HAZU i Hrvatske šume: 145-158, Vinkovci
- Zagreb.


Matić, S,. M. Oršanić, I. Anić, 1996: Urod žira u
prirodnim sastojinama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj,
Unapređenje proizvodnje biomase šumskih
ekosustava, knjiga 1, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut Jastrebarsko:
105-113, Zagreb.


Matošević,D., 1988.: Pojava i štetnost hrastovih osa
šiškarica u našim šumama, Radovi Šumar. inst.
Jastrebarsko 28/1-2: 235-246, Jastrebarsko.


Mayer, B., 1996.: Hidrološka problematika osobito s
gledišta površinskog dijela krovine, Hrast lužnjak
u Hrvatskoj, HAZU i Hrvatske šume:
55-70, Vinkovci - Zagreb.


Medvedović , J., 1996.: Mikroklima staništa hrasta
lužnjaka, Hrast lužnjak u Hrvatskoj, HAZU i
Hrvatske šume: 83-89, Vinkovci - Zagreb.