DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 68     <-- 68 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ...
Šumarski list br. 7-8, CXXVII1 (2004), 413-430
9.
Energija klijavosti prosječno za istraživano podru11
.Visina biljaka na kraju prve godine prosječno za sve
čje iznosi 53,5 %. uzorke iznosi 22,04 cm, i to 33,52 % prve klase i
10. Postotak broja biljaka na kraju prve godine, a u od24,53
% druge, ukupno 58,05 % biljaka u klasi.
nosu na broj posijanih žireva, iznosi u prosjeku
88,81 %.
LITERATURA


Borzan,Ž., M. Gradečki, K. Poštenjak, 1990.:
Procjena klijavosti lužnjakova žira rendgenografskom
metodom, Radovi Šumar. inst. Jastrebarsko
25/2: 239-260, Zagreb.


Brixy, S.: Sakupljanje i čuvanje hrastova žira, Simpozij:
245-248


Dolenec, S., T. Littvay, 1991.: Proučavanje sakupljanja
šumskog sjemena, Radovi Šumar. inst.
Jastrebarsko 26/2: 277-313, Zagreb.


Dokuš, A., S. Orlić, Ž. Orešković, M. Žgela,


S. M atić, M. Oršanić, 1992.: Šumski rasadnici,
Šume u Hrvatskoj, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu i J.P. "Hrvatske šume":
101-104, Zagreb.
Đuričić , I., 1986.: Prilog poznavanju radova na obnovi
šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.),
Šumarski list, br. 5-6: 215-224, Zagreb.


Erdeši , J., 1985.: Ikonografija hrasta lužnjaka Jugoslavije,
Univerzitet u Beogradu, Glasnik Šumarskog
fakulteta, Br. 64: 109-139, Beograd.


Franj ić, J., 1993.: Veličina žira kao pokazatelj individualne
varijabilnosti hrasta lužnjaka {Quercus
robur L.), Glas.šum.pokuse posebno izdanje 4:
195-206, Zagreb.


Glavaš, M., B. Hrašovec, D. Diminić, 1993.:
Važnost mikoza šumskih insekata s posebnim
osvrtom na zeleni muskardin žirotoča, Glas. šum.
pokuse posebno izdanje 4: 381-390, Zagreb.


Gradečki, M, K. Poštenj ak, B. Regent, 1990.:
Osnivanje, rad i razvoj organiziranog šumskog
sjemenarstva u Hrvatskoj u razdoblju od trideset
godina (1959-1989.), Šum. list br. 6/8: 295-297,
Zagreb.


Gradečki, M., K. Poštenjak, 1988.: Šumsko sjeme
i njegova upotreba zadnjih nekoliko godina u
Hrvatskoj, Radovi Šumar. inst. Jastrebarsko 75:
68-79, Jastrebarsko.


Gradečki, M., K. Poštenjak, V. Topolovec,
1993: Analiza nekih kvalitativnih osobina sjemena
hrasta lužnjaka iz sjemenskih sastojina u
Hrvatskoj, Radovi Šumar. Inst. Jastrebarsko
28/1-2: 37—54. Jastrebarsko.


Gradečki,
M., K. Poštenjak, V. Topolovec,
1996.: Istraživanje laboratorijske i rasadničke


References


klijavosti sjemena hrasta lužnjaka iz sjemenskih
sastojina te njihovog visinskog rasta, Unapređenje
proizvodnje biomase šumskih ekosustava,
knjiga 1, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
i Šumarski institut Jastrebarsko: 271-282,
Zagreb.


Gradečki , M., 1999: Uloga i značaj kakvoće sjemena
kod njegove uporabe, Radovi Šumar. inst. Jastrebarsko,
34/1: 95-102, Jastrebarsko.


Harapin , M., 1991.: Primjena bioloških metoda suzbijanja
štetnih insekata u šumarstvu, Radovi Šumar,
inst. Jastrebarsko 26/2: 199-209, Zagreb.


Harapin, M,.1993: Istraživanje nekih činilaca koji
utječu na urod žira hrasta lužnjaka (Quercus
robur L.). Radovi Šumar. inst. Jastrebarsko
28/1-2: 185-191. Jastrebarsko


Harapin, M, M. Androić, 1996.: Sušenje i zaštita
šuma hrasta lužnjaka, Hrast lužnjak u Hrvatskoj,
HAZU i Hrvatske šume: 227-256, Vinkovci Zagreb.


Harapin, M., M. Halambek,B. Liović, S. Novak
-Agbaba,D. Matošević, 1996: Uzroci
izostanka uroda žira u razdoblju 1991-1995. godine,
Zaštita šuma i pridobivanje drva, knjiga 2,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski
institut Jastrebarsko: 75-79, Zagreb.


Hrašovec , B., 1993.: Prilog poznavanju bioekologije
insekata iz roda Balaninus Germ., štetnika
žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), Glas.
šum. pokuse 29: 1-38, Zagreb.


Hrašovec, B., M. Glavaš, D. Diminić, 1993.:
Istraživanje populacija štetnika hrastovog žira i
drugog šumskog sjemena, Glas. šum. pokuse
posebno izdanje 4: 213-222, Zagreb.


Hrašovec, B., M. Glavaš, D. Diminić, J. Margaletić
, 1996: Štetnici i bolesti sjemena hrasta,
obične jele, smreke i crnog bora, Zaštita šuma
i pridobivanje drva, knjiga 2, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut Jastrebarsko:
35^14, Zagreb.


Hrašovec, B., J. Margaletić, 1996: Štetnici sjemena
i njihov utjecaj na obnovu šuma u Hrvatskoj,
Šumarski list br. 3^1, CXX (1996):
101-106. Zagreb.