DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 67     <-- 67 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ...
Šumarski list br. 7-8, CXXVII1 (2004), 413-430
-
apsolutna težina
-
energija klijavosti
-
broj biljaka na kraju prve godine.
Za cijelo istraživano područje prosječna visina jednogodišnjih
biljaka je 22,04 cm, stoje više u odnosu na
podatak koji iznose Gradečki, Poštenjak, Topolove
c : od 8,1 cm do 30,6 cm, uprosjeku 19,2 cm.
Grafikon br. 2 pokazuje nam odnos između apsolutne
težine sjemena i visine biljaka na kraju prve godine
i potvrđuje da krupnije sjeme daje i više biljke.
Grafikon br. 3 prikazuje daje od ukupnog broja biljaka
58,05 % više od 20 cm, dakle biljke koje bi se po
svom uzrastu mogle otpremiti za sadnju na terenu. Od
toga je 33,52 % biljaka prve klase (više od 25 cm), a
24,53 % II klase (između 20 i 25 cm).


Iz prikupljenih i obrađenih podataka o urodu žira
hrasta lužnjaka 1998. godine na području sliva rijeke
Česme možemo zaključiti:


1.
U godini dobrog uroda na području sliva rijeke Česme
prosječno je sakupljeno 518 914 kom ili 1 925 kg
žira po 1 ha. Više žira sakupljeno je u sastojinama
gospodarske jedinice "Bolčanski - Žabljački lug",
zatim u sastojinama lužnjaka s velikom žutilovkom
te u starim sastojinama, dok je najmanje sakupljeno
u starijim sastojinama.
2.
Količina okularno zdravog žira za istraživano područje
po 1 ha u prosjeku iznosi 263 431 kom, ili
1 197 kg. U grupama sastojina (sastojine iste gospodarske
jedinice, sastojine istog tipa lužnjakovih
šuma i sastojine iste starosti) u kojima smo sakupili
najviše ukupnog žira, sakupili smo i najviše kvalitetnog
žira, tj. postoji povezanost između ta dva podatka.
Varijabilitet između uzoraka je znatan.
3.
Učešće okularno zdravog žira prosječno iznosi
50,89 % (kom/ha), ili 62,28 % (kg/ha), a prosječno
je najveće u sastojinama gospodarske jedinice
"Dugački gaj Jasenova Drljež". Taj podatak
ukazuje nam na važnost stroge kontrole žira prilikom
otkupa. U sastojinama lužnjaka s velikom žutilovkom
učešće okularno zdravog žira u prosjeku je
za 8,77 % (kom/ha), odnosno za 7,45 % (kg/ha)
veće nego u sastojinama lužnjaka i običnog graba.
Srednjodobne sastojine imaju za 4,00 % (kom/ha),
odnosno za 4,64 % (kg/ha) veće učešće okularno
zdravog žira od starih, a za 6,36 % (kom/ha), odnosno
za 5,08 % (kg/ha) od starijih sastojina. Kako
naši podaci odgovaraju podacima koje navode drugi
autori o odnosu okularno zdravog i lošeg žira,
možemo zaključiti da 1998. godine u sastojinama
područja sliva rijeke Česme nije bila prisutna zna\
\ \ i /\


5% ) 58,05%
/


I klasa (od 25 cm) Ispod klase (ispod 20 cm) DII klasa (20-25 cm)
Grafikon 3. Visina biljaka u rasadniku na kraju prve godine po
visinskim klasama


Graph 3 Height of plants in the nursery at the end of the first
year according the height categories


-
Conclusion
čajnija gradacija šumskih štetnika koji bi umanjili
postotno učešće zdravog žira. Iznimka je područje
gospodarske jedinice "Bolčanski - Žabljački lug",
gdje je sakupljeno najviše okularno zdravog žira po
jedinici površine, ali je njegovo učešče u ukupno
sakupljenom žiru manje nego u drugim gospodarskim
jedinicama.


4.
Postotak žira sačuvanog od sakupljanja u jesen do
proljetne sjetve (u prirodnim uvjetima pod sastojinom),
prosječno za cijelo područje, iznosi 84,03 %
(kom). Najbolje je sačuvan žir iz sastojina
gospodarske jedinice "Česma" (86,37 %), zatim iz
sastojina hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom
(84,19 %) te iz srednjodobnih sastojina (86,26 %).
5.
Prosječna duljina sakupljenog žira iznosi 31,5 mm,
a širina 15,6 mm. Prosječne duljine žira između
uzoraka variraju, dok su prosječne širine gotovo
jednake.
6.
U 1 kg okularno zdravog žira prosječno smo izbrojili
221 sjemenku.
7.
Apsolutna težina žira u prosjeku iznosi 4 985 g,
veća je u sastojinama lužnjaka s velikom žutilovkom,
nego u šumama s grabom te najveća u starijim,
a najmanja u starim sastojinama.
8.
Prosječna laboratorijska klijavost iznosi 82,86 % za
istraživano područje, dok je rasadnička 90,46 %.
Starije sastojine imaju najveću laboratorijsku klijavost,
a stare najmanju. Rasadnička klijavost je
veća za uzorke iz starih sastojina (92,80 %) u odnosu
na uzorke iz srednjodobnih (89,73 %) i starijih
(88,63 %). Sastojine suhog tipa lužnjakovih šuma
imaju nešto veću laboratorijsku klijavost dok je
prosječna rasadnička klijavost podjednaka. Odnos
laboratorijske i rasadničke klijavosti je nepravilan.