DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 66     <-- 66 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ...
Šumarski list br. 7 8, CXXV1II (2004), 413-430
Ovi razlozi mogu objasniti i odstupanja od podataka
za rasadničku klijavost drugih autora:


Gradečki, Poštenjak, Topolovec (1996)


navode da prosječna rasadnička klijavost iznosi


36,7 % te da je odnos laboratorijske i rasadničke


klijavosti pravilan,


Bastien (1992) -- rasadnička klijavost iznosi


50-85 % laboratorijske,
Roth (1999) navodi da rasadnička klijavost uzoraka
iz Posavine iznosi 58 %.


Kada bismo pretpostavili daje 1998. godine bilo
moguće obaviti jesensku sjetvu u rasadniku, posijali
bismo i žir koji smo u proljeće izdvojili kao okularno
loš. Taj je žir vjerojatno već ujesen bio zaražen, iako se
to po vanjskim znakovima nije moglo uočiti pa pretpostavljamo
da u proljeće ne bi isklijao. U tom bi slučaju
i naša rasadnička klijavost bila znatno manja (tablica
br. 3, kolona Rasadnička klijavost II) i u prosjeku bi iznosila
76,05 % (broj isklijalih žireva po uzorcima usporedili
smo s okularno zdravim komadima žira u jesen).
Ipak, i tako umanjena klijavost u rasadniku, u
osam naših uzoraka, veća je od laboratorijske što nam
ukazuje daje prezimljavanje žira u prirodnim uvjetima
(uz dobru zaštitu i povoljne klimatske prilike) za te
uzorke bio bolji izbor od čuvanja u hladnjaku.


Energija klijavosti u prosjeku iznosi 53,5 %. Naši
podaci su znatno niži od podatka Roth a (1999) koji
za uzorke iz sjemenske zone Posavine navodi energiju
klijavosti 76 %, a tu evidentnu razliku možemo objas


6500


(,000


5500


5000
C3 C _3 o 4500
r
< 4000


3500


3000 l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


niti već navedenom činjenicom o porijeklu sjemena
koje je sakupljao Roth.


Broj biljaka u rasadniku na kraju prve godine


Prosječan postotak broja jednogodišnjih biljaka u
rasadniku za istraživano područje, a u odnosu na broj
posijanih sjemenki, iznosi 88,81 %.


Visina biljaka na kraju prve godine u cm i po
klasama


Tablica br. 4 pokazuje da najveću prosječnu visinu
imaju biljke iz uzoraka gospodarske jedinice "Bolčanski
- Žabljački lug" (koji su pokazali i najveću količinu
okularno zdravog žira po jedinici površine, najveću
apsolutnu težinu i najveću laboratorijsku klijavost) a
ona iznosi 23,23 cm. Od toga je 65,65 % biljaka više
od 20 cm (/ i II visinska klasa), dok je 34,36 % biljaka
ispod klase.


Statistička analiza pokazala je da postoji signifikantna
razlika u visini biljaka između uzoraka iz gospodarskih
jedinica "Bolčanski - Žabljački lug" i "Čazmanske
nizinske šume" (t = 2,433441).


Uzorci iz lužnjakovih sastojina s velikom žutilovkom
imaju veću prosječnu visinu biljaka (22,19 cm) od
uzoraka iz sastojina s običnim grabom (21,90 cm), kao
što su u istom tipu prosječno veće sljedeće vrijednosti:


-
ukupno sakupljeni i količina okularno zdravog žira
po 1 ha
-
učešće okularno zdravog žira
S


o
cd


M


C3


>


12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Broj uzorka


Aps. težina —— Visina biljaka
Grafikon 2. Usporedba apsolutne težine sjemena (g) i visine biljaka (cm) na kraju prve godine
Graph 2 Comparison of absolute seed weight (g) an dheight of plants (cm) at the end of the first year