DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 64     <-- 64 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ... Šumarski list br. 7-8. CXXVI1I (2004), 413-430
njakovih sastojina s običnim grabom te 1 874,42 ha
lužnjakovih sastojina s velikom žutilovkom, starijih od
50 godina (ovdje nismo ubrojili sastojine u koje se je
1998. godine žir unosio), možemo pretpostaviti da se
na ovom području, iz uroda 1998. godine, teoretski
moglo sakupiti približno 7 300 t žira hrasta lužnjaka
(uz još jednu pretopostavku: do 21 % žira bilo bi uništeno
od divljači i glodavaca (Hrašovec, 1993).


U šest šumarija koje gospodare gospodarskim jedinicama
istraživanog područja, 1998. godine otkupljeno
je i upotrijebljeno, za obnovu sastojina i za sjetvu u rasadnike,
ukupno 648 t lužnjakovog žira.


Znamo da "sjeme je, kao i svaki drugi proizvod
šume, roba koja ima svoju gospodarsku vrijednost i
mjesto na tržištu" (Matić, Oršanić,Anić, 1996)
te da "sve stoje vezano uz šumu u užem i širem smislu,
i hrvatskom šumarstvu, odnosno hrvatskoj državi donosi
profit, mora biti predmet našeg rada i zanimanja"
(Matić, 1993), a još 1880. godine nadšumar Pansa,
u Šumarskom listu navodi da se "hrastov žir na sisačkom
trgu prodaje kao obična roba na sve strane, a najviše
u Francusku" (Matić).


Zakon o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama
(NN br. 68 od 12. svibnja 1998) propisuje sakupljanje
šumskog sjemena u priznatim i izabranim sjemenskim
sastojinama, te u priznatim klonskim ili generativnim
sjemenskim plantažama, ali ne ograničava "broj i površine
izabranih sjemenskih sastojina te će se u skladu s
povećanom potražnjom kvalitetnog žira njihov broj,
ovisno o urodu sjemena u pojedinom rajonu, stalno povećavati."
(Matić, Orlić, Harapin, 1996). Uzgojni
radovi kao sastavni dio gospodarenja, već drugom
generacijom lužnjakovih šuma, pozitivno su utjecali na
njihovu kvalitetu, stoga "To nam daje pravo tvrditi da
se pri sakupljanju sjemena u lužnjakovim sastojinama
u Hrvatskoj moraju odrediti samo one sastojine iz kojih
se (...) ne bi smjelo skupljati sjeme (...)" (Matić,
Orlić,Harapin, 1996).


Stoga, možemo postaviti pitanje: da li se mogla sakupiti,
i plasirati na domaće i inozemno tržište i evidentna
razlika u teoretski mogućoj i sakupljenoj količini
žira?


Učešće okularno zdravog žira
Učešće okularno zdravog žira (tablica br. 1) prosječno
za istraživano područje iznosi 50,89 % (kom/ha),
odnosno 62,28 % (kg/ha). Naši se podaci približno
slažu s navodom Radoševića koji je s osam pokusnih
stabala sakupio 52 % kom/ha kvalitetnog žira, a nešto
su bolji od podatka koje navode Matić, Oršanić i
Anić (53% kg/ha).
Hrašove c (1993) ističe da "vrste roda Curculio
mogu uništiti i do 1/4 uroda žira", aHrašovec,Gla vaš,
Diminić (1993) navode rezultate trogodišnje


analize: "ukupne štete od insekata dosegnule su na istraživanom
području i do 41 % od ukupnog uroda, a
zajedno sa šumskim glodavcima (miševi i voluharice) i
do 59 % ukupnog uroda žira (...). Uz to na napadnuti i
oštećeni žir često se naseljava skupina saprofitskih
gljiva koje u potpunosti razore već načeti žir."


Iz navedenih podataka možemo zaključiti da na istraživanom
području 1998. godine nije bila prisutna
značajnija gradacija štetnika hrastova žira, već da podaci
odgovaraju podacima drugih autora.


Na području gospodarske jedinice "Bolčanski - Žabljački
lug", gdje je po jedinici površine prosječno sakupljeno
najviše žira (ukupno i okularno zdravog),
učešće okularno zdravog žira je najmanje. Dakle, u tim
je sastojinama žir najviše stradao od štetnika.


Za vrijeme razvoja žir služi "kao hrana čitavom nizu
fitofagnih životinjskih vrsta i kao supstrat za razvoj
gljivica koje uzrokuju trulež" (Mikloš, 1992). Isti
autor navodi da su hrastove sastojine u kojima su defolijatori
aviokemijski suzbijani, sljedeće godine obilno
rodile, ali ističe i da je "potrebno suzbijati žirotoča i
druge razarače žira koji oštećuju žir od njegova formiranja
do potpune zrelosti", te da su "pokusi pokazali da se
višekratnom i uzastopnom primjenom pesticida, uz
određen ekološki rizik, urod žira u šumama hrasta lužnjaka
može znatno povećati, a kvaliteta poboljšati".


Dakle, mi možemo pretpostaviti da je na području
gospodarske jedinice "Bolčanski -- Žabljački lug"
učešće zdravog žira moglo biti veće da je provedeno
suzbijanje njegovih štetnika. Pitanje je samo koliko bi
to bilo opravdano s ekološkog (primjena pesticida) i s
ekonomskog gledišta tj. kolika bi bila cijena tog žira, a
da bi se suzbijanje štetnika isplatilo.


Žir sačuvan tijekom zime


Sakupljeni žir čuvali smo od sakupljanja ujesen do
sjetve idućeg proljeća u prirodnim uvjetima, te smo
prije sjetve utvrdili učešće okularno zdravog žira nakon
čuvanja.


Prosječno je, za istraživano područje, od ukupno sakupljene
količine okularno zdravog žira 84,03 % (kom)
ostalo okularno zdravo do proljeća.


Iz grafikona br. 1 vidimo daje od 50,89 % okularno
zdravog žira sakupljenog ujesen, do proljeća očuvano
84,03 %, što ukupno iznosi 42,76 % okularno zdravog
žira (kom).


Poznato je iz prakse da prilikom većih kampanja sakupljanja
žira, uz kontrolu njegove kvalitete, pri otkupu
postoji određen postotak vidno oštećenog sjemena, a
"Oštećenja na žiru takva su karaktera daje u preko 90 %
slučajeva onemogućeno uspješno isklijavanje ili barem
normalno napredovanje isklijalog žira" (Hrašovec,
Glavaš, Diminić, 1993.). Da bismo tako nastale gubitke
sveli na najmanju moguću mjeru, potrebno je više