DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 63     <-- 63 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA . Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 413-430
Tablica 4. -Table 4


Broj biljaka
Grupe u rasadniku na
sastojina kraju prve godine
%
Dugački gaj


89,08


Jasenova - Drljež
Bolčanski


88,85


Zabljački lug
Česma 88,15
Cazmanske


89,22


nizinske šume
Lužnjak i


88,48


obični grab
Lužnjak s


89,16


velikom žutilovkom


Srednjodobne 87,84
Starije 87,73
Stare 90,72


Prosječno za


88,81


istraživano područje


RASPRAVA


Sakupljajući u odabranim sastojinama istraživanog
područja s pokusnih ploha sav otpao žir, dobili smo za
svaku sastojinu - uzorak, nekoliko korisnih podataka:


- ukupnu količinu žira,
- količinu okularno zdravog žira ,
učešće okularno zdravog žira (sve prikazano u kg i
kom po 1 ha).
Već smo ranije napomenuli daje 1998. godine na


bjelovarskom području zabilježen dobar urod žira hrasta
lužnjaka. Najvažniji preduvjeti za dobar urod bili su
ispunjeni:


proteklo je dovoljno vremena od posljednjeg punog


uroda (1993. godine),
klimatske prilike u godini koja je prethodila urodu
(1997) povoljno su utjecale na "stanje cvjetnih
pupova u vrijeme njihova razvoja" (Vidaković,
1996),


klimatske prilike u godini uroda pogodovale su
oplodnji te razvoju plodova.


Ukupna količina sakupljenog žira po ha


Iz tablice br. 1 vidimo da ukupna količina žira po
1 ha prosječno za sve sastojine iznosi 518 914 kom
odnosno 1 925 kg. Ovi podaci značajno su veći od
podataka koje navode Matić, Oršanić, Anić
(1996): 86 097 kom/ha za godinu 1993.; a prosječno
godišnje od 1976. do 1995. 102,04 kg/ha, odnosno
65 210 kom/ha. To nam potvrđuje daje 1998. na ovom
području bila godina boljeg uroda.


Visina biljaka Učešće biljaka
u rasadniku na I i II visinske klase
kraju prve godine na kraju prve godine
cm %


22,77 63,26


23,23 65,65


21,05 50,56


20,92 51,66


21,90 57,47


22,19 58,68


21,73 56,72


22,26 58,42


22,16 59,06


22,04 58,05


Discussion


Statistička analiza pokazala da postoji signifikantna
razlika između prosječnih količina sakupljenog žira
(kg/ha) gospodarske jedinice "Bolčanski - Zabljački
lug" i gospodarske jedinice "Česma" (t = 2,425206), te
između prosječnih količina žira gospodarskih jedinica
"Bolčanski - Zabljački lug" i "Cazmanske nizinske
šume" (t = 2,65963, odnosno t = 2,894294).


Količina okularno zdravog žira


Okularno zdravog žira po 1 ha (tablica br. 1) prosječno
je na istraživanom području sakupljeno 263 431
kom, odnosno 1 197 kg. To je znatno više od podataka
koje navode Matić, Oršanić, Anić (1996) za razdoblje
od 1976. do 1995.: 12 305 kom/ha i 54,13 kg/ha
uz napomenu daje urod žira bio "po količini, a naročito
po kvaliteti, nezadovoljavajući".


Prema ruskim podacima koje navodi Regent
(1972) za punog uroda sakupi se 500 000 kom/ha. Na
istraživanom su području tri sastojine prošle taj "prag"
i to jedna srednjodobna sastojina lužnjaka i običnog
graba, te dvije stare sastojine lužnjaka s velikom žutilovkom.


Statistička analiza pokazala je da postoji signifikantna
razlika između prosječnih količina okularno
zdravog žira sakupljenog na području gospodarskih jedinica
"Bolčanski - Zabljački lug" i "Cazmanske nizinske
šume" (t = 2,571926 i t = 2,952982).


Kada bismo naše podatke dobivene iz ovog uzorka
"preslikali" na cijelo istraživano područje na kojem je
u uređajnom razredu hrasta lužnjaka 6 361,92 ha luž