DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 62     <-- 62 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA .
Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 413-430
U tablici br. 2 prikazani su :
broj sjemenki u 1 kg okularno zdravog žira


duljina i širina žira (mm)


Tablica 2. -Table 2


Grupe sastojina


Dugački gaj -
Jasenova - Drljež
Bolčanski Žabljački
lug
Česma
Čazmanske
nizinske šume
Lužnjak i
obični grab
Lužnjak s
velikom
žutilovkom
Srednjodobne
Starije
Stare
Prosječno za
istraživano područje


Duljina žira
mm
32,3


31,5
31,3
30,9


31,3


31,8


31,4
31,9
31,4


31,5


Širina žira
mm
15,7


16,1
15,1
15,6


15,7


15,5


15,5
15,8
15,5


15,6


apsolutna težina sjemena (g)


Broj sjemenki u kg
okularno zdravog žira
kom


211


220
237
215


222


220


223


217


223


221


U tablici br. 3 prikazani su laboratorijska i rasadnička
klijavost te energija klijavosti.


Tablica 3. -Table 3


Grupe
sastojina


Dugački gaj -
Jasenova - Drljež
Bolčanski Žabljački
lug
Česma
Čazmanske
nizinske šume
Lužnjak i
obični grab
Lužnjak s
velikom žutilovkom
Srednjodobne
Starije
Stare
Prosječno za
istraživano područje


Laboratorijska Rasadnička Rasadnička
klijavost klijavost klijavost (II)
% % %
78,10 90,18 75,86
88,60 90,47 76,11
77,98 90,45 78,16
85,58 90,80 73,67
82,94 90,44 75,92
82,77 90,48 76,19
84,48 89,73 77,40
88,11 88,63 74,09
77,04 92,80 76,41
82,86 90,46 76,05


Apsolutna težina žira


g
5016
5 143
4810
4 900


4 909


5 069


5011
5 100
4 866


4 985


Energija
klijavosti
%


66,5


54,1
44,8
44,3


51,3


56,0


55,5
61,4
45,2


53,5


Tablica br. 4 prikazuje sljedeće podatke:
učešće biljaka I i II visinske klase na kraju prve
godine (prema Cjeniku šumskih sadnica i klijanaca,


broj biljaka u rasadniku na kraju prve godine u pos


od 16. veljače 2001. godine ), tj. učešće biljaka vi


totku prema broju komada posijanog žira


ših od 20 cm.


visina biljaka u rasadniku na kraju prve godine u cm