DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 61     <-- 61 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA . Šumarski list br. 7-8, CXXVII1 (2004), 413-430
pratili smo nicanje biljaka prebrojavanjem, a 22. listo-ja br. 5), te smo izmjerili njihove visine (u cm), ukupno
pada utvrdili smo broj jednogodišnjih biljaka {fotografi- izmjerivši njih 7 149 (fotografija br. 6).


OBRADA PODATAKA - Data Processing


Za svaki sakupljeni uzorak, a iz komponente zdravog
žira, izmjerili smo duljinu i širinu 47-200 kom sjemenki
(ukupno 4 300), pomičnim mjerilom na 0,1 mm
točnosti. Iz svakog uzorka po 100, odnosno 200 kom,
poslano je na laboratorijsku analizu u Šumarski institut
Jastrebarsko, gdje su, nakon skladištenja žira u zatvorenim
PVC vrećicama na temperaturi od +2 °C do +5 °C,
brzom metodom naklijavanja u klijalici {fotografija br.
7) određene: apsolutna težina, klijavost, energija klijavosti,
količina vlage u sjemenu te uporabna vrijednost.
Svi dobiveni podaci: količina žira, učešće okularno
zdravog žira, dimenzije, laboratorijska i rasadnička klijavost,
broj jednogodišnjih biljaka te njihove visine,
obrađeni su u programu Microsoft Excel 97, na računalu


Fotografija 7. Prizme žira u Krstićevoj klijalici


Pentium II. Statistička analiza napravljena je u prograPhotograph
7 Acorn prisms in Krstić´sgerminator
mu Statistica 5.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Research Results


U tablici br. 1 prikazani su : učešće okularno zdravog žira u ukupnoj količini


količina žira (sveukupno) sakupljena na pokusnim žira po lha
plohama iskazana u kom/ha i kg/ha učešće okularno zdravog žira (kom) u proljeće, nakoličina
okularno zdravog žira (kom/ha, kg/ha) kon čuvanja pod sastojinom.


Tablica Table l


Ukupno sakupljeni Količina okularno Učešće okularno Žir sačuvan


Grup


žir zdravog žira zdravog žira (%) tijekom zime


sastojina


kom/ha kg/ha kom/ha kg/ha kom/ha kg/ha (%) kom
Dugački gaj


455 590 1 782,11 257 662 1 199,26 55,95 66,66 83,98


Jasenova - Drljež
Bolčanski


841 673 3 151,03 411 958 1 907,54 48,31 59,41 84,10


Žabljački lug
Česma 394 048 1 336,82 203 663 831,54 51,00 62,52 86,37
Cazmanske


357 432 1 329,56 163 845 781,06 47,81 60,18 81,19


nizinske šume
Lužnjak i


482 489 1 768,00 231 936 1 057,73 46,70 58,72 83,87


obični grab
Lužnjak s
velikom 558 651 2 095,60 297 790 1 349,32 55,47 66,17 84,19
žutilovkom


Srednjodobne 558 020 2 142,34 294 704 1 373,36 54,22 65,44 86,26
Starije 382 231 1 395,15 187 175 847,13 47,86 60,36 83,52
Stare 599 406 2 170,34 298 883 1 327,32 50,22 60,80 82,23


Prosječno za
istraživano 518914 1 924,68 263 431 1 197,19 50,89 62,28 84,03
područje