DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 58     <-- 58 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ... Šumarski list br. 7-8. CXXVIII (2004), 413-430
sjemena određuje se prema opsegu i položaju obojenih
i neobojenih dijelova embrija.
Za određivanje vitaliteta žira hrasta lužnjaka primjenjuje
se tetrazol metoda.


Sjetva i sadnja sjemena


Prirodnu obnovu šumskih sastojina često moramo
potpomoći umjetnim načinom - sadnjom sadnica proizvedenim
u šumskim rasadnicima ili biljkama iz prirodnog
pomlatka ili sjetvom, odnosno sadnjom, sjemena.


Sjetvu sjemena najbolje je obaviti odmah nakon sakupljanja
u šumi, jer će tako manje izgubiti klijavost i
izbjeći ćemo njegovo naknadno propadanje tijekom
zime, a u proljeće će klijati ujednačenije i ranije. Proljetna
sjetva prakticira se ukoliko vremenske prilike u
jesen nisu pogodne za sjetvu, te ukoliko se vremenski
sjeme nije stiglo posijati.


U nedovoljno pomlađene sastojine sjeme se unosi
pod motiku (na jače nagnutom terenu gdje je onemogućeno
kretanje traktora i to u količini 400-600 kg/ha žira
hrasta lužnjaka te 300-500 kg/ha žira hrasta kitnjaka


(M a t i ć, 1993), omaške ili rasipačem (700-1000 kg žira
lužnjaka odnosno 600-800 kg žira kitnjaka po ha).


U rasadniku se sije uglavnom omaške (ručno) u količini
oko 1,5 kg/m2 gredice, od čega se dobije oko 180
komada sadnica. Pravilnom gustoćom sjetve (ovisno o
krupnoći sjemena, njegovoj kvaliteti, proizvodnim
mogućnostima tla, te broju biljaka koji želimo dobiti
na određenoj površini), proizvest ćemo kvalitetne jednogodišnje
i dvogodišnje sadnice za sadnju na terenu,
te racionalno iskoristiti površinu tla. Žir se pokriva slojem
zemlje debljine 2-3 cm.


Sjetva u redove pogodna je za rasadnike s mehanizacijom
koja omogućuje međuredno kultiviranje, tako
da se korijen sadnica može podrezivati odozdo i bočno.


Lužnjakove šume prostiru se u Hrvatskoj na 201
739 ha. Način njihove obnove ovisi o urodu sjemena
sastojine koju pomlađujemo te o mogućnosti nabave
sjemena ili sadnica. Ako je urod žira po dinamici, količini
i kvaliteti slab, onda je rasadnička proizvodnja
hrasta lužnjaka najbolji način da jedan urod iskoristimo
za održavanje kontinuiteta pomlađivanja.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA - District of Research


Istraživano područje sastoji se od 29 većih i manjih ničarski, klima je umjereno topla kišna, a u fitocenošumskih
kompleksa u slivu rijeke Česme i njenih pritološkom
pogledu najzastupljenija je zajednica hrasta
ka, na nadmorskoj visini od 100 do 170 m {karta br. 1). lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli - Quercetum


Matični supstrat ovog područja čine aluvijalni nanosi i
lesne tvorevine, najzastupljenije tlo je pseudoglej rav


METODA RADA


Na području sliva rijeke Česme, u četiri gospodarske
jedinice ("Bolčanski - Žabljački lug", "Česma",
"Čazmanske nizinske šume" i "Dugački gaj - Jasenova
- Drljež") odabrali smo po jednu srednjodobnu (starosti
57-83 godine), stariju (94-107) i staru (109-137)
sastojinu hrasta lužnjaka na gredi i u niži. U svakoj od
tako 24 odabrane sastojine, a u skladu s njihovom površinom
i jednolikošću, postavili smo 2-14 pokusnih
ploha veličine 2m x 2m {fotografija br. /), ukupno njih
198 na istraživanom području. Plohe su postavljane po
sistematskom uzorku, i sve plohe u jednom odsjeku
čine jedan uzorak. Ujesen 1998. godine sakupljali smo
s tla sav žir, sa svih ploha tri puta, te četvrti put u proljeće
1999. godine. Za svaki uzorak žira odvojili smo
komponente {fotografija br. 2): okularno zdrav žir i
okularno loš žir (žir nejednolike boje, žir s rupicom od
žirotoča, "prazan" žir, izgrižen žir), te smo izbrojili komade,
izmjerili težine obiju komponenti i odredili
učešće zdravog žira.


U daljnjim radovima koristili smo samo okularno
zdrav žir.


roboris /Anić 1959/emend. Rauš 1969).


- Method of Work
Kako ujesen 1998. godine vremenske prilike nisu
pogodovale sjetvi, žir smo čuvali pod sastojinom pokriven
smrekovim granama {fotografija br. 3). U proljeće
1999. godine, prije sjetve, iz svakog smo uzorka


Fotografija 1. Pokusna ploha


Photograph 1 Experimental plot