DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 57     <-- 57 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ... Šumarski list br. 7-8, CXXVI1I (2004), 413-430
vog žira (uz napomenu daje otkup bio završen za 14
dana, kada su podmirene potrebe Uprave šuma).


Prema ruskim podacima za punog uroda u lužnjakovoj
sastojini proizvede se oko 500 000 žireva/ha, a
prema Maricu oko 1,5-2 t/ha (dok se za slabog uroda
sakupi 0,1 t/ha). Matić,Oršanić,Anić (1996) navode
podatak Perušića (1917) da jedan hrast rodi
70-100 kg žira (lužnjak svake treće godine).


Broj žireva u jednom kilogramu iznosi 220 kom
(Petračić, 1931) 210-450 (Panov, 1951) 200-300
(Majer, 1967) 177-325 (Herman, 1971) 130-290,
a prosječno 180 (Regent, 1972) 150-220 kom (Gr a dečki,
Poštenjak, Topolovac, 1993) 227 kom
(Matić, Orlić, Harapin, 1996) 227 kom (Matić,
Oršanić, Anić, 1996) 159 (Gradečki, Poštenjak,
Topolovac, 1996) 130-254 kom (Roth,
1999). Isti autor navodi da sastojine na većoj nadmorskoj
visini imaju veći broj žireva u kilogramu.


Vezano uz prethodne podatke, apsolutna težina lužnjakova
žira (težina 1 000 sjemenki) iznosi: po Cies laru
(1923) 6 470 g na području Lipovljana, a 4 080 g
na području Nove Gradiške (Matić, Oršanić,
Anić, 1996) 3 500-4 000 g (Vidaković, 1996)
4 405 g (Matić, Oršanić, Anić, 1996). Apsolutna
težina žira sakupljenog u sjemenskim sastojinama iznosi
5 000-8 250 g, a prosječno 6 360 g (M. Grade čki,
K. Poštenjak, V. Topolovac, 1996) odnosno
prosječno 5 988 g na području Podravine i 5 589 g
na području Posavine (Roth, 1999).


Sakupljanje žira


Sakupljanje hrastovog žira određeno je vremenom
od dozrijevanja do otpadanja sjemena sa stabla, za pojedini
lokalitet i određenu godinu. Žir dozrijeva krajem
rujna ili početkom listopada i otpada ubrzo po dozrijevanju,
sakuplja se s tla. Budući da kod žira postoji korelacija
između krupnoće i klijavosti, treba sakupljati
krupniji žir. Prosječni dnevni učinak sakupljanja pri
osrednjem i vrlo dobrom urodu iznosi 50-70 kg žira
(Matić, S., Orlić, S., Harapin, M. 1996).


Čuvanje žira


Žir čuvamo:


- prije transporta tzv. prethodno čuvanje kad se
postiže fiziološka zrelost,


kratkoročno, od vremena sakupljanja pa do sjetve,


odnosno sadnje, na temperaturi do +6 °C,


dugoročno do 18 mjeseci u hladnjačama na temper


aturi od -1 do +3 °C (Matić, S., Orlić, S.,


Harapin, M. 1996.).


Ukoliko žir ne možemo ili ne želimo sijati odmah
po sakupljanju, treba ga sačuvati do sjetve, a svrha je
očuvati mu najveći mogući vitalitet koji se kod uskladištenog
žira postepeno smanjuje. Više godina ekono


mično je čuvati samo sjeme koje je potpuno zdravo,
dobre klijavosti, velike čistoće i dobro prosušeno.


Jedna od najraširenijih metoda čuvanja sjemena je
hladno-vlažno čuvanje ili stratificiranje. Razlikujemo
čuvanje: pod šumskom sastojinom, u jamama (grabama,
rovovima), u hrpi, u podrumima, u tekućoj vodi.


Prije sjetve žir treba tretirati kemijskim sredstvima
kako bismo ga zaštitili od štetnika i bolesti.


Ispitivanje kvalitete žira


Da bismo mogli izračunati kolika je količina sjemena
potrebna za proizvodnju željenog broja biljaka,
odlučiti isplati li se sjeme konzervirati za uporabu u neradnim
godinama, te odrediti objektivnu cijenu sjemena,
ispitujemo mu kvalitetu i zdravstveno stanje, utvrđujući
njegovu uporabnu vrijednost. Prosječna klijavost
svježegžiraje oko 70 % (Vidaković, 1996).


Klijavost se može približno ustanoviti prema vanjskim
znakovima na žiru, tj. prema boji (mrlje upućuju
na nezdravi žir) i tvrdoći. Zrelo sjeme je kaveno-smeđe
boje, čvrsto je i lagano se s njega odstranjuje kapica (S.
Brixy). Zdrava sjemenka ima cijelu sjemenu ljusku
koja nije izbušena niti namreškana. Na prerezu zdrave
sjemenke vidi se da jezgra ispunjava cijeli prostor u
ljusci, a jezgra i klica imaju zdravu boju i dovoljno su
svježe (Petračić, 1931).


Klijavost žira (broj sjemenki koje su normalno isklijale
u određenim uvjetima i u određenom vremenskom
roku, izražen u postotku od ukupnog broja sjemeni
uzetih na ispitivanje iz komponente čistog sjemena)
ispituje se na stalno vlažnoj podlozi od kremenog
pijeska, a ako se preparira, može se odrediti na podlozi
od filter-papira u Krstićevoj klijalici, i ispitivanje traje
14 dana (tzv. Brza metoda određivanja klijavosti hrastova
žira u klijalici).


Normalno isklijalim smatra se svaki žir koji je istjerao
korjenčić dugačak oko 2 cm i koji ima normalnu fizičku
konstituciju. Svi ostali žirevi smatraju se nenormalno
isklijalima.


Kod dormantnog sjemena, kao i kod sjemena čije bi
ispitivanje klijavosti relativno dugo trajalo, a rezultati
ispitivanja su hitno potrebni, određuje se vitalitet tj.
njegova životna sposobnost.


Od mehaničkih - metoda na prerez može se koristiti
kao orijentacijska metoda za okularno ocjenjivanje
moguće gornje granice klijavosti, ali je neprecizna i
nepouzdana te se dobiju viši rezultati nego kod naklijavanja
sjemena u klijalici. Metoda potapanja u vodu
može poslužiti kao način poboljšanja sjetvene vrijednosti
žira tako da se odstrane sjemenke koje plivaju.


Biokemijske metode (topografske) temelje se na činjenici
da određeni kemijski spojevi prodiru u živo,
odnosno mrtvo tkivo sjemenki i da ga oboje, a vitalitet