DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 56     <-- 56 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ...
Šumarski list br. 7-8, CXXVII1 (2004), 413-430
hrastika, izostanak uroda i smanjenje kvalitete žira. Uz
fiziološko slabljenje hrasta postoje još mnogobrojni
razlozi slabijeg uroda žira po količini, dinamici i kvaliteti,
a najznačajniji su: izostanak cvatnje nakon jače
defolijacije; prijevremeno otpadanje žira uzrokovano
nepovoljnim abiotičkim čimbenicima; konzumenti ko


jima hrastov cvijet i žir služe kao hrana od cvatnje do
sazrijevanja, odnosno klijanja, te kao supstrat za razvoj
gljivica uzročnika truleži; onečišćenost atmosfere, povećana
radijacija i ultravioletno zračenje; relativno
kratke ophodnje lužnjakovih sastojina.


PROBLEM ISTRAŽIVANJA Research Problem


Hrast, to "drievo veliko" (Lj. Vukotinović) ima
velik areal u Europi, ali se "njegove najznačajnije i najvrednije
sastojine nalaze upravo u Hrvatskoj" (A.
K r s t i n i ć et al, 1992.) gdje se, uz ostale, ističe i Česmanski
bazen. Budući da "neredovit slab urod sjemena
otežava obnovu šuma i proizvodnju sadnog materijala
u rasadnicima" (Matić , 1993) u ovom smo radu željeli
istražiti urod žira hrasta lužnjaka u slivu rijeke
Česme, taj važan čimbenik u uzgoju budućih kvalitetnih
i stabilnih sastojina. Istraživanja smo temeljili na
urodu žira iz 1998. godine, dakle pet godina nakon zabilježenog
obilnog uroda lužnjaka na ovom području
1993. godine.


Zadatak naših istraživanja bio je - utvrditi veličinu
uroda (kom/ha, kg/ha) lužnjakovog žira te izmjeriti
neka njegova svojstva:


učešće okularno zdravog žira u jesen i u proljeće
nakon čuvanja pod sastojinom


-
duljinu i širinu žira (mm)
-
broj sjemenki u 1 kg
-
apsolutnu težinu
-
laboratorijsku i rasadničku klijavost, te energiju klijavosti
broj biljaka u rasadniku na kraju prve godine


visinu jednogodišnjih biljaka (u cm i po visinskim


klasama)


Cilj ovih istraživanja je prikazati varijabilnost istraživanih
svojstava žira hrasta lužnjaka sakupljenog, iz
uroda 1998, u srednjodobnim, starijim i starim lužnjakovim
sastojinama na gredi i u niži u slivu rijeke Česme.


Problem koji smo željeli rasvijetliti je usporediti
dobivene podatke (rezultate) s podacima drugih autora


o lužnjakovom žiru - urodu i svojstvima, te potvrditi ili
ne već postojeće, ali i pronaći i prikazati nove varijabilnosti.
DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA - Research up to Now


Da bi se osigurao uspjeh prirodne obnove šumskih
sastojina, važno je da stabla rađaju sjemenom i da tlo
bude pripremljeno za njegov prijem i klijanje.


Početak i dinamika plodonošenja šumskog drveća
ovise i o unutrašnjim svojstvima stabala (vrsti drveća,
starosti, periodicitetu uroda) i o njihovoj okolini (klimi i
tlu), te o socijalnim prilikama (položaju stabla u sastojini).
Hrast spolnu zrelost dostiže tek oko pedesete godine,
i urod je, u normalnim uvjetima, djelomičan svake
dvije do pete, a obilan svake pete do osme godine (Pe tračić
, 1931). Prema ostalim autorima periodicitet
uroda hrasta lužnjaka je tri do pet godina (Jovanović,
V u k i č e v i ć, 1983), pet do osam godina, a djelomičan
svake godine (S. Matić, B. Prpić, 1996), odnosno
svakih pet godina u toplijim te osam do deset u hladnijim
krajevima (M. Vidaković, 1996).


Preduvjet dobrog uroda je cvatnja. Lužnjak cvate u
travnju i svibnju. Da bi stablo dobro cvalo, mora biti u
dobrom fiziološkom stanju, cvjetni pupovi u vrijeme
razvoja moraju biti u povoljnom stanju, na što utječu
vremenske prilike u ljeto, jesen i zimu godine koja
prethodi urodu. Važan je, nadalje, dovoljan broj i povoljan
odnos muških i ženskih cvjetova, starost, zdrav


stveno stanje, razvijenost krošnje i količina svjetla. U
doba oprašivanja povoljno je suho i toplo vrijeme, a
poslije razmjerno visoka zračna vlaga i dovoljno oborina.
Cvatnja i urod promatraju se u tri intervala: za vrijeme
cvatnje, nakon formiranja plodova te mjesec dana
prije početka sakupljanja žira (prema Mätyäsu) ,
dobra prognoza uroda pospješit će pripreme i samu akciju
sakupljanja žira.


Proizvodnja sjemena za puna uroda iscrpljuje rezervne
tvari materinskih stabala, te je za ponovni urod potrebno
da se te tvari nadoknade. Obično se između dva
puna uroda, koja daju kvalitetnije sjeme, pojavi jedan
ili nekoliko djelomičnih.


Na području Uprave šuma Bjelovar bilježimo vrlo
dobar urod hrastovog žira 1993. godine kada je otkupljeno
1 433 t žira hrasta lužnjaka i 431 t žira hrasta kitnjaka,
zatim djelomičan urod 1995. godine, djelomičan
urod 1996. godine (otkupljeno je 290 t žira hrasta lužnjaka
i 101 žira hrasta kitnjaka) te dobar urod 1998. godine
(otkupljeno je 841 t žira hrasta lužnjaka i 106 t žira
hrasta kitnjaka). Godine 1999. otkupljene su tri tone
žira hrasta lužnjaka i 40 t žira hrasta kitnjaka, a 2000.
godine otkupljeno je 617 t lužnjakovog i 81 t kitnjako