DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 52     <-- 52 -->        PDF

V. Krejči, T. Dubravac: OPLODNOM SJEČOM OD PANJAČE DO SJEMENJAČE HRASTA CRNIKE Šumarski list br. 7-8. CXXV1II (2004). 405-412
Sav mladi naraštaj hrasta crnike iz sjemena
(83.600/ha) nalazio se 1997. godine u visinskom razredu
do 30 cm. U promatranom razdoblju od 1997. do
2003. godine, brojnost te tijek visinskog rasta mladog
naraštaja hrasta crnike iz sjemena ukazuju da su provedene
prorijede i njege pogodovale njihovom razvoju
(Fotografija 3). Brojčano stanje (83.000/ha) mladog
naraštaja hrasta crnike iz sjemena 2002. godine te činjenica
da se od tog broja 53 % nalazi u visinskom raz-


Fotografija 3. Izvrsno pomlađena sastojina hrasta crnike na plohi


Photograph 3 Well regenerated stand of evergreen oak on plot


(Foto: T. Dubravac)


Fotografija 4. Mladi naraštaj crnike iz sjemena pod zastorom
krošanja, površina "A" nakon njege 2003. godine


Photograph 4 Evergreen Oak young growth from seed under
canopy, area "A" after tending in 2003


(Foto: T. Dubravac)


redu od 31 do 130 cm, ukazuju da su nastali uvjeti za
dovršni sijek.


Kako je u metodi rada već navedeno, ujesen 2002.
godine ploha je razdijeljena na dva jednaka dijela
50 x 25 m. Južni (A) dio slabije je obnovljen, a sjeverni


(B) je izrazito dobro obnovljen, što je razvidno iz Tablice
4.
Tablica 4. Sveukupno drvenasto raslinje (mladi naraštaj stablašica i grmlje) po ha


Table 4 Overall woody plants (young crop of stem plants and bushes) per ha


Vrsta drvenastog
raslinja


Type of woody
plant


Crnika iz sjemena


Evergreen oak grown from seed


Crnika iz panja


Evergreen oak grown from coppice
Lovor -Laurel
Ostale stablašice
Other stem plants
Grmlje -Bushes
Sveukupno -Total


Zimi 2002/2003. na površini B načinjen je dovršni
sijek, a površina A ostala je neposječena radi praćenja
razvoja mladog naraštaja pod zastorom krošanja (Fotografija
4). Na obje površine (A i B) ljeti 2003. godine,
načinjena je njega uklanjanjem izdanaka iz panja te nepoželjnih
stablašica i grmlja. Nakon izmjere, kasno u
jesen 2003. godine, na površini B (Tablica 4) utvrdili
smo kako se u mladoj sjemenjači 59,8 % od 140.200
stabalaca nalazi u visinskom razredu od 31 do 130 cm.
Uočavamo veliko povećanje (6 puta) izdanaka iz panja
hrasta crnike nastalih na panjevima nakon dovršnog
sijeka.


Ploha - A/Godina motrenja Ploha - B/Godina motrenja


Plot A/Monitoring years Plot B/Monitor ingy ears


2002.


N %
28100 8
12600 4
77200 21
54000 15
187600 52
359500 100


2003. 2002. 2003.
N % N % N %
22000 6 137900 31 140200 31
6200 2 18600 4 112900 25
49800 14 91300 20 44900 10
44400 13 22000 5 32600 7
223200 65 177400 40 123900 27
345600 100 447200 100 454500 100


Vrijednosti izmjere upućuju nas na učinkovitost
njege provedene prethodnog ljeta, tako da se 94 % od
112.900/ha izdanaka crnike iz panja nalazi u visinskom
razredu do 30 cm. Oni i dalje svojom agresivnošću
predstavljaju opasnost za mladu sastojinu iz sjemena
(Fotografija 5) te su redovite njege idućih godina
neophodne.


Utrošak radnog vremena na njegu pod zastorom
krošanja, oko 35 radnika dana te njegu mlade sastojine
nakon dovršnog sijeka, oko 45 radnika dana po hektaru,
ukazuje na znatna novčana ulaganja, koja samo
šumarstvo teško može podnijeti. Uvažavajući činjeni