DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 50     <-- 50 -->        PDF

V. Krcjči, T. Duhravac: OPLODNOM SJEČOM OD PANJAĆE DO SJEMENJAČE HRASTA CRNIKE Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004). 405-412
Budući daje pojavnost i preživljavanje mladog naraštaja
hrasta crnike iz sjemena glavni čimbenik obnove
i konverzije panjača hrasta crnike u viši sastojinski
oblik, nakon prethodnog razmatranja sveukupnog raslinja,
pozornost obraćamo brojčanom i visinskom razvoju
mladog naraštaja hrasta crnike iz sjemena.


Brojno stanje mladog naraštaja hrasta crnike iz sjemena
kroz promatrano razdoblje (1997.-2003.), uz manja
odstupanja, uglavnom je konstantno. Kako je razvidno
iz Tablice 3. pojavnost mladog naraštaja hrasta
crnike iz sjemena, temelja buduće sjemenjače, vrlo je
dobra (prema istraživanjima u lužnjakovim sastojinama,
M at ić, 1993.) i kreće se od 79.250 do 90.100 stabalaca
hrasta crnike po hektaru.


Fotografija 2. Izdanci lovora iz panja


Photograph 2 Shoots of coppice grown laurel


(Foto: T. Dubravac)


Tablica 3. Prikaz broja ponika, pomlatka i mladika crnike i lovora po načinu postanka i visinskim razredima


Table 3 Presentation of number of young crop of evergreen oak and laurel according to manner of originating
and height classes


Visinsko-Broj biljaka (stabalaca) po ha -Number of plants (young trees) per ha
starosni Vrsta drveća po načinu postanka - Tree species according to manner of originating
razred Crnika -Evergreen oak Lovor -Laurel Ukupno Crnika i Lovor -Total
raslinja Iz sjemena Iz panja Iz sjemena Iz panja Iz sjemena Iz panja
(cm) Grown from Grown from Grown from Grown from Grown from Grown from
Height-age seed coppice seed coppice seed coppice
classes in cm N % N % N % N % N % N %
Stanje 1997. godine -Condition in 1997year


<30 * 83600 100 5650 32 23700 91 12500 30 107300 98 18150 31
31-60 7400 40 1900 7 18650 46 1900 2 26050 44
61-130 5100 28 600 2 8150 20 600 0 13250 23
131-150 50 800 2 850 1
151-200 50 650 2 700 1


201-250
251>


Ukupno


83600 100 18250 100 26200 100 40750 100 109800 100 59000 100


Total
Stanje 1998. godine -Condition in 1998. year


<30 * 84750 98 250 3 29050 96 5650 19 113800 97 5900 15
31-60 1850 2 2750 27 1100 4 12200 42 2950 3 14950 39
61-130 6000 60 100 8300 29 100 14300 37
131-150 750 7 850 3 1600 4


408