DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 49     <-- 49 -->        PDF

V. Krejči, T. Dubravac: OPLODNOM SJBČOM OD PANJAČH DO SJHMHNJAČH HRASTA CRNIKH ... Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 405-412
koja je bolje pomlađena, načinjen je zimi 2002/2003. rom krošanja. Na obje površine (A i B) je ljeti 2003.
godine do vršni sijek, dok se na površini «A» još uvijek godine načinjena njega,
prati tijek razvoja mladog naraštaja crnike pod zasto-


REZULTATI S RASPRAVOM - Results and discusion


Radi praćenja utjecaja strukture sastojine na pojavnost
i razvoj mladog naraštaja hrasta crnike, Tablicom


Tablica 1. Osnovni strukturni podaci o plohi


Table I General data on experimental plot


Podaci izmjere


Measured data


Starost (god.) -Age (years)
N/ha
G/ha
V/ha
Zastrtost tla krošnjama (%)


Crown covered ground (%)


Tumač -Legend


Godina izmjere


Measured year


1997. 2001.


51 55
1312 824


22.97 16.18
163.50 110.42
56.65 49.70
N/ha - Broj stabala po hektaru-M/m^er of trees per hectare
G/ha - Temeljnica (m2) - Basal area (m2)
V/ha - Volumen (m3) - Volume (m3)


1 prikazani su osnovni podaci plohe. Moramo pripomenuti
kako u omjeru smjese po vrsti drveća (izmjera
1997.) OTB (lovor, medunac i cer) čine 13 %, dok je
taj postotak nakon prorijede 2001. godine smanjen ispod
10 % od ukupnog broja stabala.


U svrhu poboljšanja uvjeta pojavnosti i razvoja
mladog naraštaja hrasta crnike iz sjemena prvom prorjedom
1997. godine, zastrtost tla krošnjama smanjena
je sa 85% na 56,6%, a idućom prorjedom 2001. godine
na 49,7 %. Kao stoje već poznato, (Prpić 1986)) relativna
užitost svjetla od 15 % nije dovoljna za razvoj
stabalaca crnike gdje dolazi do stagnacije visinskog
prirasta i sušenja.


Zbog uvida u mogućnost i uvjete obnove panjača
hrasta crnike oplodnim sječama praćeno je brojno stanje
sveukupnog raslinja mladih stablašica i grmlja od
prve prorijede (1997. godine) do dovršnog sijeka (2003.
godine). Rezultati izmjera razvidni su u Tablici 2.


Tablica 2. Sveukupno drvenasto raslinje (mladi naraštaj stablašica i grmlje) po ha


Table 2 Overall woody plants (young crop of stem plants and bushes) per ha


Vrsta drvenastog
raslinja


Type of woody plant


Crnika iz sjemena


Evergreen oak grown
from seed


Crnika iz panja
Evergreen oak grown
from coppice
Lovor -Laurel
Ostale stablašice


Other stem plants
Grmlje -Bushes
Sveukupno -Total


1997.
N %
1998.
N ´ %
1999.
N
83600 31 86600 33 90100
18250 7 10050 4 14950
66950
37900
60600
267300
25
14
23
100
59100
30000
80750
266500
22
11
30
100
85850
35250
147850
374000


Brojnost pratećih konkurenata, napose izdanaka crnike
iz panja, lovora i ostalih stablašice iz sjemena i
panja te grmlje, koji ograničavaju nesmetan razvoj
hrasta crnike iz sjemena neujednačen je. Na njihovu
pojavnost i visinski razvoj kroz promatrano razdoblje
jak utjecaj imaju provedene prorijede (1997. i 2001.
godine), a napose neizostavne njege obavljene tijekom
ljeta (1997., 2001. i 2003. godine). Uz njihovu brojnost,
koja se zadnjih godina kreće oko 80 % od sveukupnog
broja drvenastog raslinja (400.000/ha), bitan


Godine motrenja


Monitoring years


2000. 2001. 2002. 2003.
% N % N % N % N %
24 83900 25 79250 24 83000 21 81100 20


4 15600 5 14650 4 15600 4 59550 15


23 84350 25 79550 24 84250 21 47350 12
9 33650 10 32150 10 38000 9 38500 10
40 118700 35 124550 38 182500 45 173550 43


100 336200 100 330150 100 403350 100 400050 100


je njihov visinski razvoj. Znano je kako izdanci iz panja
imaju znatno veći visinski prirast od biljaka nastalih
iz sjemena.


Već je Lasman 1906. godine u svojim istraživanjima
izdanačkih šuma hrasta crnike na otoku Rabu izmjerio
jednogodišnje izdanke preko 2 metra visine. To
smo i mi potvrdili vlastitim istraživanjima, uz napomenu
kako je visinski prirast lovora iz panja puno jači od
visinskog prirasta crnike iz panja (Tablica 3). Jedan takav
primjerak razvidan je na Fotografiji 2.