DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 47     <-- 47 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 405-412
UDK 630* 231 + 226 (Quercus ilex L.)


OPLODNOM SJEČOM OD PANJAČE DO SJEMENJAČE
HRASTA CRNIKE (Quercus ilex L.)


FROM COPPICE WOOD TO HIGH FOREST OF EVERGREEN
OAK (Quercus Ilex L.) BY SHELTERWOOD CUTTING


Vlado KREJČI, Tomislav DUBRAVAC*


SAŽETAK: Rad ukazuje na probleme koji se javljaju pri provođenju


"Propisa " iz 1994. godine, kako sve naše panjače treba obnavljati prirodnim
putem po načelu oplodnih sječa. Pokus prevođenja sačuvane panjače hrasta
crnike u viši sastojinski oblik, odnosno u stabilnu produktivnu sjemenjaču
postavljen je 1997. godine na području Upravne šuma Podružnica "Buzet",
Šumarija "Pula", Gospodarska jedinica "Pula", odjel 71a. Tijekom zime
1996/1997. godine, proveden je zahvat u smislu naplodnog sijeka kojim je
zastrtost tla krošnjama smanjena sa 85,0 % na 56,6 %. Ujesen 1997. godine,
nakon prethodno provedene ljetne njege, izmjera mladog naraštaja ukazuje
na zadovoljavajući broj od 83.600 jedinki ponika i mlađeg pomlatka hrasta
crnike po ha, visine do 30 cm. Međutim, već prve godine nakon sječe i provedene
ljetne njege javljaju se brojni te po visini vladajući izdanci crnike i lovora
iz panja, koji su 68 % u visinskom razredu iznad 30 cm.


Zimi 2000/2001. godine radi pomaganja razvoja mladog naraštaja hrasta
crnike iz sjemena, načinjen je uzgojni zahvat intenziteta 32 %po drvnoj masi,
kojom je zastrtost tla krošnjama smanjena na 49,7 %. Ljeti 2001. godine,
provedena je njega uklanjanjem izdanaka iz panja, nepoželjnih vrsta drveća i
grmlja. Te godine ujesen, već je 38 % (od 79.250 stabalaca) mladog naraštaja
hrasta crnike iz sjemena uraslo u visinski razred od 31 do 130 cm.


Nakon stoje ujesen 2002. godine ploha podijeljena na dva dijela (A i B)
veličine 50 x 25 m, na bolje obnovljenom (B) dijelu zimi 2002.-2003. godine,
proveden je dovršni sijek te njega sredinom ljeta. Na površini B, izmjerom
kasno ujesen 2003. godine, utvrdili smo da se u mladoj sjemenjači 59,8 % od


140.200 stabalaca nalazi u visinskom razredu od 31 do 130 cm. Istom izmjerom
utvrđeno je veliko povećanje (6 puta) izdanaka iz panja hrasta crnike nakon
dovršnog sijeka. Tako velika pojavnost izdanaka iz panja hrasta crnike,
kojima još treba pridodati ostale nepoželjne vrste drveća (posebice lovora) i
grmlja, ukazuje na potrebitost daljnje intenzivne njege.
Novonastala prirodna sjemenjača hrasta crnike podignuta po načelu
oplodnih sječa, održat će se samo uz stalnu i stručnu prisutnost šumara.
Ključne riječi: hrast crnike, oplodna sječa, prirodna obnova, sjemenjača,
njega


UVOD - Introduction


Panjače (izdanačke šume) hrasta crnike nastale su tojina visokog uzgojnog oblika. Zajedničko obilježje
namjernim ili nenamjernim procesima degradacije sas-većine panjača je izostanak bilo kakvih uzgojnih radova
u mladosti i tijekom njihova razvoja. Kako su pre


* Mr. sc. Vlado Krejči, dr. se. Tomislav Dubravac
puštene spontanom razvoju, formirao se čitav spektar,


Šumarski institut, Jastrebarsko, Trnjanska 35, Zagreb