DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 41     <-- 41 -->        PDF

M. Prka: DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagus sytvatica L.) U SJEĆINAMA BJELOVARSKE ... Šumarski list br. 7-8. CXXVI11 (2004), 391-403
35 541 0.52 1.47 0.889 0.881
36 560 0.58 1.33 0.897 0.894
37 552 0.54 1.41 0.910 0.907
38 521 0.54 1.44 0.926 0.921
39 482 0.67 1.38 0.925 0.934
40 410 0.42 1.44 0.939 0.948
41 409 0.68 1.41 0.955 0.961
42 412 0.65 1.43 0.963 0.974
43 353 0.67 1.60 0.989 0.988
44 311 0.65 1.48 1.000 1.001
45 293 0.74 1.57 1.002 1.015
46 296 0.65 1.50 1.014 1.028
47 250 0.42 1.50 0.998 1.041
48 210 0.68 1.36 1.040 1.055
49 215 0.74 1.62 1.025 1.068
50 188 0.73 1.42 1.066 1.081
51 139 0.82 1.52 1.085 1.095
52 153 0.60 1.66 1.084 . 1.108
53 116 0.74 1.56 1.106 1.122
54 101 0.80 1.56 1.130 1.135
55 106 0.82 1.86 1.141 1.148
56 71 0.89 1.74 1.124 1.162
57 67 0.81 1.54 1.134 1.175
58 69 0.91 1.68 1.209 1.188
59 42 0.86 1.61 1.172 1.202
60 53 0.83 1.90 1.222 1.215
61 34 0.81 1.64 1.185 1.229
62 32 0.81 1.58 1.254 1.242
63 26 1.00 1.70 1.268 1.255
64 16 1.06 1.90 1.339 1.269
65 12 1.00 1.99 1.333 1.282
66 10 1.11 1.58 1.327 1.296
67 9 1.10 1.24 1.325 1.309
68 12 1.20 1.96 1.445 1.322
69 12 1.01 1.60 1.325 1.336
70 5 1.16 1.72 1.328 1.349
71 8 1.07 1.56 1.336 1.362
72 9 1.01 2.00 1.336 1.376
73 6 1.19 1.56 1.448 1.389
74 7 1.29 1.64 1.394 1.403
75 3 1.34 2.12 1.687 1.416
76 2 1.42 1.52 1.470 1.429
77 2 1.36 1.76 1.560 1.443
>77 8 * * * *
Ukupno 18381


Tablica 3: Parametri regresijske analize debljine kore ovisno o prsnom promjeru - D.b.h.


SUMMARY OUTPUT
Regression
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Statistics
0.816007162
0.665867689
0.66570873
0.122308574
Observations 2104
ANOVA
Regression
Residual
df
1
2102
SS
62.66369322
31.44463226
MS
62.66369322
0.014959387
F
4188.921087
Significance F
0
Total 2103 94.10832548
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95%
Intercept
X Variable 1
0.260901369
0.015523275
0.010116625
0.000239846
25.78936759
64.72187487
1.1742E-127
0
0.241061722
0.015052915


14) i to na promjerima tehničke
oblovine od 72 i 75 cm.


Kako tehničku oblovinu izrađujemo,
privlačimo i prevozimo s korom,
ali je mjerimo (preuzimamo) i
otpremamo (prodajemo) bez kore,
ostaje upitna potreba ovakvog softverskog
definiranja (HsPro-2000)
debljine kore. Možda je primjerenije,
u nedostatku boljeg softverskog
rješenja to prepustiti šumarskoj
operativi i neposrednom odnosu
proizvođač - kupac, te na taj
način uvažiti nesporne razlike u
debljini kore bukove tehničke oblovine
različite provenijencije.


Prilikom samog mjerenja na terenu
uočene su razlike između debljina
kore u različitim istraživanim
objektima. Ostaje dojam da su sastojine
s boljom strukturom sortimenata
imale i manje vrijednosti
debljine kore.


Tz navedenoga vidi se sva problematika
određivanja debljine kore
bukve, kao i važnost pronalaženja
matematičkog modela za njezino
opisivanje. Upravo zbog razlika
u debljini kore na različitim lokalitetima
potreban je oprez pri općoj
primjeni ovih (ili nekih drugih) rezultata
istraživanja u praksi.


Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
0.280741016 0.241061722 0.280741016
0.015993635 0.015052915 0.015993635