DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 40     <-- 40 -->        PDF

M. Prka: DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) U SJF.Č1NAMA BJELOVARSKE ... Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 391-403
2,300 ~.
2,100


| | 1,7001
«>|.ja
1,500 ,„.
1,100/
/
5 0,900 0,700
-


Promjer -Diameter (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75


V 0,482 0.549 0,629 0,724 0,833 0.956 1,093 1,244 1.409 1.588 1,781 1,988 2.210 2,445


1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2


0.546 0,613 0,680 0,747 0.814 0.881 0,948 1,015 1.081 1,148 1,215 1,282 1,349 1,416
Slika 15. Usporedba vrijednosti debljine kore ovisno o promjeru


Figure 15 Comparison of bark thickness values in relation to diameter


Krpan (1986) je u svojim istraTablica
2.Debljina kore u odnosu na promjer oblovinc
živanjima, (provedenim u Nastavno Table 2 Bark thickness in relation to roundwood diameter


pokusnom objektu Šumarskog faDebljina
kore u odnosu na promjer oblovine
kulteta u Zagrebu - "Velika", ŠumBark
thickness in relation to roundwood diameter
ski predjel Duboka, odjel 19) vriSrednji
Broj Najmanja Najveća Srednja Izjednačene
jednosti debljine kore izjednačio promjer mjerenja izmjerena izmjerena vrijednost vrijednosti


parabolom oblika: y = a + bx + ex2. vrijednost vrijednost


Diameter Number Maximum Minimum Average Predicted


Odnos linija izjednačenja vidi se iz


in the of measured measured value value


slike 15. Za promjere veće od 30


middle measures value value


cm krivulja izjednačenja prema


cm kom cm cm cm cm


Krpanu poprima sve veće vrijed


7 322 0.30 0.64 0.437 0.506
nosti. Najveće izmjerene vrijedno8
384 0.32 0.80 0.473 0.519
sti debljine kore iznad 55 cm pro9
383 0.32 0.78 0.506 0.533
mjera u našem istraživanju često 10 403 0.34 1.00 0.536 0.546
ne dostižu izjednačene vrijednosti 11 283 0.36 0.98 0.558 0.560
debljine kore prema Krpanu (tabli12
258 0.36 0.86 0.570 0.573
13 215 0.34 0.80 0.581 0.586


ca 2). Ova odstupanja možemo pri


14 235 0.34 0.92 0.608 0.600


pisati razlikama u stanišnim uvjeti


15 176 0.34 0.90 0.630 0.613


ma. Tako se gorska šuma bukve u


16 182 0.43 0.92 0.630 0.626


NPŠO Velika nalazi na 620 metara


17 131 0.32 0.92 0.660 0.640
nadmorske visine, dok se nadmor


18 150 0.46 1.04 0.689 0.653
ske visine objekata koje smo mi is19
126 0.44 1.06 0.678 0.667
traživali kreću od 130 do 300 meta20
150 0.32 1.00 0.695 0.680
ra. Time su potvrđene iskustvene 21 345 0.32 1.02 0.689 0.693


spoznaje šumara ove regije da je 22 364 0.48 1.06 0.715 0.707
kora bukve ovdje najtanja, a kvali23
401 0.48 1.05 0.732 0.720
24 409 0.48 1.18 0.756 0.733


teta bukovine vrlo cijenjena.


25 363 0.53 1.14 0.768 0.747


Uspoređujući rezultate ovih is26
726 0.51 1.18 0.776 0.760
27 671 0.48 1.44 0.781 0.774


traživanja s uzancama koje se kori


28 699 0.50 1.22 0.797 0.787


ste pri trgovini bukovom tehničkom


29 696 0.51 1.33 0.819 0.800


oblovinom, možemo navesti da smo


30 647 0.50 1.24 0.825 0.814


na izmjerenom uzorku (18.381 par:


31 618 0.50 1.19 0.837 0.827


promjer, debljina kore) vrijednosti


32 665 0.52 1.47 0.845 0.841
debljine kore veće od 2 cm izmjerili 33 644 0.50 1.48 0.865 0.854


u samo dva mjerenja (slike od 9 do 34 602 0.52 1.27 0.874 0.867