DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 39     <-- 39 -->        PDF

M. Prka: DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatka L.) U SJEČINAMA BJELOVARSKE Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 391-403
načavanja vrijednosti debljine kore
ovisno o prsnom promjeru najvjerojatnije
je posljedica činjenice da za
pro redne sječine nemamo podatke o
debljinama kore na promjerima manjim
od 15 cm. Uz to iz razumljivih
razloga ima malo podataka o debljini
kore za promjere tehničke oblovine
veće od 45 cm.


Ovisnost debljine kore o promjeru
u oplodnim sječinama, odnosno
u sječinama pripremnog, naplodnog
i dovršnog sijeka vidi se iz
slika 11 do 13. Iz slika se vide i pripadajuće
jednadžbe izjednačenja, a
parametri regresijske analize nalaze
se u tablicama 5 do 7. Iz indeksa korelacija
i parametara regresijske
analize vidi se daje kod sva tri sijeka
oplodnih sječina postignuta jaka
(pripremni sijek) i vrlo jaka (naplodni
i dovršni sijek) korelacija između
debljine kore i promjera.


Iz slika 9 do 13, odnosno iz
oblaka rasprostiranja izmjerenih
podataka debljine kore i promjera,
kao i položaja pravaca izjednačenja,
vidi se da nema bitnih razlika između
debljine kore u zavisnosti o promjeru
obzirom na vrstu sijeka. Na
isti zaključak navode nas i gotovo
iste vrijednosti parametara (a i b) u
jednadžbama pravca regresijske
analize kod pojedine vrste sijeka. Iz
tih smo razloga sve izmjerene vrijednosti
debljine kore u zavisnosti o
prsnom promjeru i promjeru oblog
drva grupirali, te ih izjednačili jednadžbom
pravca koja glasi:


y= 0,0134 x+ 0,4123,


kao što se to vidi iz slike 14. Parametri
linearne regresijske analize
vide se iz tablice 8. Rezultati istraživanja
i izjednačene vrijednosti debljine
kore u zavisnosti o promjeru
bukovih stabala u sječinama Bjelovarske
Bilogore dati su u tablici 2.


Usporedba rezultata istraživanja
s rezultatima istraživanja Krpana
(1986) i odbicima kore od promjera
tehničke oblovine bukve koji su u
operativnoj upotrebi hrvatskog šumarstva
(HsPro 2000) vidi se iz grafičkog
prikaza na slici 15.


1,75


y = 0,0125x +0,4353


Dvostruka debljina kore 0 Izjednačeni podaci Pravac regresije
Promjer na sredini komada
Diameter in the middle ofroundwood (cm)
Slika 12. Debljina kore na sredini komada - naplodni sijekovi
Figure 12 Bark thickness in the middle ofroundwood seeding
felling
u u
o r
X «
IS -o
. 5 v~>
2 S
oj c
a "S5
rt C
s, 2,20
2.00
1.80
y = 0,0143x + 0,4012
R=
0,7825
0,20
15 25 35 45 55 65 75 85
Dvostruka debljina kore Izjednačeni podaci Pravac regresije
Promjer na sredini komada
Diameter in the middle ofroundwood (cm)
Slika 13. Debljina kore na sredini komada-dovršni sijekovi
Figure 13 Bark thickness in the middle of roundwood - final felling
2 S
a ´K
2,25
2,00
1,75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
15 25 35 45 55 65 75 85
O Dvostruka debljina kore Izjednačeni podaci Pravac regresije
Promjer na sredini komada
Diameter in the middle of roundwood (cm)
Slika 14. Debljina kore na sredini komada - ukupno
Figure 14 Bark thickness in the middle ofroundwoodtotal
397