DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 38     <-- 38 -->        PDF

M. Prka: DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagus sylvarica L.) U SJEČINAMA BJELOVARSKE
O Dvostruka debljina kore na d 1.30
Izjednačeni podaci Pravac regresije


Prsni promjer stabla - D.b.h. (cm)


Slika 9. Debljina kore na prsnoj visini stabla


Figure 9 Bark thickneess at breast


o


o _
^ 1,40


,20


OJ O
T3 ´K ,00


I 2 -°´60


U 5 0,40


20 25 30 35 40 45 50 60 65


.^


Dvostruka debljina kore Izjednačeni podaci Pravac regresije


Promjer na sredini komada - diameter in the middle of roundwood (cm)


Slika 10. Debljina kore na sredini komada - proredne sječine


Figure 10 Bark thickness in the middle oj roundwood - thinning felling


O Dvostruka debljina kore Pravac regresije Izjednačeni podaci


Promjer na sredini komada
Diameter in the middle of roundwood (cm)


Slika 11. Debljina kore na sredini komada - pripremni sijekovi


Figure 11 Bark thickness in the middle of roundwood-preparatory felling


Šumarski list br. 7 8, CXXVIII (2004), 391-403


za prirastom drva. Kako srednji
promjer uzorka, a i svih doznačenih
stabala u oplodnim sječinama
gospodarske jedinice Bjelovarska
Bilogora, raste od pripremnog prema
dovršnom sijeku, jasno je da
prosječni postoci kore na tehničkoj
oblovini padaju.


Manji prosječni postoci kore u
odnosu na rezultate Krpana
(1986) posljedica su činjenice da
smo u našim istraživanjima, kao
što će se kasnije vidjeti, utvrdili
manje apsolutne vrijednosti debljine
kore u odnosu na promjer. To
nas navodi na zaključak da bilogorska
bukva ima nešto tanju koru
od bukve na Papuku, što se može
pripisati razlikama u nadmorskoj
visini istraživanih sastojina.


Ovisnost debljine bukove kore


o promjeru promatrali smo na prsnoj
visini svakog primjernog stabla
te promjeru na sredini komada tehničke
oblovine i oblice prostornog
drva kod pojedine vrste sijeka.
Vrijednosti su dvostruke debljine
kore, ovisno o promjeru, izjednačene
jednadžbom pravca općeg
oblika: v = a + bx. Izjednačenja vrijednosti
dvostruke debljine kore u
ovisnosti o promjeru parabolom
drugoga reda (y = a + bx + cx2)
daju, uz podjednaku čvrstoću veze,
veću standardnu devijaciju zavisne
varijable. Razlike između izjednačenih
vrijednosti jednadžbom pravca
i parabolom drugoga reda male
su tako, da nemaju praktičnu vrijednost.


Ovisnost debljine kore o prsnom
promjeru stabla, kao i jednadžba
izjednačenja, vidi se iz slike
9. Parametri regresijske analize
debljine kore ovisno o prsnom promjeru
nalaze se u tablici 3.


Ovisnost debljine kore o promjeru
u sječinama prethodnoga prihoda
(proredama) i jednadžba izjednačenja
vidi se na slici 10. Parametri
regresijske analize debljine
kore ovisno o promjeru u prorednim
sječinama vide se iz tablice 4. Nešto
manji indeks korelacije kod izjed