DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 36     <-- 36 -->        PDF

M. Prka: DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) U SJEČINAMA BJELOVARSKE ... Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004). 391-403
2. OBJEKTI I METODA ISTRAŽIVANJA - 2. Objects and method of research
Objekti istraživanja, prema starosti, vrsti sijeka,
broju primjernih stabala kao i veličina uzorka vide se iz
tablice 1.


Tablica 1. Objekti istraživanja prema vrsti sijeka i veličina uzorka


Table 1 Objects of research according to the type of felling and size of sample


Broj stabala u Izmjereno parova
Odjel Starost (god) Vrsta sijeka uzorku debljina kore/promjer
Department Age (years) Type of felling Number of trees Measured pairs of
in a sample bark thickness/diameter
7 c 91 Proreda 60 463
13a 59 Proreda 65 404
13b 59 Proreda 51 355
20 e 83 Proreda 66 362
37 a 83 Proreda 83 491
65 b 90 Proreda 24 161
69 b 50 Proreda 67 229
80 b 70 Proreda 17 130
82 a 88 Proreda 50 336
162 a 83 Proreda 45 179
162 c 83 Proreda 45 193
Ukupno prorede Thinnings
573 3.303
9 a 96 Pripremni sijek 103 789
11 a 105 Pripremni sijek 78 651
17a 106 Pripremni sijek 91 670
19b 96 Pripremni sijek 57 469
21 a 101 Pripremni sijek 132 1211
38 a 100 Pripremni sijek 102 955
42 a 107 Pripremni sijek 63 220
42 c 94 Pripremni sijek 42 143
66 a 108 Pripremni sijek 63 625
73 a 111 Pripremni sijek 100 888
94 b 110 Pripremni sijek 54 470
95 b 110 Pripremni sijek 42 392
Ukupno pripremni sijek Preparatory
felling 927 7.483
21 a 103 Naplodni sijek 108 1448
38 a 101 Naplodni sijek 109 1255
59 c 105 Naplodni sijek 41 512
83 a 100 Naplodni sijek 31 508
Ukupno naplodni sijek -Seeding felling 289 3.723
20 d 104 Dovršni sijek 46 692
21 a 104 Dovršni sijek 74 358
75 a 99 Dovršni sijek 55 851
83 a 102 Dovršni sijek 42 230
89 a 85 Dovršni sijek 23 471
155 f 98 Dovršni sijek 57 951
166 c 110 Dovršni sijek 20 319
Ukupno dovršni sijek-Finalfelling 317 3.872
Sveukupno -Total 2106 18.381


Podaci su prikupljani izmjerama na 2.106 primjer- rednih sječina, 12 sječina pripremnog, 4 sječine nanih
stabala. Obuhvaćeno je 30 objekata u 34 navrata plodnog i 7 sječina dovršnoga sijeka. Svi istraživani
(sijeka), pri čemu je izmjeren 18.381 par dvostruke de- objekti gospodarske jedinice Bjelovarska Bilogora pribljine
kore i promjera. Mjerenja su izvršena u 11 pro- padaju ekološko-gospodarskom tipu II-D-11 i uređaj