DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 35     <-- 35 -->        PDF

M. Prka: DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagus svlvalica L.) U SJEČ1NAMA BJELOVARSKR Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 391-403
vidljivo uzdužno izbrazdane, pa i raspucale kore (slika
3). Treba napomenuti da slike 2 i 3 potječu od stabala iz
istoga odsjeka (66 a) starosti 108 godina, a pojedinačna
bukova stabla s korom izgleda sličnoga kao na slici 3
postoje i u drugim, različito starim odsjecima.


Iskustvene spoznaje upućuju na to da su bukova
stabla s izbrazdanom (hrapavom) korom manje sklona
stvaranju neprave srži (kerna). Ta pretpostavka nije
provjerena ponajprije zbog malog broja takvih stabala
u našim sastojinama.


Morfološku raznolikost bukove kore povećavaju
različite tvorevine na kori bukve koje su kod ove vrste


Slike 4, 5 i 6. Tvorevine na kori bukovih stabala


Figure 4, 5, 6 Formations on the bark of beech trees


Zanimljivosti bukove kore pridonose i stari napisi
na njoj. "Tako se uz planinarske staze koje prolaze kroz
bukove sastojine mogu naći upisana mnogobrojna
imena, a nadnevci stari i preko 70 godina još su uvijek
vrlo čitljivi. Navedeno svojstvo bukove kore morali su
zasigurno uočiti već vrlo davno oni narodi koji su živjeli
u njezinom arealu. To su u Europi dvije velike
etničke skupine -Slaveni i Germani. ... iako moguću
vezu na temelju pristupačne nam literature nismo mogli
provjeriti. Zasigurno su se svi navedeni narodi sporazumijevali
pisanjem po bukvi. " (T r i n aj s t i ć 2003).


Važnost određenih značajki kore najizraženija je u
iskorištavanju šuma. Debljina i tvrdoća kore nisu bez
značaja u fazi sječe i izrade, a njezin izgled, odnosno
vanjska površina odlučna je za veličinu koeficijenta
trenja kod privlačenja. Isto tako, specifična masa kore
veća je od specifične mase drva, što djeluje kao negativan
čimbenik kod privlačenja, utovara, prijevoza i istovara
tehničke oblovine (Krpan 1986).


Od svih značajki kore najvažnija je njezina debljina.
To, uz prije navedeno, proizlazi iz činjenice da tehničku
oblovinu kod listača izrađujemo, privlačimo i prevozi


izraženije nego kod bilo koje druge. Većina ih je patološkog
porijekla. Javljaju se kao posljedica bolesti ili
mehaničkih oštećenja, te ih ne treba miješati s morfološkim
oblicima zdrave i neoštećene bukove kore.
Neke od tih tvorevina vide se na slikama 4, 5 i 6, na
kojima se vide i razlike u boji kore bukovih stabala.
Čini se da na nijansu boje kore kod bukve, između ostalog,
utjecaj ima položaj stabla u sastojini. Promišljanja
o nijansi boje bukove kore ne trebaju isključiti subjektivni
doživljaj promatrača (pa i objektiva kamere)
koji ovisi o količini svijetla u sastojini, koja se mijenja
kako tijekom dana tako i s obzirom na godišnje doba.


mo s korom, ali je mjerimo bez kore. Na taj je način
kora listača kod tehničke oblovine svojevrstan balast u
proizvodnji, jer za sada nema tržišne vrijednosti.


Debljina kore svakog pojedinog stabla ovisi o više
čimbenika od kojih su najznačajniji debljina stabla,
ekološke prilike i položaj stablau sastojini. Dosadašnja
istraživanja (prema Krpan u 1986) utvrdila su neke
opće prihvaćene zakonitosti:


debljina je kore upravo proporcionalna promjeru
stabla ili oblovine,


-
debljina kore opada od panja prema vrhu debla,
-
debljina kore povećava se s debljinom oblovine, a
postotak debljine i obujma opada.
Isto se tako smatra da lošija životna sredina uvjetuje
veću debljinu kore.