DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 34     <-- 34 -->        PDF

M. Pika: DEBLJINA KORK OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica [..) U SJEČINAMA BJELOVARSKE ... Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 391-403
Istraživanja kore u Hrvatskoj započela su pedesetih
godina, pri čemu su u početku veću pozornost zaokupljale
vrste s debljom korom. U objavljenim radovima
K1 e p a c je istraživao koru nekih vrsta drveća s gledišta
rasta i prirasta i uređivanja šuma, dok je Boj an in
pridonio upoznavanju kore sa stajališta iskorištavanja
šuma. Bez obzira na gledište, koru domaćih vrsta potrebno
je poznavati jer ima važnu ulogu u proizvodnji,
manipulaciji i preradi šumskih sortimenata, javljajući
se kao balast ili sirovina za neku drugu proizvodnju
(Krpan 1986).


Građa i izgled kore često znatno variraju kod stabala
iste vrste, ako se ona razvijaju u različitim životnim
uvjetima. Određena svojstva varijabilnosti kore uvjetovana
su genetski.


Obična bukva kao vrsta pokazuje slabu varijabilnost,
no na području Hrvatske potrebno je spomenuti
aberaciju opisanu kao var. quereoides. Hrastovokora
bukva prvi put je u Hrvatskoj zabilježena 1920. Našao
ju je Ginzberger na Papuku u Slavoniji, na području
Ravna gora, sjeverno od Pakraca. Poslije ju je K.
Maly (1934, 1940) našao u Bosni (slika 1). O uzrocima
pojave raspucale kore kod bukve ima nekoliko
pretpostavki, ali je najvjerojatnije da je riječ o nekoj
genetskoj aberaciji (Trinajstić 2003).


Istražujući debljinu kore bukovih stabala na podruSlika
1. Detalj kore stabla hrastovokore bukve (Maly 1934)
čju Bjelovarske Bilogore zamijetili smo određene variFigure
1 Detail of the tree hark of an oak-hark beech (Maly 1934)
jabilnosti u morfologiji bukove kore. Razlike u izgledu


Izvor - Source: Trinajstić 2003., Taksonomija morfologija i rasprokore
bukovih stabala nisu bile tako izražene kao na slici stranjenost obične bukve, Obična bukva u Hrvatskoj, str. 38,
1, ali su se kretale od sasvim glatke kore (slika 2) do Zagreb


Slika 2. Glatka kora bukve Slika 3. Izbrazdana kora bukve
Figure 2 Smooth beech bark Figure 3 Furrowed beech bark
392