DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Ž. Zečić, T. Porsinsky, M. Šušnjar: NEKI REZULTATI EKSPLOATACIJE BRDSKIH SASTOJINA ... Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 381-3X9


ZAKLJUČCI - Conclusions


Istraživanje skupnoga rada provedeno je u bukovoj
prorednoj sastojini starosti 55 godina, u brdskom području
središnjeg panonskog gorja na nadmorskoj visini
između 550 i 700 m. U Hrvatskoj je skupni rad prvi put
primijenjen 1979. na području Uprave šuma Bjelovar.


Osnovni je razlog odabira povratne metode kronometrije
u tome što se njome osigurava neprekinuti vizualni
kontakt snimatelja i radnika, pa se vrijeme izvođenja
radnih operacija može precizno izmjeriti.


U radu su prikazani rezultati rada jednoga sjekača i
traktora te radnika pri preuzimanju na pomoćnom stovarištu.
Sjekač je na sječi i izradbi te vezanju tovara
utrošio 17,86 min/m3 efektivnoga vremena. Pri doradi i


preuzimanju drva na pomoćnom stovarištu sjekač je
utrošio 6,21 min/m3 efektivnog vremena. Norma vremena
traktora je za udaljenost od 150 m do 650 m u
rasponu od 25,06 min/m3 do 32,75 min/m3. Ako se
izuzme vrijeme vezanja tovara sjekača, tada norma
vremena na sječi i izradbi iznosi 12,30 min/m3.


Iz navedenih normi vremena sjekača i traktora izračunati
su njihovi odnosi za različite udaljenosti privlačenja
u rasponu od 1,40 do 1,83. Vidimo da skupina
nije optimalno usklađena, budući da u postavljenoj
organizaciji rada skupine jedan sjekač može opsluživati
od 1,40 traktora na 150 m do 1,83 traktora na 650 m
udaljenosti privlačenja.


LITERATURA - References


Backhaus , G., 1990: Die Allgemaine Zeiten im Aruvjetima
nizinskih šuma šumarije Lipovljani.
beitsstudium, Forsttechnische. Inform. Nr. 1, 1-5. Magistarski rad, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, str. 1-136.


Barnes , R. M., 1964: Studij pokreta i vremena, str.
1-726, Zagreb, Panorama. Martinić , I., 1990: Interakcije metoda rada, radnih
uvjeta i proizvodnosti rada pri sječi i izradbi


Bojanin , S., 1971: Analiza rada zglobnih traktora
kod izvlačenja debala. Šumarski list 96 (7/8): drva u proredama sastojina. Magistarski rad,
231-255. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str.
1-100.


B oj an i n, S., 1975: Izvlačenje tanje tehničke oblovine
Mikić , B., 1996: Utjecaj troškova izgradnje i održa


pomoću traktora. Drvna industrija 26 (11-12):
263-269. vanja šumskih prometnica Požeške kotline na
njihovu optimalnu gustoću. Specijalistički rad.


Bojanin, S., &A. P. B. Krpan, 1994: Eksploatacija


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1-88.


šuma pri različitim radnim uvjetima u Hrvatskoj,
Šumarski list 118 (9/10): 271-282. REFA, 1984: Anleitung für forstliche Arbeitsstudien.
Datenermittlung, Arbeitsgestaltung, Darmstadt.


Bojanin, S., & A. P. B. Krpan, J. Beber, 1989:
Taboršak , D., 1987: Studij rada. str. 1-214, Zagreb,


Komparativno istraživanje sječe i izrade u prorednim
sastojinama hrasta lužnjaka i crne johe. Tehnička knjiga.
Šumarski list 113 (9/10): 591-602. Zečić , Ž., 1988: Skupni rad pri proredama u sastoji


nama požeškoga gorja s posebnim osvrtom na


Krivec , A., 1967: Preučavanje mehanizacije transprivlačenje
drva traktorima. Magistarski rad,


porta lesa. Institut za gozdno in lesno gospodarŠumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str.


stvo Slovenije, str. 1-203.
1-161.


Krpan , A. P. B., 1984: Istraživanja upotrebljivosti
traktora IMT - 558 na privlačenju oblovine u


SUMMARY: Measuring group labour means measuring used time used of
a larger number of workers simultaneously. One of the greater difficulties lies
in the scattered positions of the workers and machinery in the stand and auxiliary
storage. Therefore, it is impossible to measure their work from one
location and with one recorder. This means that for simultaneous measuring
of work for all the workers in a group a larger number of recorders is necessary
regardless of the applied method of measurement (continuous timing,
repetitive timing or work sampling).


This study deals with the advantages and drawbacks of standard methods
of measuring the time used for cutting, processing, extraction and reception